Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Методичні рекомендації до проведення семінарського заняття 

Конституція України покладає на Генерального прокурора України та підлеглих йому прокурорів, разом з іншими наглядовими повноваженнями, і нагляд за додержанням законів органами, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство. Нагляд – особливий вид державної діяльності і, як видно із змісту Закону України “Про прокуратуру”, він направлений на забезпечення дотримання і правильного застосування нормативних актів, які приймає Верховна Рада України – законів. Під час підготовки до семінарського заняття необхідно уяснити, чому прокурорський нагляд у Законі України “Про прокуратуру” називається вищий, що означає додержання і правильне застосування законів, які правові підстави організації і діяльності прокуратури, її задачі і основні функції.

Розповідаючи про систему органів прокуратури, необхідно засвоїти, що прокуратура представляє собою єдину централізовану систему органів, пов’язаних загальними задачами і функціями. Ця система будується в залежності з державним устроєм та адміністративно-територіальними розподілом України. Необхідно назвати складові частини органів прокуратури, у тому числі і спеціальні прокуратури у порядку їх підпорядкування.

Предмет і задачі нагляду за додержанням законності у діяльності органів, що ведуть боротьбу зі злочинністю, викладені у ст. 29 Закону України “Про прокуратуру”. Слід мати на увазі, що предметом прокурорського нагляду є ті правовідносини, на перевірку, вивчення законності яких і направлений прокурорський нагляд. З цієї позиції необхідно розглянути предмет нагляду на стадії досудового слідства і дізнання. З предмету нагляду виходять його задачі, що викладені у ч. 2 ст. 29 Закону України “Про прокуратуру”. Важливо під час заняття звернути увагу на таку специфічну функцію прокуратури, як застосування заходів до узгодженої діяльності правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю (ч. 3 ст. 29 Закону).

Здійснюючи нагляд за додержанням законів органами дізнання і досудового слідства, прокурор застосовує заходи відносно того, щоб на всіх етапах розслідування кримінальних справ виконувались вимоги кримінально-процесуального закону (див. ч. 1 ст. 30 Закону України “Про прокуратуру”). Разом з тим, повноваженням прокурора передбачені не тільки у Законі України “Про прокуратуру” але і Кримінально-процесуальним кодексом. Під час підготовки до заняття доцільно зробити виписки з КПК тих статей, що містять (визначають) повноваження прокурора на стадії порушення кримінальної справи, під час дізнання і досудового слідства. Зверніть увагу на обов’язковість вказівок Генерального прокурора України та підлеглих йому прокурорів з питань розслідування органами дізнання передбаченими КПК та досудового слідства (ч. 2 ст. 15 та ст. 32 Закону, ч. 3 ст. 227 КПК).

Форми реагування на порушення закону, допущені органами дізнання та досудового слідства під час розслідування кримінальних справ, обираються безпосередньо прокурором в залежності від конкретної ситуації, що складається по окремій справі або декількох справах. Але реагуванню завжди передує перевірка додержання законності під час розслідування, яку прокурор регулярно здійснює. Також необхідно ознайомитись з методикою прокурорського нагляду за додержанням законності під час розгляду заяв і повідомлень про злочини, притягнення громадян, як обвинувачених і таке інше.

Готуючись до відповіді про співвідношення прокурорського нагляду і процесуальної самостійності слідчого важливо підкреслити, що кримінально-процесуальний закон не вимагає залежності виконання слідчим процесуальних дій від повноважень прокурора по здійсненню ним нагляду у кримінальному судочинстві, тобто закон представляє безпосередньо слідчому процесуальні повноваження і разом з тим покладає на нього всю відповідальність за правильність виконання ним процесуальної діяльності. Один із складних аспектів, що визначає ступінь процесуальної самостійності слідчого відносно прокурорського нагляду, являється характер вказівок, що дає прокурор слідчому. Слід вивчити порядок надання вказівок прокурором і оскарження їх слідчим (ч. 2 ст. 114, ч. 3 ст. 227 КПК). Також слід приділити увагу щодо повноважень прокурора при погодженні з поданням слідчого, з яким він звертається до суду про прийняття рішень в порядку судового контролю.

 

Завдання для практичного заняття

1.Із страхової компанії прокурор району одержав лист такого змісту “За минулий рік 9 власникам мотоциклів, що застрахували свої транспортні засоби на випадок аварії або крадіжки, були сплачені страхову кошти у зв’язку з тим, що транспортні засоби були викрадені невстановленими особами. Незважаючи на те, що кожний власник викраденого транспортного засобу представляв довідку з міліції про те, що за його заявою була порушена кримінальна справа і оперативно-розшуковими заходами злочинці не встановлені, у кожному випадку страховою компанією надсилались заяви до РВВС з проханням порушити кримінальну справу, провести розслідування і встановити особу, що скоїла крадіжку і про це повідомити страхову компанію, щоб можна було звернутись з цивільним позовом до суду. Але відповідей на заяви в передбачений термін з РВВС не надійшло. Напевно, кримінальні справи ні за заявою власників ні за нашою заявою не порушувались. Прошу прийняти заходи. Начальник страхової компанії І. Петренко”. До листа був доданий список власників мотоциклів, вказані номери, за якими вони зареєстровані і технічні характеристики кожного транспортного засобу.

Які дії необхідно здійснити прокурору у зв’язку з таким повідомленням?

2.До районної прокуратури звернувся Грищенко з заявою, у якій повідомив, що 11 січня цього року до нього додому прийшов у стані сп’яніння Харченко, який раніш працював разом з ним на заводі, і почав лаятись, погрожувати вбивством, після чого без підстав побив його. Як повідомив далі заявник, Харченко неодноразово намагався вдарити його ножем і тільки після того, як прийшла його дружина вони разом вигнали Харченка з хати. Того ж дня Грищенко звернувся до поліклініки, де йому надали медичну допомогу, а зранку наступного дня він звернувся з заявою до Московського РВВС м. Харкова, але слідчий відмовив у порушенні кримінальної справи. До своєї заяви прокурору Грищенко додав довідку з поліклініки де було зазначено, що 11 січня цього року Грищенко звернувся за медичною допомогою і в нього виявлені тілесні ушкодження, що відносяться до легких без короткочасного розладу здоров’я. Дружина Грищенко у своєму пояснені підтвердила, що Харченко намагався вдарити її чоловіка ножем. Прокурор витребував матеріали перевірки по заяві Грищенко серед яких була постанова про відмову в порушенні кримінальної справ такого змісту:

Постанова

про відмову в порушенні кримінальної справи

м. Харків 12 лютого …… р.

Слідчий слідчого відділу Московського РВВС м. Харкова Ільченко В.Г., розглянув матеріали про завдання тілесних ушкоджені Грищенко П.О.,

Встановив:

11 січня ….. р. близько 14 години Харченко С.П., що знаходився у стані сп’яніння, з метою з’ясування стосунків з Грищенко П.О. прийшов до нього додому і почав сваритись з господарем. Грищенко зробив йому зауваження і спробував вигнати з дому, але Харченко не зважаючи на зауваження вдарив Грищенко кулаком в обличчя і той впав. В цей час прийшла дружина Грищенко і вони разом з чоловіком вигнали з хати Харченко. Зважаючи на те, що у діях Харченко відсутній склад злочину, він не мав наміру завдати Грищенко тілесні ушкодження і його дії були спрямовані на владнання неприязних стосунків, керуючись п. 2 ст. 6, ч. 2 ст. 97 КПК, -

Постановив: 1. У порушенні кримінальної справи відносно Харченко Сергія Петровича відмовити за відсутністю і діянні складу злочину. 2. Про прийняте рішення повідомити Грищенко П.О.

Постанова може бути оскаржена прокуророві.

Слідчий – підпис – Ільченко

Яке рішення необхідно прийняти прокурору? Складіть проект процесуального рішення від імені прокурора.

3.Під час перевірки додержання законів співробітниками карного розшуку, дільничими інспекторами та слідчими по прийому, реєстрації та розгляду заяв і повідомлень про злочини за півріччя, прокурор району виявив грубі порушення строків розгляду 12 заяв про злочини. Крім того, встановив 7 фактів безпідставної відмови в порушені кримінальної справи про крадіжки чужого майна, в багатьох кримінальних справах про крадіжки були відсутні заходи по забезпеченню відшкодування завданої злочином шкоди.

Які заходи реагування повинен застосувати прокурор по виявленням порушень закону?

4.Під час перевірки прокурором камер ізолятору тимчасового утримання 17 січня ц.р. один з затриманих Лопатін заявив, що він знаходиться в ізоляторі більш трьох діб, за підозрою у вчиненні крадіжки майна з квартири, але вважає себе невинуватим і вимагає звільнити його. Після перевірки журналу обліку осіб, доставлених до РВ ХГУМВС і поміщених до ІТУ, книги обліку затриманих і протоколи затримання, прокурор встановив, що Лопатіна дійсно було затримано 14 січня, а протокол його затримання і письмове повідомлення прокурору надіслані тільки 17 січня. Вивчаючи матеріали кримінальної справи відносно Лопатіна, було встановлено, що він обґрунтовано підозрюється у скоєнні злочину, крім того раніш тричі був засуджений за аналогічні злочини, не має постійного місця проживання і роботи.

Які заходи реагування необхідно здійснити прокуророві?

5.За дорученням слідчого оперативний співробітник служби БЕП встановлюючи коло осіб та способи розкрадення матеріальних цінностей у будівельно-монтажному управлінні Київського району м. Харкова, звернувся до районного прокурора з проханням санкціонувати негласне застосування технічних засобів одержання інформації у квартирі та службовому приміщенні головного бухгалтера БМУ. Разом з поданням прокурору були надані матеріали, що підтверджували необхідність негласного використання таких технічних засобів у цій справі. Але прокурор відмовив санкціонувати такі оперативні заходи, посилаючись на те, що це може зробити тільки прокурор області.

Чи вірне рішення районного прокурора? Хто з суб’єктів кримінального процесу має право вирішувати питання про застосування оперативно-розшукових заходів, що обмежують права і свободи громадян?

6.Водій вантажівки Ніконов, знаходячись у нетверезому стані, грубо порушив правила дорожнього руху, виїхав на зустрічну смугу і допустив зіткнення з автомобілем “Москвич”, водій якого від одержаних тілесних ушкоджень загинув на місці. Визнані потерпілими у кримінальній справі батьки померлого звернулись зі скаргою до прокурора у якій вказали про те, що не зважаючи на те, що з часу ДТП пройшло вже більш ніж 1,5 місяці слідчий Валківського РВВС, який веде досудове слідство, не провів відтворення обстановки і обставин події, запобіжний захід Ніконову обрав – підписку про невиїзд і він намагається підговорити свідків дати свідчення на його користь. Крім того, слідчий відмовляється допитати тих свідків, що були очевидцями аварії і розповідали батькам загиблого усі обставини пригоди. Враховуючи ці обставини батьки загиблого вважають, що слідчий необ’єктивно веде слідство, вони йому не довіряють, тому просять прокурора відреагувати належним чином. Прокурор вивчив матеріали кримінальної справи і дійшов висновку, що скарга обґрунтована.

Яке рішення повинен прийняти прокурор у зв’язку зі скаргою? Складіть проект відповідного рішення.

7.Слідчий СО Жовтневого РВ ХГУМВС м. Харкова звернувся до прокурора району за погодженням подання про обрання судом запобіжного заходу неповнолітньому Петренко – взяття під варту, який підозрювався у скоєнні 18 крадіжок із квартир. Прокурор запропонував слідчому допитати Петренка у його присутності. Під час допиту Петренко розповів, що скоїв крадіжки з трьох квартир і детально пояснив як і при яких обставинах це було. Прокурор поставив декілька запитань відносно речових доказів, що були вилучені під час затримання Петренка з його помешкання, про його батьків, попередні засудження. Запитання прокурора і відповіді Петренка слідчий записав у протокол. Вивчаючи матеріали кримінальної справи прокурор встановив, що Петренко, якому виповнилось 17 років був засуджений за крадіжку на 2 роки ув’язнення з відстрочкою виконання вироку, проживає з літньою бабусею, яка не має на нього ніякого впливу, зловживає спиртними напоями, ніде не вчиться і не працює.

Які дії необхідно застосувати у цьому випадку прокуророві?

8.Вивчаючи обвинувальний висновок у справі по обвинуваченню неповнолітнього Павленко за скоєне зухвале хуліганство, прокурор встановив, що слідчий ні в описовій ні в резолютивній частині цього процесуального акту не вказав кваліфікуючі ознаки зухвалого хуліганства, не обґрунтував чим саме підтверджується особлива зухвалість у діяннях Павленка. Крім того, у постанові про притягнення особи як обвинуваченого було вказано, що Павленко двічі скоїв хуліганство, а в обвинувальному висновку йшла мова тільки про один епізод.

Яке рішення необхідно прийняти прокуророві?

9.Вивчаючи закриті слідчим РВВС кримінальні справ прокурор району відносно 2 кримінальних справ прийняв рішення відмінити постанови про закриття, відновив досудове слідство і запропонував слідчому прийняти їх до свого провадження. У 1 справі про порушення правил дорожнього руху водієм вантажівки, в результаті чого потерпілий одержав тяжкі тілесні ушкодження, прокурор відмінив постанову про закриття справи на підставі п. 2 ст. 6 КПК у зв’язку з тим, що слідчий не допитав ще 2 очевидців дорожньо-транспортної пригоди, хоча вони були зазначені у матеріалах перевірки заяви, не оглянув автотранспортний засіб з участю спеціаліста не зважаючи на те, що один з допитаних свідків, що знаходився поруч з водієм вантажівки, дав пояснення відносно того, що в нього склалось враження що гальмова система була зламана, не провів відтворення обставин та обстановки події з метою перевірки даних про відстань, з якої можна було побачити з кабіни пішохода, не призначив проведення автотехнічної експертизи і нічим не обґрунтував свої висновки про те, що водій не мав технічної можливості уникнути наїзду на пішохода і ДТП сталося з вини водія вантажівки. Прокурор запропонував виконати названі слідчі дії, після чого оцінити зібрані у справі дані і прийняти остаточне рішення. У другій справі про викрадення Поповим 4 електронасосів із складу готової продукції заводу “Електропривід”, закритому слідчим на підставі вимог ст. 10 КПК, прокурор, оцінивши зібрані у справі докази, дійшов висновку, що кримінальну справу необхідно надіслати до суду з обвинувальним висновком. Висновок слідчого про те, що обвинувачений позитивно характеризується на роботі і вдома, у нього на утриманні двоє дітей і хвора жінка, завдану шкоду відшкодував повністю, колектив цеху, де він працює, клопоче про передачу Попова на поруки, прокурор вважав не досить переконливим. Відмінивши постанову про закриття справи, прокурор відновив досудове слідство і запропонував слідчому прийняти справу до свого провадження.

Чи вірно поступив прокурор?

 

Тема № 15. Підсудність кримінальних справ

Навчальні питання

1. Судова система України

2. Поняття та значення підсудності

3. Види підсудності

4. Передача справи з одного суду до іншого

5. Направлення справи за підсудністю

6. Недопустимість спорів про підсудність

Література

1. Бринцев В.Д. Единоличный судья в правовом государстве. Его статус и функции. Х., 1995

2. Гусев Л.Н. Подследственность и подсудность в советском уголовном процессе. М., 1974

3. Закон України “Про статус суддів” від 15 грудня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993 - № 8 – с. 56

4. Закон України “Про судоустрій” від 7 лютого 2002 р. // Офіційний вісник України. – 2002 - № 10 – с.441

5. Михайлова Т.А. Предание суду в советском уголовном процессе. М., 1981

6. Нове у кримінально-процесуальному законодавстві України. Навчальний посібник / за ред. Ю.М. Грошевого. Х., 2002

7. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 квітня 1996 р. № 4 “Про застосування законодавства, що забезпечує незалежність суддів” // Збірник Постанов Пленуму Верховного суду України (1972-2006). Х., 2006

8. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 18 червня 1999 р. № 10 “Про застосування законодавства, що передбачає державний захист суддів, працівників суду і правоохоронних органів та осіб, що беруть участь у судочинстві” // Збірник Постанов Пленуму Верховного суду України (1972-2006). Х., 2006

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.