Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Підсумковий модульний контрольКОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

ДО ЗАЛІКУ

 

1.Поняття, сутність і завдання кримінального процесу.

2.Стадії кримінального процесу.

3.Наука кримінально-процесуального права. Співвідношення кримінально-процесуального права з іншими галузями права і юридичними дисциплінами.

4.Поняття кримінально-процесуальних функцій.

5.Процесуальна форма і її значення у кримінальному судочинстві.

6.Процесуальні гарантії у кримінальному судочинстві.

7.Поняття, сутність і значення кримінально-процесуального закону.

8.Діюче кримінально-процесуальне законодавство України.

9.Дія кримінально-процесуального закону у просторі, часі і щодо іноземних громадян та осіб без громадянства.

10. Поняття і система кримінально-процесуального права, його місце в системі права України.

11. Структура і види кримінально-процесуальних норм.

12. Система кримінально-процесуального законодавства. Структура кримінально-процесуального кодексу України.

13. Поняття і значення принципів кримінального процесу. Класифікація принципів кримінального процесу.

14. Система принципів кримінального процесу.

15. Принцип законності в кримінальному судочинстві України.

16. Принцип публічності в кримінальному судочинстві України.

17. Принцип презумпції не винуватості в кримінальному судочинстві України і його зміст.

18. Принцип недоторканості особи і її житла в кримінальному судочинстві України.

19. Принцип гарантування таємності листування, телеграфної та іншої кореспонденції, інформації з каналів зв‘язку.

20. Принцип забезпечення невтручання в особисте і сімейне життя особи в кримінальному судочинстві України.

21. Принцип поважання честі і гідності особи, захист її прав та законних інтересів.

22. Принцип рівності учасників процесу перед законом і судом.

23. Принцип забезпечення підозрюваному, обвинуваченому, підсудному права на захист.

24. Принцип повного, всебічного і об’єктивного дослідження обставин справи .

25. Принцип забезпечення учасникам процесу, іншим залученим до нього особам права користуватися рідною мовою.

26. Принцип безпосередності дослідження доказів.

27. Принцип змагальності у кримінальному процесі.

28. Принцип здійснення правосуддя тільки судом.

29. Принцип забезпечення незалежності суддів і підкорення їх тільки закону.

30. Принцип гласності судового розгляду.

31. Принцип усності судового розгляду.

32. Принцип диспозитивності у кримінальному процесі.

33. Поняття і класифікація суб'єктів у кримінальному процесі України.

34. Суд, суддя у кримінальному судочинстві України.

35. Повноваження прокурора на різних стадіях кримінального процесу.

36. Процесуальний стан слідчого і начальника слідчого відділу.

37. Процесуальна самостійність слідчого.

38. Органи дізнання і особа, яка проводить дізнання.

39. Обставини, які виключають участь у справі посадових осіб, які ведуть процес і порядок їх відводу.

40. Державний захист працівників суду і правоохоронних органів та членів їх сімей.

41. Поняття учасників процесу в кримінальному судочинстві України.

42. Потерпілий у кримінальному процесі.

43. Поняття і процесуальний стан підозрюваного.

44. Поняття і процесуальний стан обвинуваченого.

45. Захисник у кримінальному процесі, його права і обов’язки.

46. Порядок призначення захисника у кримінальному процесі.

47. Обов’язкова участь захисника і відмова від участі захисника у справі.

48. Поняття і підстави цивільного позову в кримінальному судочинстві.

49. Умови спільного розгляду цивільного позову і кримінальної справи. Вирішення цивільного позову судом.

50. Порядок і строки подання цивільного позову.

51. Порядок забезпечення цивільного позову і можливої конфіскації майна засудженого.

52. Цивільний позивач у кримінальному процесі.

53. Цивільний відповідач у кримінальному процесі.

54. Представники потерпілого, цивільного позивача і цивільного відповідача.

55. Законні представники потерпілого, неповнолітніх підозрюваного і обвинуваченого.

56. Обов’язок посадових осіб, які ведуть процес, роз’яснення і забезпечення прав особам, які беруть участь у справі.

57. Коло суб’єктів кримінального судочинства, які мають право на застосування заходів безпеки. Порядок призначення і скасування заходів безпеки. Порядок оскарження рішення про відмову або передчасне скасування заходів безпеки.

58. Експерт, спеціаліст і перекладач у кримінальному процесі.

59. Поняті у кримінальному процесі.

60. Відводи окремих учасників процесу та інших осіб, які приймають участь у кримінальному судочинстві.

61. Поняття і зміст процесу доказування.

62. Суб’єкти доказування в кримінальному судочинстві.

63. Поняття і значення доказів у кримінальному судочинстві.

64. Класифікація доказів.

65. Оцінка доказів як елемент процесу доказування.

66. Належність і допустимість доказів.

67. Способи збирання доказів у кримінальному процесі.

68. Предмет і межі доказування.

69. Джерела доказів в кримінальному процесі України.

70. Показання потерпілого і особливості їх перевірки ї оцінки слідчим.

71. Показання підозрюваного і особливості їх перевірки і оцінки слідчим.

72. Показання обвинуваченого і особливості їх перевірки і оцінки слідчим.

73. Висновок експерта і особливості його оцінки слідчим.

74. Речові докази. Порядок, строки їх зберігання і вирішення питання про речові докази.

75. Протоколи слідчих і судових дій, протоколи, складені уповноваженими органами по результатах оперативно-розшукових заходів, та інші документи як докази по кримінальній справі.

76. Поняття, значення і види процесуальних документів у кримінальному судочинстві.

77. Правила, порядок обчислення строків у кримінальному судочинстві.

78. Види судових витрат і порядок їх відшкодування.

79. Порядок відшкодування витрат на стаціонарне лікування особи потерпілої від злочину.

80. Порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.