Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Семінарських і практичних занятьСтруктура вивчення навчальної дисципліни Кількість годин Вид контролю
Модуль 1 ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА ПМК
  Змістовий модуль № 1: Загальні положення теорії кримінального процесу МК
    Тема № 1. Поняття, завдання, основні інститути кримінального процесу  
      Лекція № 1 Поняття, завдання, основні інститути кримінального процесу  
        Практичне заняття №1 Поняття, завдання, основні інститути кримінального процесу  
        Самостійна робота  
    Тема № 2. Кримінально-процесуальне право України та його джерела  
      Лекція № 2 Кримінально-процесуальне право України та його джерела  
        Практичне заняття №1 Кримінально-процесуальне право України та його джерела  
        Самостійна робота  
    Тема № 3. Принципи кримінального процесу  
      Лекція № 1 Поняття та класифікація принципів кримінального процесу  
        Практичне заняття №1 Поняття та класифікація принципів кримінального процесу  
      Лекція № 2 Характеристика принципів кримінального процесу  
        Практичне заняття №2 Характеристика принципів кримінального процесу  
        Самостійна робота  
    Тема № 4. Суб’єкти кримінально-процесуальної діяльності  
      Лекція № 1 Поняття та класифікація суб’єктів кримінально-процесуальної діяльності  
        Практичне заняття №1 Поняття та класифікація суб’єктів кримінального процесу  
      Лекція № 2 Характеристика суб’єктів кримінального процесу  
        Практичне заняття №2 Характеристика суб’єктів кримінального процесу  
        Самостійна робота  
    Тема № 5. Цивільний позов у кримінальній справі  
      Лекція № 1 Цивільний позов у кримінальній справі  
        Практичне заняття №1 Цивільний позов у кримінальній справі  
        Самостійна робота  
  Змістовий модуль № 2: Доказове право та заходи примусу у кримінальному процесі МК
    Тема № 6. Докази і доказування у кримінальному процесі  
      Лекція № 1 Поняття та класифікація доказів  
        Практичне заняття №1 Поняття та класифікація доказів  
      Лекція № 2 Зміст і межі процесу доказування.  
        Практичне заняття №2 Поняття і зміст процесу доказування  
        Практичне заняття №3 Предмет і межі доказування  
        Самостійна робота  
    Тема № 7. Заходи кримінально-процесуального примусу  
      Лекція №1 Заходи кримінально-процесуального примусу  
        Практичне заняття №1 Поняття, підстави і мета застосування заходів примусу  
        Практичне заняття №2 Види та порядок обрання, зміни і скасування запобіжних заходів  
        Самостійна робота  
    Тема № 8. Процесуальні документи, строки та судові витрати  
      Лекція № 1 Процесуальні документи, строки та судові витрати  
        Практичне заняття №1 Процесуальні документи, строки та судові витрати  
        Самостійна робота  
Модуль 2 ОСОБЛИВА ЧАСТИНА Е
  Змістовий модуль № 3: Досудові стадії кримінального процесу МК
    Тема № 9. Порушення кримінальної справи  
      Лекція № 1 Порушення кримінальної справи  
        Практичне заняття №1 Порушення кримінальної справи  
        Самостійна робота  
    Тема № 10. Досудове розслідування як стадія кримінального процесу  
      Лекція № 1 Досудове розслідування як стадія кримінального процесу  
        Практичне заняття №1 Досудове розслідування як стадія кримінального процесу  
        Самостійна робота  
    Тема № 11. Провадження слідчих дій  
      Лекція № 1 Провадження слідчих дій  
        Практичне заняття №1 Поняття та види слідчих дій  
        Практичне заняття №2 Процесуальна характеристика слідчих дій  
        Самостійна робота  
    Тема № 12. Притягнення як обвинуваченого. Допит обвинуваченого  
      Лекція № 1 Притягнення як обвинуваченого. Допит обвинуваченого  
        Практичне заняття №1 Притягнення як обвинуваченого. Допит обвинуваченого  
        Самостійна робота  
    Тема № 13. Зупинення та закінчення досудового розслідування  
      Лекція № 1 Зупинення та закінчення досудового розслідування  
        Практичне заняття №1 Зупинення та закінчення досудового розслідування  
        Самостійна робота  
    Тема № 14. Прокурорський нагляд за додержанням законів у досудових стадіях кримінального процесу  
      Лекція № 1 Прокурорський нагляд за додержанням законів у досудових стадіях кримінального процесу  
        Практичне заняття №1 Прокурорський нагляд за додержанням законів у досудових стадіях кримінального процесу  
        Самостійна робота  
  Змістовий модуль № 4: Судові стадії кримінального процесу МК
    Тема № 15. Підсудність кримінальних справ  
      Лекція № 1 Підсудність кримінальних справ  
        Практичне заняття №1 Підсудність кримінальних справ  
        Самостійна робота  
    Тема № 16. Попередній розгляд справи суддею  
      Лекція № 1 Попередній розгляд справи суддею  
        Практичне заняття №1 Попередній розгляд справи суддею  
        Самостійна робота  
    Тема № 17. Загальні положення судового розгляду кримінальної справи  
      Лекція № 1 Загальні положення судового розгляду кримінальної справи  
          Практичне заняття №1 Загальні положення судового розгляду кримінальної справи  
        Самостійна робота  
    Тема № 18. Судовий розгляд кримінальної справи судом першої інстанції і постановлення вироку  
      Лекція № 1 Судовий розгляд кримінальної справи судом першої інстанції і постановлення вироку  
        Практичне заняття №1 Судовий розгляд кримінальної справи судом першої інстанції і постановлення вироку  
        Самостійна робота  
    Тема № 19. Апеляційне провадження  
      Лекція № 1 Апеляційне провадження  
        Практичне заняття №1 Апеляційне провадження  
        Самостійна робота  
    Тема № 20. Касаційне провадження  
      Лекція № 1 Касаційне провадження  
        Практичне заняття №1 Касаційне провадження  
        Самостійна робота  
    Тема № 21.Виконання вироку  
      Лекція № 1 Виконання вироку  
        Практичне заняття №1 Виконання вироку  
        Самостійна робота  
    Тема № 22.Перегляд судових рішень в порядку виключного провадження  
      Лекція № 1 Перегляд судових рішень в порядку виключного провадження  
        Практичне заняття №1 Перегляд судових рішень в порядку виключного провадження  
        Самостійна робота  
  Змістовий модуль № 5: Особливі форми провадження у кримінальному судочинстві МК
    Тема № 23.Провадження в справах про злочини неповнолітніх  
      Лекція № 1 Провадження в справах про злочини неповнолітніх  
        Практичне заняття №1 Провадження в справах про злочини неповнолітніх  
        Самостійна робота  
    Тема № 24.Протокольна форма досудової підготовки матеріалів  
      Лекція № 1 Протокольна форма досудової підготовки матеріалів  
        Практичне заняття №1 Протокольна форма досудової підготовки матеріалів  
        Самостійна робота  
    Тема № 25. Провадження в справах по застосуванню заходів медичного характеру  
      Лекція № 1 Провадження в справах по застосуванню заходів медичного характеру  
        Практичне заняття №1 Провадження в справах по застосуванню заходів медичного характеру  
        Самостійна робота  
    Тема № 26. Особливості провадження по справах приватного обвинувачення  
      Лекція № 1 Особливості провадження по справах приватного обвинувачення  
        Практичне заняття №1 Особливості провадження по справах приватного обвинувачення  
        Самостійна робота  
    Тема № 27. Міжнародне співробітництво у сфері кримінального судочинства  
      Лекція № 1 Міжнародне співробітництво у сфері кримінального судочинства  
        Практичне заняття №1 Міжнародне співробітництво у сфері кримінального судочинства  
        Самостійна робота  
    Тема № 28. Основи кримінально-процесуального права зарубіжних країн  
      Лекція № 1 Основи кримінально-процесуального права зарубіжних країн  
        Практичне заняття №1 Основи кримінально-процесуального права зарубіжних країн  
        Самостійна робота  
Всього за заліковим кредитом: Екзамен
               

 

3. Методичні вказівки до семінарських, практичних та
самостійних занять

Модуль № 1

Змістовий модуль № 1: Загальні положення теорії кримінального процесу

Тема № 1. Поняття, завдання, основні інститути кримінального процесу

Навчальні питання

1. Поняття і завдання кримінального процесу.

2. Стадії кримінального процесу (поняття та сутність).

3. Кримінально-процесуальна форма та її значення.

4. Кримінально-процесуальні гарантії.

Література

1. Брынцев В.Д. Судебная власть /правосудие/: пути реформирования в Украине. Х., 1998.

2. Дроздов О.М. Джерела кримінально-процесуального права України: Монографія. – Харків: Видавець ФО-П Вапнярчук Н.М., 2008. – 208 с.

3. Зінченко І.Л. Єдність процесу / І.Л. Зінченко // Сучасні проблеми юридичної науки : тези доп. та наук. повідомл. всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та здобувачів. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2008. – C.396-399.

4. Зінченко І.Л. Завдання сучасного кримінального процесу України / І.Л. Зінченко // Проблеми законності. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2006. – Вип. 77. – C. 151-156.

5. Капліна О.В. Правозастосовне тлумачення норм кримінально-процесуального права: Монографія. – Х.: Право, 2008. – 296 с.

6. Ларин А.М. Уголовный процесс: структура права и структура законодательства / Отв. ред. В.М.Савицкий. – М.: Наука, 1985. – 240с.

7. Лукашевич В.Г. Погляд на реформування вітчизняного кримінального судочинства в контексті вимог європейських стандартів / В.Г. Лукашевич // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. - Запоріжжя, 2006. - №2 - C. 169-171.

8. Маринів В.І. Вплив практики Європейського Суду з прав людини на процес реформування кримінального судочинства / В.І. Маринів // Матеріали наукових семінарів та "круглих столів", проведених Національною юридичною академією України імені Ярослава Мудрого спільно з Академією правових наук України в рамках Фестивалю науки 15-16 трав. 2007 р. - Х.: Право, 2007. - C. 47.

9. Михайленко О.Р. Складання процесуальних документів з кримінальних справ: (теорія, методика, зразки документів ):навчальний посібник. К., 1992.

10. Молдован В.В., Молдован А.В. Порівняльне кримінально-процесуальне право: Україна, ФРН, Франція, Англія, США: Навчальний посібник. – К.: Юрінком Інтер, 1999.

11. Нове в кримінально-процесуальному законодавстві України: [Навч. посібник] для студентів юрид. спеціальностей вищих закладів освіти/За ред. Ю.М. Грошевого. – Харків: Право, 2002.

12. Петрова О. Защита прав личности, нарушенных преступлением, как задача уголовного процесса / О. Петрова // Актуальні проблеми тлумачення і застосування юридичних норм : зб. ст. учасн. міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам`яті проф. П.О. Недбайла (28-29 берез. 2008 р.). – Львів: Львів. нац. ун-т, 2008. – C. 201-202.

13. Погорецький М.А. Кримінально-процесуальні правовідносини: структура і система: Монографія. – Х.: Арсіс, 2002. – 160с.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.