Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Методичні рекомендації до проведення семінарського заняттяПри підготовці до семінарського заняття з цієї теми студенти мають з’ясувати, що попередній розгляд справи суддею є самостійною стадією кримінального процесу у який суддя перевіряє подані органами досудового слідства матеріали кримінальної справи з точки зору наявності достатніх підстав для її всебічного, повного і об’єктивного розгляду в судовому засіданні.

Попередній розгляд кримінальної справи здійснюється суддею одноособово з обов’язковою участю прокурора. При попередньому розгляді також можуть бути присутні учасники процесу, однак їх неявка не перешкоджає розгляду справи (ст. 240 КПК).

При попередньому розгляді справи суддя з’ясовує наступні питання:

- чи підсудна справа суду, на розгляд якого вона надійшла;

- чи немає підстав для закриття справи або її зупинення;

- чи складено обвинувальний висновок відповідно до вимог кримінально-процесуального кодексу;

- чи немає підстав для зміни, скасування або обрання запобіжного заходу;

- чи не було допущено під час порушення справи, провадження дізнання або досудового слідства таких порушень вимог кримінально-процесуального кодексу, без усунення яких справа не може бути призначена до судового розгляду, та інші питання передбачені ст. 237 КПК.

Строки попереднього розгляду справи закріплені в ст.241 КПК.

За результатами попереднього розгляду кримінальної справи суддя своєю постановою приймає одне з таких рішень:

- про призначення справи до судового розгляду (ст. 245 КПК);

- про зупинення провадження в справі (ч.1,2 ст.249 КПК);

- про повернення справи прокуророві (ст. 249-1 КПК);

- про направлення справи за підсудністю (ч.3 ст.249 КПК);

- про закриття справи (ст. 248 КПК);

- про повернення справи на додаткове розслідування (ст. 246 КПК).

Суддя, за наявності достатніх підстав для розгляду справи в судовому засіданні, не вирішуючи наперед питання про винуватість, виносить постанову про призначення справи до судового розгляду (ст.245 КПК).

Коло підготовчих дій, які виконуються після прийняття рішення про призначення справи до судового розгляду зазначені в ст. 253-256 КПК. В них йдеться про забезпечення сторонам додаткової можливості ознайомитися з матеріалами справи, про вручення підсудному копії обвинувального висновку, про виклик у судове засідання осіб, які необхідні для повного і всебічного розгляду справи (свідків, експертів, перекладачів), про строк, протягом якого справа повинна бути призначена до розгляду в суді та ін.

Завдання стадії попереднього розгляду справи суддею визначаються її функціями: контрольною (по відношенню до досудового розслідування) і підготовчо-організаційною (по відношенню до судового розгляду).

Обов’язковими учасниками стадії є суддя і прокурор. Інших учасників повідомляють про розгляд кримінальної справи, однак їх неявка не зупиняє розгляду справи.

Завдання для практичного заняття

1.Під час попереднього розгляду у суді кримінальної справи по обвинуваченню Руцького у скоєні хуліганства із застосуванням предмету спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 КК) суддя встановив, що злочин Руцький скоїв разом з Деснянським, з яким пиячив. Але Деснянського до кримінальної відповідальності на досудовому слідстві не було притягнуто.

Яке рішення може прийняти суддя у такій ситуації?

2.У місцевому суді знаходиться кримінальна справа по обвинуваченню Роменка по ч. 2 ст. 342 КК (опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків), яка була призначена до попереднього розгляду суддею. До суду надійшла заява Роменка про те, що він знаходиться у лікарні з приводу лікування від алкоголізму, з’явитися до суду не може до закінчення лікування.

Яке рішення по такій заяві може прийняти суд?

3.До місцевого суду надійшла кримінальна справа по обвинуваченню Ткача за ч. 1 ст. 145 КК. Вивчаючи її, суддя прийшов до висновку, що розслідування проведено всебічно та повно, але дії обвинуваченого необхідно кваліфікувати за ч. 2 ст. 145 КК.

Як повинен поступити суддя?

4.До місцевого суду надійшла кримінальна справа по обвинуваченню Ільченко у підпалі. Суддя виніс постанову про призначення справи до судового розгляду. За три дні до початку судового засідання до суду надійшов лист прокурора, який просив повернути кримінальну справу для її направлення на додаткове розслідування у зв’язку з необхідністю призначити судово-психіатричну експертизу у відношенні обвинуваченого.

Яке рішення повинен прийняти суд? Як необхідно поступити, якщо питання про призначення справи до судового розгляду не було вирішено до одержання листа прокурора?

5.Ознайомившись з матеріалами кримінальної справи по обвинуваченню Чурбанова за ч. 3 ст. 187 КК, суддя звернув увагу на те, що слідчий не прийняв передбачених законом заходів по забезпеченню можливої конфіскації майна Чурбанова. Суддя прийняв рішення про призначення справи до судового розгляду. Крім того, він виніс постанову про накладення арешту на майно Чурбанова. Копію цієї постанови суддя направив слідчому, запропонувавши йому здійснити опис майна до початку судового розгляду у справі.

Чи правильне рішення прийняв суддя?

6.Під час попереднього розгляду справи у відношенні Радько, яка надійшла до суду з обвинувальним висновком, суддя вирішив, що є підстави для закриття даної справи у зв’язку з передачею особи на поруки.

Як повинен вчинити суддя?

7.У результаті вивчення кримінальної справи по обвинуваченню Погребнякова в розбещенні малолітніх суддя прийшов до висновку, що в цілях нерозголошення інтимних сторін життя осіб, які беруть участь у судовому процесі необхідно розглядати кримінальну справу без участі громадськості та представників засобів масової інформації. У постанові про призначення справи до судового розгляду було вказано, що справа призначається до слухання у закритому судовому засіданні.

Чи вправі суддя прийняти таке рішення? Мотивуйте свою відповідь.

Тема № 17. Загальні положення судового розгляду кримінальної справи

Навчальні питання

1. Поняття, значення та загальні положення стадії судового розгляду. Склад суду при розгляді кримінальних справ.

2. Незмінність складу суду, безпосередність, усність судового розгляду і рівність прав його учасників.

3. Учасники судового розгляду, їх права та обов’язки. Наслідки неявки до суду учасників судового розгляду.

4. Межі судового розгляду. Порядок винесення ухвал у судовому засідання.

5. Обрання, скасування або заміна запобіжного заходу у суді. Вирішення питання про нове обвинувачення.

6. Підстави та процесуальний порядок заміни обвинувачення в суді.

7. Відкладення, зупинення і закриття справи, направлення справи на додаткове розслідування.

Література

1. Брынцев В.Д. Судебная власть (правосудие): пути реформирования в Украине. – Х., 1998.

2. Брынцев В.Д., Чернухи В.Г. Судебный прецедент (неофициальный). Судебная практика Харьковского региона по уголовным делам. – Х.: Ксилон, 1999.

3. Герасимчук О. Захист прав потерпілого при зміні та відмові прокурора від обвинувачення // Вісник Академії прокуратури України.- 2006.- № 4.-C. 80-85.

4. Грошовий Ю.М. Правові властивості вироку – акту правосуддя: Навч. посібник. – Х.: Укр.ЮА, 1994. – 48с.

5. Зеленецький В.С., Лобойко Л.М. Природа та зміст обвинувальної діяльності потерпілого при відмові прокурора від обвинувачення // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ України. 2007. №2(33).- Д.: Дніпропетр. держ. уні-т внутр. справ,2007.- C.227-239.

6. Кожевніков Г. Державне обвинувачення як елемент кримінального переслідування // Вісник Академії прокуратури України.- 2006.- № 1.-C. 46-48.

7. Крючко Ю.І. Проблеми підтримання державного обвинувачення у справах про навмисні вбивства: Монографія. – Х.: Легас, 2000. – 248с.

8. Маляренко В. Ознайомлення учасників процесу з матеріалами кримінальної справи // Право України. – 2002. – № 4. – С.47-53.

9. Попелюшко В.О. Судовий розгляд кримінальної справи: Навч. посібник. – Острог, 2003. – 196с.

10. Середа В.О. Як підвищити ефективність державного обвинувачення в суді: Монографія / В.О. Середа. - Х. : Харків юрид., 2007. - 304 c.

11. Силин А.Б. Организация работы судьи по изучению уголовного дела и подготовке к рассмотрению его в судебном заседании : метод. пособие / А.Б. Силин. – Х. : Харьков юрид., 2008. – 68 c.

12. Слинько С.В. Судебное производство по уголовным делам: Учеб. пособие. – Х.: Арсис, 2002. – 384с.

13. Хруслова Л. Організація підтримання державного обвинувачення у кримінальних справах зі спрощеною процедурою судового розгляду //Вісник Академії прокуратури України.- 2006.- № 1.-C. 78-82.

14. Шепітько В.Ю. Проблеми судового допиту в наукових працях Л.Ю. Ароцкера // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. Вип. 7.- Х.: Право,2007.- C.488-489.

15. Юрчишин В. Публічне обвинувачення в кримінальному процесі України // Вісник прокуратури.- 2007. - № 11.-C. 58-62.

16. Янович Ю.П. Організаційно-правові проблеми забезпечення ефективного захисту від обвинувачення у кримінальному процесі України // Право обвинуваченого на кваліфікований захист та його забезпечення: Матеріали міжнар. наук.-практ. семінару, 1-2 груд. 2005 р., м. Харків.- Х.; К.: ЦНТ "Гопак", 2006.- C.77-79.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.