Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Методичні рекомендації до проведення семінарського заняттяНа підставі вивченого нормативного матеріалу і рекомендованої літератури студенти мають з’ясувати, що судовий розгляд – це основна і найважливіша, центральна стадія кримінального процесу. В цій стадії суд, здійснюючи правосуддя, розглядає і вирішує справу по суті:

- остаточно досліджує всі її істотні обставини;

- перевіряє докази;

- постановляє вирок, тобто процесуальний акт, яким підсудний визначається винним або невинним у вчиненні злочину.

Таким чином, судовий розгляд і вирішення справи по суті є:

- єдиним способом здійснення правосуддя;

- одним з найважливіших засобів вирішення завдань кримінального судочинства;

- ефективною гарантією прав і законних інтересів громадян.

Судовий розгляд здійснюється відповідно з загальними положеннями, які уявляють собою вимоги кримінально-процесуального закону, які виражають найважливіші і типові властивості цієї стадії і проявляються протягом усього періоду її реалізації.

За цією темою пропонується проведення колоквіуму, до якого студенти мають підготувати реферати.

Теми рефератів і питань, що виносяться на обговорення

1.Завдання і значення стадії судового розгляду.

2.Склад суду першої інстанції, незалежність складу суду при розгляді кримінальної справи.

3.Змагальність і диспозитивність судового розгляду.

4.Участь прокурора у судовому розгляді.

5.Участь підсудного у судовому розгляді, його права і обов’язки, наслідки неявки.

6.Участь захисника у судовому розгляді, його права і обов’язки, наслідки неявки.

7.Участь потерпілого у судовому розгляді, його права і обов’язки. Підтримання потерпілим обвинувачення у випадках відмови державного обвинувача від обвинувачення.

8.Участь цивільного позивача і цивільного відповідача у судовому розгляді справи.

9.Участь у судовому розгляді перекладача, спеціаліста, експерта. Їх права і обов’язки, наслідки неявки.

10.Межі судового розгляду. Підстави та порядок зміни обвинувачення в суді.

11.Рішення, які приймаються судом першої інстанції.

12.Протокол судового засідання, його зміст і значення. Фіксація судового процесу технічними засобами.

13.Підтримання порядку в залі судового засідання. Засоби, які застосовуються до осіб, які порушують порядок у судовому засіданні.

Реферат має бути виконаний у письмовій формі (об’єм не менше, ніж 2-3 друкованих аркуша, з посиланнями на використані джерела).

На колоквіумі студенти докладають зміст реферату по обраній темі і відповідають на запитання присутніх.

 

Тема № 18. Судовий розгляд кримінальної справи судом першої інстанції і постановлення вироку.

Навчальні питання

  1. Підготовча частина судового розгляду та її значення. Система процесуальних дій підготовчої частини судового розгляду.
  2. Судове слідство, його зміст і місце в структурі судового розгляду.
  3. Значення, зміст та порядок проведення судових дебатів.
  4. Останнє слово підсудного.
  5. Сутність і значення вироку. Вимоги, що ставляться до вироку. Таємниця та порядок наради судів.
  6. Питання, що вирішуються судом при постановлені вироку.
  7. Види вироків. Структура й зміст вироку.
  8. Підписання та проголошення вироку.
  9. Окрема ухвала суду.

Література

1. Брынцев В.Д., Чернухи В.Г. Судебный прецедент (неофициальный). Судебная практика Харьковского региона по уголовным делам. – Х.: Ксилон, 1999.

2. Грошевой Ю.М. Правові властивості вироку – акту правосуддя. – Х., 1994.

3. Грошевой Ю.М. Сущность судебных решений в советском уголовном процессе. – Х., 1979.

4. Крючко Ю.І. Проблеми підтримання державного обвинувачення у справах про навмисні вбивства: Монографія. – Х.: Легас, 2000.

5. Маляренко В.Т. Поняття, загальна характеристика та класифікація основних засад кримінального судочинства // Вісник Верховного Суду України. – 1999. – № 1. – С. 40-44.

6. Матієк С. Наслідки відмови прокурора від обвинувачення // Вісник Прокуратури. – 2003. – № 2 (20). – С. 54-58.

7. Рогатюк І. Функція обвинувачення – рушійна сила кримінального процесу // Право України. – 2002. – № 2. – С. 79-82

8. Тертышник В.М. Гарантии истины, свободы и справедливости в уголовном процессе // Юридичний вісник України. – 1999. – № 6. – С. 27-30.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.