Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

I. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ШКОЛІ 

 

Тема 1: ЦІЛІ, ЗМІСТ І ЗАСОБИ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. ПРИНЦИПИ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Мета: ознайомитися з чинними програмами, підручниками та навчально-методичними комплексами з англійської мови.

Теоретичні питання

1. Цілі навчання іноземної мови у середній школі.

2. Зміст навчання іноземної мови в школі.

3. Засоби навчання іноземної мови.

Практичні завдання

1. Проаналізуйте чинні програми середньої загальноосвітньої школи з іноземних мов. Узагальніть динаміку розвитку мовленнєвих умінь учнів по класах з різних видів мовленнєвої діяльності.

2.На які загальнодидактичні та методичні принципи спирається вчитель у перерахованих нижче ситуаціях:

- перед тим, як вводити граматичну структуру There is/are, вчитель каже: «Сьогодні на уроці ми будемо вчитися розповідати нашим батькам про те, що є у нашій школі, у нашому класі»;

- після виконання серії усних вправ на автоматизацію граматичної структури учні читають або слухають текст, в якому міститься вивчена граматична структура;

- при введенні лексичних одиниць Sir, Madam, Miss, Mister вчитель вдається до їх тлумачення;

- вчитель приділив 85% урочного часу на виконання різноманітних вправ;

- для аудіювання тексту вчитель запропонував неадаптований текст, записаний носіями мови;

- вчитель не переходить на рідну мову за жодних обставин;

- для виконання вправ вчитель застосовує прийоми «рухомі шеренги», «карусель», «натовп»;

- учні отримали завдання пояснити, чому так важливо дотримуватися здорового способу харчування і як цього можна досягти;

- під час введення нових мовних одиниць вчитель вимагає, щоб учні багато разів вголос вимовили ці явища;

- на опрацювання фонем [w, r, ð, Ө] вчитель виділяє значно більше часу, ніж на роботу з фонемами [b, p, s, z];

- для організації монологічного мовлення вчитель представив композиційну картину «Відпочинок у літньому таборі»;

- для засвоєння форми нової граматичної структури вчитель разом з учнями вивели схему побудови речень та записали правило- інструкцію;

- щоб учням було легше запам'ятати слово "favourite" вчитель підкреслив його схожість зі словом "фаворит";

- при введенні слова “magazine” вчитель звернув увагу учпів на співзвучне з українським словом “магазин”;

- аналізуючи усну спонтанну відповідь учня "My friend Mary visit me at Sunday", вчитель виправив лише “visit" на “visits";

- на початковому етапі навчання вчитель часто змінює види діяльності;

- під час дискусії вчитель намагається виховати в учнів толерантне ставлення одне до одного.

3. Проаналізуйте зміст серії підручників з англійської мови за запропонованою нижче схемою:

· Биркун Л.В. Our English.

· Карп’юк О.Д. English.

· Несвіт А.М. We learn English.

Схема аналізу підручника

I. Зовнішнє і внутрішнє оформлення

· дизайн обкладинки, сторінок;

· естетична якість ілюстрацій;

· розмір шрифту;

· якість паперу і друку;

· відповідність ілюстрацій змісту, їхнє методичне обґрунтування;

· зрозумілість і чіткість нумерації сторінок.

II. Науковість змісту

· дотриманість у підручнику положень Державного стандарту загальної середньої освіти;

· відповідність змісту підручника чинній навчальній програмі з іноземних мов;

· відповідність викладу матеріалу дидактичним принципам (наочності, посильності, активності, виховуючого навчання, індивідуалізації, доступності, систематичності, послідовності, проблемності, розвиваючого навчання);

· відповідність матеріалу віковим та психофізіологічним особливостям учнів;

· врахування інтересів, життєвого та лінгвістичного досвіду (у рідній та іноземній мовах) учнів;

· індивідуалізація навчання: форми, способи і засоби, що забезпечують виконання мети і завдань навчання за умов участі у навчальному процесі різних індивідуально-особистісних типів учнів: а) чи передбачено використання різних каналів (слухового, зорового, мовленнєво-моторного, рухового у процесі презентації нового навчального матеріалу відповідно до різних типів сприймання; б) чи різними способами здійснюється семантизація нового навчального матеріалу (коментар, переклад, контекст, демонстрація, унаочнення тощо) у відповідності до різних типів сприймання; в) чи враховуються у формулюванні завдань до вправ різні типи мислення учнів, чи використовуються зразки (моделі), підстановчі таблиці, схеми, правила, інструкції тощо; г) чи передбачає підручник систему диференційованих вправ і завдань, які враховують різний рівень готовності до вивчення іноземної мови;

· автентичність мови, яка вивчається;

· відображення у змісті підручника діалогу культур країн мови, що вивчається в Україні.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.