Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Методичні рекомендації до проведення семінарського заняттяПри підготовці до семінару з цієї теми студенти мають з’ясувати, що особливості провадження у кримінальних справах про застосування примусових заходів медичного характеру передбачають не ускладнення процесу, а забезпечення прав особи, щодо якої здійснюється кримінальне судочинство. У цих справах є обов’язковим провадження досудового слідства, участь захисника та проведення судово-психіатричної експертизи.

Слід засвоїти, що примусові заходи медичного характеру можуть бути застосовані, змінені або скасовані виключно постановою суду.

При підготовці до семінару по цій темі студенти мають написати реферати і обговорити їх на семінарському занятті.

Теми рефератів

1. Підстави провадження в справах неосудних та обмежено осудних осіб.

2. Особливості предмета доказування по справах неосудних осіб.

3. Підстави та процесуальний порядок проведення судово-психіатричної експертизи.

4. Участь захисника по справах неосудних та обмежено осудних осіб.

 

 

Тема № 26. Особливості провадження у справах приватного обвинувачення

 

Навчальні питання

1. Поняття справ публічного, приватно-публічного і приватного обвинувачення.

2. Особливості порушення кримінальних справ приватного обвинувачення.

3. Судовий розгляд справ приватного обвинувачення.

4. Особливості доказування по справах приватного обвинувачення.

 

Література

1. Багаутдинов Ф. Расширение частных начал в уголовном процессе // Российская Юстиция. – 2002 - № 2.

2. Лобойко Л.М. Дії органів дізнання у зв’язку зі скаргою потерпілого про вчинення злочину, провадження по яким здійснюється у порядку справ приватного обвинувачення // Актуальні проблеми профілактики правопорушень підрозділами міліції громадської безпеки: Матеріали наук. практ. конференції. Івано-Франківськ, 2003.

3. Попелюшко В. Справи приватного обвинувачення: актуальні проблеми, законодавчі парадокси // Право України – 2003 - № 4.

Методичні рекомендації до проведення семінарського заняття

Готуючись до заняття студенти мають з’ясувати, що кримінальні справи приватного обвинувачення порушують не інакше, як за скаргою потерпілого, якому належить право підтримувати обвинувачення в суді, і які може бути закрито за примиренням з підсудним у суді.

 

Завдання для практичного заняття

На практичному занятті після обговорення теоретичних питань студенти мають письмово скласти скаргу до суду в порядку приватного обвинувачення за такою фабулою:

“Лиходєєва 30 травня під час сварки і бійки на межі спричинення Скрипченко легкі тілесні ушкодження (три рази вдарила її палкою по руках і голові). Свідками бійки були дочка Скрипченко і сусідки Лиходєєвої.”

 

Тема № 27. Міжнародне співробітництво у сфері кримінального судочинства

 

Навчальні питання

1. Поняття, задачі і значення міжнародного співробітництва у сфері кримінального судочинства.

2. Правові основи взаємодії з правоохоронними органами іноземних держав і міжнародними організаціями.

3. Поняття і предмет міжнародної правової допомоги.

4. Міжнародне слідче (судове) доручення, порядок направлення та виконання міжнародних доручень.

5. Особливості провадження процесуальних дій за участю іноземних громадян.

 

Література

1. Кравчук С. Міжнародна правова допомога: перспективи КПК України // Адвокатура. – 2004 – 14 січня (№ 1) – с. 2.

2. Курко М.Н., Чернега В.П. Процесуальні особливості розслідування злочинів, вчинених іноземними громадянами на території України та громадянами України на території інших держав: Метод. посіб. – К., 1995.

3. Лихова С., Свистуненко М. Актуальні питання вдосконалення інституту екстрадиції // Право України. – 2001- № 1.

4. Лобач В. Проблемні питання правової допомоги у кримінальному судочинстві // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004 - № 2 – с. 42-50.

5. Маляренко В.Т. Щодо міжнародного співробітництва у виконанні окремих процесуальних дій в кримінальних справах // Вісник Верховного Суду України . – 2001 - № 1 – с. 41-44.

6. Мацько А. Правові та організаційні аспекти діяльності Інтерполу в Україні // Право України.–2001-№ 9 – с. 96-100.

7. Негодченко О.В., Тертишник В.М. Міжнародне співробітництво у сфері правосуддя – Дніпропетровськ, 2002.

8. Смирнов М. Перспективи розвитку інституту взаємної допомоги в крим. справах // Право України. – 2004 - № 5.

9. Смирнов М. Поняття і сучасний стан інституту взаємної допомоги в кримінальних справах // Право України. – 2003 - № 10.

10. Філяніна Л.А. Міжнародне співробітництво України у боротьбі зі злочинністю // Наук. вісник Дніпропетровського юрид. ін-ту МВС України. – 2000 - № 2 – с. 218-222.

11. Цимбал П.В. Міжнародна організація кримінальної поліції – Інтерпол та участь у ній України. – Ірпінь, 1998.

12. Шкарупа В.К., Забарний Г.Г. Деякі питання щодо екстрадиції в Україні // Наук. вісник Дніпропетровського юрид. ін-ту МВС України. – 2001 - № 1 – с. 155-160.

13. Шорстка Т. Видати договірній стороні. Реалізація міжнародних договорів у кримінальному судочинстві // Урядовий кур’єр. – 2004 – 15 січня (№ 7) – с. 15.

14. Щелкунов О. Порядок визнання рішень іноземних судів на території України // Право України. – 2004 - № 6.

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.