Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Орієнтовна організація вивчення дисципліниНіжинський державний університет

Імені Миколи Гоголя

Шевченко С.І.

ПРАКТИКУМ

З МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Посібник

Е видання, доповнене та перероблене

Ніжин – 2015

УДК 371.32 : 811. 111 (075. 3)

ББК74. 261. 7 Англ я 721

Ш 37

Рекомендовано Вченою радою

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

Протокол № … від …. 2015 р.

 

 

Рецензенти:

канд. пед. наук., доц. Н.М. Карпенко

канд. пед. наук., доц. Є.О.Плотніков

 

Мета посібника – надати практичні рекомендації студентам під час підготовки до лабораторних занять з методики викладання англійської мови.

Перше видання вийшло у 2013 році.

Призначається для студентів філологічного факультету, які опановують англійську мову як другу спеціальність.

 

ПЕРЕДМОВА

У посібнику висвітлені основні розділи програми курсу методики викладання іноземних мов з урахуванням сучасних вітчизняних і зарубіжних досліджень.

Запропоновані матеріали містять плани лабораторних занять та питання для самостійного опрацювання тем, метою яких є ознайомлення студентів з сучасними підходами до формування мовної та мовленнєвої компетенції школярів, оволодіння основами теорії методики викладання іноземних мов та основними методичними вміннями учителя іноземної мови.

До плану кожного лабораторного заняття входять теоретичні питання для обговорення, практичні завдання (планування та проведення фрагментів уроків, ознайомлення з чинними підручниками з англійської мови для середньої школи, з Програмою з англійської мови для загальноосвітніх навчальних закладів тощо), зразки фрагментів уроків, вирази класного вжитку та вправи, що допоможуть оволодіти ними. Для перевірки рівня теоретичної підготовки студентів подаються тести з ключами для самоконтролю та самокорекції. Корисними для майбутніх вчителів англійської мови будуть запропоновані приклади комунікативних завдань і дидактичних ігор з розвитку різних аспектів вивчення мови та українсько-англійський міні-словник методичних термінів, наведений у кінці посібника. Під час підготовки до лабораторних занять студенти можуть скористатися списком рекомендованої та додаткової до опрацювання літератури, до якого входять сучасні підручники та посібники з методики викладання іноземної мови та публікації з періодичних видань, що сприятиме формуванню професійної майстерності вчителів англійської мови.

Друге видання посібника доповнене фрагментами уроків, вправами, що сприяють формуванню навичок вживання виразів класного вжитку, комунікативними завданнями з розвитку різних аспектів вивчення мови, прикладами індивідуально-дослідних завдань, а також темами для самостійного опрацювання.


Як готуватися до практичних занять

План практичного заняття складається з теоретичних та практичних питань. Для підготовки до заняття необхідно:

1. Переглянути та пригадати матеріал лекції.

2. Прочитати рекомендовану літературу з кожного питання та переказати прочитане вголос. Це є обов’язковою вимогою для оволодіння методичною мовою.

3. Виконати тест для самоперевірки.

4. Ознайомитися із зразками фрагментів уроків.

5. Вивчити вирази класного вжитку, які знадобляться для організації фрагменту уроку, та виконати вправи.

6. Виконати практичні завдання в опорі на зразок.

7. Підготувати дидактичні матеріали для проведення фрагменту уроку.

8. Потренуватися проводити фрагмент уроку.

Орієнтовна організація вивчення дисципліни

Тема для опрацювання Форма навчального процесу
Змістовий модуль 1. Загальні засади навчання іноземних мов у школі.  
1. Цілі, зміст, засоби навчання англійської мови. Принципи навчання. Лекція, практичне заняття
Змістовий модуль 2. Методика формування мовних компетентностей.  
2. Методика формування іншомовної фонетичної компетентності. Лекція, практичне заняття
3. Методика формування іншомовної лексичної компетентності. 2 лекції, 2 практичних занять
4. Методика формування іншомовної граматичної компетентності. 2 лекції, 2 практичних занять
Змістовий модуль 3. Методика формування мовленнєвих компетентностей.  
5. Методика формування іншомовної компетентності в аудіюванні. Лекція, практичне заняття
6. Методика формування іншомовної компетентності в говорінні. 2 лекції, 2 практичних занять
7. Методика формування іншомовної компетентності в читанні. 2 лекції, 2 практичних занять
8. Методика формування іншомовної компетентності в письмі. Лекція, практичне заняття
9. Методика формуванняіншомовної лінгвосоціокультурної компетентності. Самостійне опрацювання
Змістовий модуль 4. Організація і забезпечення процесу формування іншомовної комунікативної компетентності в учнів загальноосвітніх навчальних закладів.  
10. Контроль у навчанні іноземних мов. Лекція, практичне заняття
11. Урок іноземної мови. Лекція, практичне заняття
12. Організація позакласної роботи з іноземних мов. Самостійне опрацювання
13. Індивідуалізація процесу формування іншомовної комунікативної компетентності. Самостійне опрацювання
14. Основні етапи шкільного курсу вивчення іноземних мов. Самостійне опрацювання
15. Основні етапи розвитку методики навчання іноземних мов у XIX-XXI ст. Самостійне опрацювання
16. Контрольна робота. Підсумковий тест. Самостійне опрацювання
17. Педагогічна практика Робота у школі
18. Підготовка до державного екзамену Самостійне опрацювання, консультації

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.