Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Методичні рекомендації до проведення семінарського заняттяПри підготовці до семінарського заняття студенти мають з’ясувати, що касаційне провадження –це стадія кримінального процесу, змістом якої є перегляд (перевірка) за касаційними скаргами та касаційними поданнями рішень місцевих судів, що набрали законної сили, та рішень апеляційних судів, постановлених ними по першій або по другій інстанції, що не набрали законної сили.

Виникнення і закриття касаційного провадження повністю залежить від реалізації сторонами свого диспозитивного права подати і відкликати касацію.

Результатом діяльності суду касаційної інстанції може бути залишення переглянутого рішення без змін, його зміна і постановлення свого рішення, направлення справи для провадження додаткового досудового слідства, на повний судовий апеляційний розгляд.

Підставами для скасування або зміни вироку, ухвали, постанови є:

- істотне порушення кримінально-процесуального закону;

- неправильне застосування кримінального закону;

- невідповідність призначеного покарання тяжкості злочину та особі засудженого;

- однобічність, неповнота дізнання, досудового чи судового слідства;

- невідповідність висновків суду, викладених у вироку, фактичним обставинам справи (ст. 398 КПК).

Вказівки суду, який розглянув справу в касаційному порядку, є обов’язковими для органів дізнання чи досудового слідства при додатковому розслідуванні і суду першої чи апеляційної інстанції при повторному розгляді справи.

Згідно ст. 397 КПК – касаційний суд не вправі посилити покарання або застосувати закон про більш тяжкий злочин.

Завдання для практичного заняття

1.Верховний Суд АРК розглянувши кримінальну справу про бандитизм, обвинувальний висновок у якій був затверджений прокурором АРК, виніс виправдувальний вирок через недоведеність причетності до скоєння злочину підсудних. Під час розгляду справи судом приймав участь заступник прокурора АРК, який відмовився від державного обвинувачення. Після проголошення вироку прокурор, який затвердив обвинувальний висновок, що на той час був призначений на посаду заступника Генерального прокурора України, вніс касаційне подання, не погодившись з виправдувальним вироком, посилаючись на ч. 4 ст. 384 КПК. Голова Верховного суду АРК своєю постановою визнав касаційне подання таким, що не підлягає розгляду мотивуючи це тим, що воно внесено не уповноваженою на це особою.

Проаналізуйте ситуацію. Чи має право заступник Генерального прокурора України вносити касаційне подання, у якому випадку? Чи вірне рішення Голови Верховного суду АКР?

2.У результаті касаційного розгляду справи про умисне вбивство, проведеного за ініціативою засудженого Терещенко, колегія суддів палати Верховного суду України у кримінальних справах дійшла висновку, що злочин було вчинено з корисною метою.

Яке рішення повинно бути прийняте касаційною інстанцією?

3.Колегія суддів палати Верховного Суду України у кримінальних справах відмінила вирок у відношенні Сурікова, засудженого до 5-ти років позбавлення волі, і направила справу для нового судового розгляду в Київський апеляційний суд у зв’язку зі встановленням суттєвих порушень кримінально-процесуального закону, які мали місце під час попереднього розгляду справи судом першої інстанції. Під час нового розгляду справи суд, більш детально вивчивши особу підсудного, дійшов висновку, що Суріков заслуговує на більш тяжке покарання і засудив його до 8-ми років позбавлення волі.

Проаналізуйте ситуацію, яка склалася. Чи правомірне рішення прийняв суд першої інстанції?

4.Полковника Гринька було притягнуто до кримінальної відповідальності за ч. 3 ст. 424 КК (перевищення військовослужбовою особою службових повноважень). Військовий суд району визнав його винним і засудив за ч. 3 ст. 424 КК із застосуванням ст. 69 КК до 3-х років позбавлення волі. На цей вирок військовий прокурор регіону приніс касаційне подання по мотивах м’якості призначеного покарання.

Який суд, яким складом, у якому порядку повинен розглянути це подання? Яке рішення повинен прийняти цей суд, якщо дійде висновку, що подання прокурора обґрунтоване?

5.Коваленко і Подільний обвинувачувались у скоєні крадіжок із квартир громадян (ч. 3 ст. 185 КК). Під час розгляду кримінальної справи, місцевий суд виключив з обвинувачення два епізоди крадіжок з квартир Зотова та Альмінського за недоведеністю. Останні шість епізодів суд визнав доведеними і засудив їх до п’яти років позбавлення волі кожного. В апеляційному провадженні справа не розглядалась і вирок набрав чинності. Через два місяці після оголошення вироку прокурор області приніс касаційне подання, у якому поставив питання про скасування вироку в частині виключення двох епізодів злочинної діяльності у зв’язку з неповнотою судового слідства, а також невідповідністю висновків суду з дійсними обставинами справи. Прокурор звернув увагу на те, що суд не досить ретельно перевірив показання підсудних про те, що вони з квартир Зотова і Альмінського крадіжок не скоювали, тому у цій частині вирок суду не відповідає дійсним обставинам справи.

Яке рішення повинен прийняти касаційний суд, якщо дійде висновку, що касаційне подання обґрунтоване і заслуговує уваги?

6.Вироком місцевого суду Кронін був визнаний винним у скоєнні хуліганства та завдання важких тілесних ушкоджень Полуянову та засуджений по ч. 1 ст. 121 КК із застосуванням ст. 69 КК до 2-х років позбавлення волі та ч. 4 ст. 296 КК із застосуванням ст. 69 КК до 1 року та 6 місяців позбавлення волі, а за сукупністю злочинів до 2-х років позбавлення волі. На цей вирок потерпілий приніс апеляцію по мотивам м’якого покарання ніж передбачено законом. Своїм рішенням апеляційний суд залишив вирок без змін, а скаргу потерпілого без задоволення. Через 2 місяці після рішення апеляційного суду потерпілий звернувся до Верховного Суду України з касаційною скаргою на вирок та рішення апеляційного суду, у якої вказав, що вважає обране покарання Кроніну безпідставно м’яким, він заслуговує більш суворого покарання. Колегія суддів Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України розглянула скаргу і дійшла висновку, що у матеріалах кримінальної справи відсутні підстави до застосування судом першої інстанції ст. 69 КК та обрання покарання нижче від найнижчої межі, встановленого у санкціях ст.ст. 121 та 296 КК. Таке застосування можливе лише при наявності кількох пом’якшуючих обставин, яких у справі немає. Крім того, Кронін скоїв злочини у стані сп’яніння, має негативну характеристику за місцем роботи.

Яке рішення повинен прийняти касаційний суд?

7.Журавський, Опанасенко та Цвігун були визнані винними у скоєні умисного вбивства за попередньою домовленістю (п. 12 ч. 2 ст. 115 КК). На цей вирок Журавський приніс касаційну скаргу, у який прохав вирок відносно нього відмінити тому, що він не приймав участі у вбивстві. На досудовому слідстві Опанасенко і Цвігун навмисно назвали його співучасником, а у суді заявили, що його з ними не було під час злочину, але суд не звернув на це увагу і свої висновки зробив на підставі тих показань, що були отримані під час досудового слідства. Після розгляду касаційної скарги колегія суддів Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України дійшла висновків, що причетність Журавського до скоєння вбивства не доведена.

Яке рішення повинна прийняти касаційна інстанція?

Тема № 21. Виконання вироку, ухвали та постанови суду

Навчальні питання

1. Сутність, значення та завдання стадії виконання вироку. Набрання вироком, ухвалою чи постановою суду законної сили та виконання їх.

2. Порядок та строки звернення вироку до виконання.

3. Суд, що вирішує питання, зв’язані з виконанням вироків. Питання, що вирішуються судом у стадії виконання вироку й порядок їх вирішення.

4. Визначення порядку застосування покарання при наявності декількох вироків.

5. Порядок розгляду судом клопотання про зняття судимості.

Література

1. Ахтирська Н. Виправдувальний вирок: питання постановлення та причини скасування / Н. Ахтирська // Підприємництво, господарство і право. - 2006. - № 4. - C. 148-151.

2. Савенко М. Правові властивості вироку як акту правосуддя / М. Савенко // Вісник Академії правових наук України. – Х., 2006. – №3(46). – C. 190-198.

3. Федунець З. Захист інтересів громадян та держави при виконанні судових рішень / З. Федунець // Вісник прокуратури. - 2008. - № 5. - C. 16-19.

4. Шевченко Є. Суб`єкти стадії виконання вироку та визначеність їх процесуального статусу в чинному законодавстві / Є. Шевченко // Право України. - 2008. - № 6. - C. 100-103.

5. Шевченко Є.О. Правова природа стадії виконання вироку та її вплив на зміст процесуальної діяльності суду / Є.О. Шевченко // Вісник Харківського Національного університету внутрішніх справ. - Х., 2007.- Вип. 39. - C. 44-52.

6. Шупеня М. Прокурорський нагляд та участь прокурора у виконавчому провадженні / М. Шупеня, Б. Бачук, Л. Франків // Право України. - 2006. - № 1. - C. 37-40.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.