Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Методичні рекомендації до проведення семінарського заняттяПроцесуальні документи – це передбачені і регламентовані нормами кримінально-процесуального закону, виражені у процесуальній формі акти, в яких фіксуються дії і рішення посадових осіб і органів, що ведуть кримінальний процес. Вивчаючи цю тему, студенти мають надати класифікацію усіх процесуальних документів, які складаються по кримінальній справі і з’ясувати вимоги, що пред’являються до кожного документа (протоколу, постанови, подання, ухвали, обвинувального висновку, вироку тощо).

Процесуальні строки – це встановлені законом проміжки часу для здійснення процесуальних дій і прийняття рішень, а також для виникнення, зміни або припинення процесуальних правовідносин. Види строків та правили їх обчислення і поновлення передбачені ст. ст. 89, 90 КПК.

Судові витрати – це пов’язані з забезпеченням провадження по справі кошти, видані свідкам, експертам, потерпілим тощо. Суми витрачені на зберігання, пересилання і дослідження речових доказів. Ст. ст. 91, 92, 93, 93¹ КПК передбачають порядок обчислення відшкодування судових витрат.

Завдання для практичного заняття

1.1 лютого о 23 годині на місці вчинення злочину (розбійного нападу) був затриманий Петров. 2 лютого о 10 годині слідчий склав протокол затримання Петрова з додержанням вимог ст. 115 КПК. 5 лютого о 9 годині слідчий, після пред’явленого обвинувачення Петрову, звернувся з поданням до суду про обрання обвинуваченому запобіжного заходу – взяття під варту. Звернувшись за одержанням на це згоди до прокурора він одержав зауваження від останнього про порушення процесуального строку затримання підозрюваного. Слідчий пояснив, що триденний строк, передбачений вимогами ст. 115 (106) КПК, він не порушив.

Дайте оцінку позиції слідчого і прокурора.

2.24 травня о 16 годині 15 хвилин з додержанням вимог ст. 106 КПК співробітниками органу дізнання був затриманий як підозрюваний у вчиненні злочину Навін. Слідчий 26 травня отримав кримінальну справу для проведення досудового слідства і в цей же день пред’явив Навіну обвинувачення і за постановою судді обрав запобіжний захід – взяття під варту.

Коли закінчується процесуальний строк утримання обвинуваченого Навіна під вартою на досудовому слідстві?

3.1 березня місцевий суд проголосив виправдувальний вирок відносно підсудного Попова, який обвинувачувався у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК.16 березня потерпілий звернувся з апеляцією до суду, але суддя пояснив потерпілому, що він пропустив строк подачі апеляції тому вона не може бути прийнята.

Дайте оцінку законності прийнятого рішення суддею.

4.Мешканця м. Києва Удовенка викликав для допиту як свідка слідчий м. Харкова. Після допиту свідок висловив прохання сплатити йому добові, а також вартість проїзду у вагоні класу “люкс”. Слідчий склав постанову про відшкодування коштів свідкові, вказавши оплату білетів у плацкартному вагоні.

Чи вірно поступив слідчий?

5.Костенко, як свідок протягом майже усього робочого дня брав участь у проведенні слідчої дії – відтворення обстановки і обставин злочину. Після закінчення слідчої дії, підписання протоколу свідок заявив слідчому клопотання про відшкодування йому денної платні у зв’язку з тим, що він працює по договору на будівництві приватного будинку і господар за пропущений день не заплатить йому.

Як повинен вчинити слідчий?

 

 

Модуль № 2.

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА.

Змістовий модуль № 3: Досудові стадії кримінального процесу:

Тема № 9. Порушення кримінальної справи

Навчальні питання

1. Сутність і значення стадії порушення кримінальної справи.

2. Приводи і підстави до порушення кримінальної справи.

3. Обставини, що виключають провадження по кримінальній справі.

4. Органи і посадові особи уповноважені порушувати кримінальні справи.

5. Процесуальний порядок порушення або відмови у порушенні кримінальної справи.

6. Нагляд прокурора і судовий контроль за законністю і обґрунтованістю процесуальних рішень, прийнятих у стадії порушення кримінальної справи.

Література

1. Джига М.В., Баулін О.В., Лук’янець С.І., Стахівський С.М. Провадження дізнання в Україні: Навчально-практичний посібник. – К.: Вид-во МВС України, 1999.

2. Долженко В.В. Особливості порушення кримінальної справи про сексуальні вбивства // Право і суспільство.- 2006.- № 2.-C. 39-44.

3. Донченко А. Оскарження до суду постанови про порушення кримінальної справи // Вісник прокуратури.- 2007.- № 8.-C. 48-50.

4. Доросинська Г. Оскарження до суду постанови про порушення кримінальної справи // Підприємництво, господарство і право.- 2007.- № 10.-C. 157-160.

5. Зеленецкий В.С. Возбуждение уголовного дела . - Х.:КримАрт, 1998 . - 340 с.

6. Зеленецкий В.С. Возбуждение уголовного дела при различных видах информации о совершенном преступлении // Роль захисника у досудовому слідстві при обранні запобіжних заходів, не пов`язаних із взяттям під варту: Матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 22-23 лютого 2006 р., м. Харків.- Х.-К.: ПП "Серга", 2006.- C.15-19.

7. Зеленецкий В.С. Факторы, обуславливающие защиту уголовных дел от преступных посягательств // Питання боротьби зі злочинністю. Вип. 12.- Х: Кроссроуд,2006.- C.132-160.

8. Зеленецький В.С. Структура дослідчого кримінального процесу // Вісник Академії правових наук України. – Х.: Право. - 1996. - №7. – С.126-134.

9. Зеленецький В.С., Лобойко Л.М. Правова регламентація дослідчого кримінального процесу в проекті КПК України // Наук. вісн. ДЮІ МВС України. – 2000. – № 2. – С. 275-296.

10. Капліна О.В., Шило О.Г. Проблеми забезпечення права на судовий захист особи, щодо якої порушено кримінальну справу // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права: Науковий часопис. - 2003. - №3-4 (7-8). – С.236-241.

11. Каткова Т.В., Кожевников Г.К. Зразки бланків процесуальних та інших документів у кримінальній справі: Практ. посібник. – Х.: “Рубікон”, 2001.

12. Пєтков О.В. Процесуальна діяльність начальника слідчого відділу в стадії порушення кримінальної справи // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дидоренка. 2007. Вип. 4.- Луганськ: Луган. держ. ун-т внутр. справ,2007.- C.206-211.

13. Пилипчук П.П. Розгляд судом скарги на постанову про порушення кримінальної справи // Вісник Верховного Суду України. – 2003. – № 2 (36). – С. 59-61.

14. Титов А.М. Використання статистичних обліків на стадії порушення кримінальної справи // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ. 2007. Спец. вип. № 2. У 4 ч. Ч. 3: Проблеми вдосконалення оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ у напрямку боротьби з організованою злочинністю.- Луганськ: Луган. держ. ун-т внутр. справ,2007.- C.71-75.
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.