Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Стаття 316. Незаконне публічне вживання наркотичних засобів1. Публічне або здійснене групою осіб незаконне вживання нарко­тичних засобів у місцях, призначених для проведення навчальних, спортивних і культурних заходів, та в інших місцях масового перебу­вання громадян, - карається обмеженням волі на термін до чотирьох років чи позбавленням волі на термін до трьох років.

2. Ті ж дії, здійснені повторно чи особою, що раніше вчинила один зі злочинів, передбачених статтями 307, 310, 314, 315, 317, 318 Кримі­нального Кодексу, - караються позбавленням волі на термін від трьох до п'яти років.

Примітки:

Публічним є відкрите, у присутності інших осіб, незаконне спожи­вання наркотичних засобів.

Стаття 317. Організація чи утримання місць для незаконного вжи­вання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотроп­них речовин або їхніх аналогів

1. Організація або утримання місць для незаконного вживання, ви­робництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів, а також надання приміщення в цих цілях, - кара­ються позбавленням волі на термін від трьох до п'яти років.

2. Ті ж дії, вчинені повторно чи з корисливих мотивів, чи групою осіб, чи з залученням неповнолітнього, - караються позбавленням волі на термін від п'яти до дванадцяти років з конфіскаціїю майна.

Примітки:

Місце для незаконного споживання, виробництва або виготовлен­ня наркотиків, психотропних речовин чи їхніх аналогів (притон) хара ктеризується наступними ознаками:

а) це житло (будинок, квартира, кімната, дача), а також інше при­міщення, не призначене для проживання (гараж, сарай, склад, горище,

підвал, землянка і т.п.);

б) організатори або особи, що утримують ТАКІ приміщення, вико­ристовують його для багаторазового незаконного вживання, виробницт­ва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин чи

їхніх аналогів;

в) воно систематично відвідується одними й тими ж або різними

споживачами зазначених засобів чи речовин.

Організація місця (притону) для незаконного споживання, вироб­ництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин чи їхніх аналогів полягає в діях однієї чи декількох осіб, які фактично привели до його створення (наприклад, підшукуванні, найманні, при­стосуванні, наданні приміщення для тривалого використання різними особами, готуванні пристроїв для споживання або виготовлення нарко­тиків чи психотропних речовин, підшукуванні і вербуванні клієнтів чи співучасників, розробці і готуванні конспіративних заходів).

Утримання місця (притоку) виявляється в систематичному наданні певного приміщення для незаконного споживання, виробництва чи ви­готовлення наркотичних засобів, психотропних речовин чи їхніх анало­гів. Це система дій, спрямованих на підтримку його функціонування (матеріальне забезпечення, обслуговування клієнтів, здійснення заходів конспірації і т.п.). Власник притону може бути власником приміщення чи розпоряджатися ним на інших підставах. Послуги можуть надавати­ся за плату чи безоплатно як знайомим, так і незнайомим йому особам.

Під наданням приміщення розуміється забезпечення можливості одній чи декільком особам використовувати хоча б один раз приміщен­ня для незаконного споживання, виробництва чи виготовлення нарко­тичних засобів, психотропних речовин чи їхніх аналогів.

Стаття 318. Незаконне виготовлення, підробка, використання чи збут підроблених документів на одержання наркотичних засобів, пси­хотропних речовин чи прекурсорів

1. Незаконне виготовлення, підробка, використання чи збут підро блених або незаконно отриманих документів, що дають право на одер­жання наркотичних засобів або психотропних речовин чи прекурсорів, призначених для виробництва чи виготовлення цих засобів або речовин, -караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів дохо­дів громадян чи обмеженням волі на термін до трьох років.

2. Ті ж дії, вчинені повторно чи за попередньою змовою групою осіб, чи особою, яка раніше здійснила один зі злочинів, передбачених статтями 306-317 Кримінального Кодексу, - караються позбавленням волі на термін від двох до п'яти років.

Стаття 319. Незаконна видача рецепта на право придбання нарко­тичних засобів чи психотропних речовин

1. Незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних за­собів чи психотропних речовин з корисливих мотивів або в інших осо­бистих інтересах - карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковува­них мінімумів доходів громадян чи обмеженням волі на термін до трьох років, з позбавленням права займати певні посади чи займатись певною діяльністю на термін до трьох років.

2. Та ж дія, вчинена повторно, - карається позбавленням волі на термін від двох до п'яти років з позбавленням права займати певні по­сади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.