Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Методичні рекомендації до проведення семінарського заняттяПід час досудового слідства часом виникають такі обставини, що заважають продовженню розслідування і його закінчення. В таких випадках у кримінально-процесуальній діяльності наступає перерва, яка продовжується доти поки такі обставини не будуть усунені. Важливо звернути увагу, що перерву у досудовому слідстві можливо лише за тих обставин, що вказані у ст. 206 КПК і тільки у разі встановлення таких обставин. В останніх випадках (тяжке захворювання потерпілого, провадження ревізій, експертиз та ін.) досудове слідство продовжується. Якщо закінчується строк досудового слідства, то порушується клопотання про його продовження.

Обговорюючи перше питання необхідно розкрити суть інституту зупинення досудового слідства, відобразити процесуальні наслідки, що наступають у разі прийняття рішення про зупинення провадження у справі, дати характеристику підстав для прийняття такого рішення, а також умови, яких необхідно дотримуватися при зупиненні досудового слідства по кожній підставі (ст.ст. 206-209 КПК). На занятті слід звернути увагу на процесуальний порядок зупинення судом слідчих дій на час розгляду скарги на постанову про порушення кримінальної справи (п. 4 ч. 1 ст. 206, ч. 4 ст. 206 КПК) і поновлення (ст. 210 КПК) досудового слідства, крім того вказати випадки, коли зупинена кримінальна справа може бути закрита (ст. 211 КПК).

Закінчення досудового слідства – це результат провадження усього розслідування. На цьому етапі слідчий остаточно систематизує всі матеріали справи, аналізує і дає оцінку зібраних доказів у їх сукупності і, в залежності від конкретних обставин справи, приймає одне з остаточних рішень, передбачених ст. 212 КПК. На занятті слід дати перелік форм закінчення досудового слідства і вказати обставини в залежності від яких слідчий обирає сам ту чи іншу форму закінчення.

Закриття кримінальної справи, як форма закінчення досудового слідства, передбачає вирішення справи по суті складанням постанови про закриття кримінальної справи. Така форма закінчення провадження у справі може бути за наявності підстав, що вказані у ст. 213 КПК. Під час обговорення цього питання слід дати характеристику всім, передбаченим у законі, підставам, а також дати класифікацію їх в залежності від тих правових наслідків для особи, відносно якої приймається рішення про закриття справи.

Процесуальний порядок закриття кримінальної справ передбачений ст. 214 КПК. На занятті необхідно дати перелік вимог, що пред’являються до постанови про закриття справи, також назвати умови, яких необхідно дотримуватись при закритті кримінальної справ а підставами, що містяться в ст.ст. 7 – 10, 111. Важливо дати характеристику умов, при яких можна оскаржити рішення про закриття кримінальної справи (ст.ст. 215, 2365, 2366 КПК), а також відновлення слідства по закритій справі (ст. 216 КПК).

Коли під час досудового слідства будуть встановлені всі обставини, що мають значення для правильного вирішення кримінальної справ (ст.ст. 64, 23 КПК), відсутні підстави для його закриття (ст. 213 КПК), кримінальну справу необхідно надіслати у суд для розгляду по суті. У такому разі досудове слідство закінчується складанням обвинувального висновку. Готуючись до відповіді на четверте питання важливо засвоїти, які процесуальні дії слідчий повинен виконати обов’язково до складання обвинувального висновку (ст.ст. 217-222 КПК), а також вимоги, що пред’являє закон до цього процесуального рішення слідчого (ст.ст. 223, 224 КПК).

Після складання обвинувального висновку кримінальна справа направляється, з додержанням вимог ст. 225 КПК, прокуророві. Під час обговорювання п’ятого питання слід дати характеристику порядку перевірки прокурором справи з обвинувальним висновком (ст. 228 КПК) і вказати на види рішень, які може прийняти прокурор після цієї перевірки (ст.ст. 229-231 КПК).

Порядок закінчення досудового слідства складанням постанови про направлення справи до суду для вирішення питання про застосування примусових заходів медичного характеру розглядається у темі “Особливості провадження”.

Завдання для практичного заняття

1.Після ознайомлення з матеріалами кримінальної справи, провадження досудового слідства по якій вже було закінчено, обвинувачена Яковенко заявила, що вона прочитала всі 11 томів справи, але хотіла б знову ознайомитись з 1, 2 і 4 томами і зробити виписки. Слідчий відмовився задовольнити таке клопотання, мотивуючи своє рішення тим, що обвинувачена детально ознайомилась з усіма матеріалами і її прохання пов’язане лише з метою затягнути закінчення справи.

Оцініть дії слідчого.

2.Слідчий визнав, що досудове слідство проведене у повному обсязі, і повідомив про це обвинуваченому, цивільному позивачу, потерпілому, цивільному відповідачу з тим, щоб вони змогли ознайомитись з матеріалами справи.

У якій послідовності, та у якому об’ємі ці особи будуть ознайомитись з матеріалами справи?

3.У процесі ознайомлення з матеріалами кримінальної справи обвинувачений Нестеренко і його захисник заявили письмове клопотання про проведення додаткового допиту свідка Коваля, а також очної ставки між цим свідком і обвинуваченим. Слідчий задовольнив клопотання і провів вказані слідчі дії, після чого ознайомив обвинуваченого і його захисника з додатковими матеріалами склав обвинувальний висновок і надіслав справу прокуророві.

Оцініть дії слідчого.

4.Слідчий дійшов висновку, що кримінальна справа розслідувана у повному обсязі, оголосив про це обвинуваченому, представив йому усі матеріали справи у прошитому, пронумерованому вигляді, але попередив його, що більш ніж три дні для ознайомлення він не може дозволити, тому що закінчується строк досудового слідства.

Оцініть дії слідчого.

5.Під час ознайомлення з матеріалами кримінальної справ захисник заявив клопотання про те, щоб слідчий дав йому прослухати фонограму допиту обвинуваченого. Слідчий відмовив задовольнити клопотання і пояснив це тим, що її буде все рівно оголошено у суді.

Чи вірно прийняв рішення слідчий?

6.Під час перевірки кримінальної справи, що надійшла від слідчого з обвинувальним висновком, прокурор дійшов висновків, що дії обвинуваченого кваліфіковані невірно, а висновки, викладені у обвинувальному висновку, суперечать матеріалам кримінальної справи.

Як повинен поступити слідчий?

7.Петренко під час сварки навмисно вдарив кулаком в обличчя Власенка і завдав йому тілесні ушкодження середньої тяжкості. Потерпілий вимагав притягнути Петренка до кримінальної відповідальності, але слідчий вирішив, що перевиховання обвинуваченого можливе без застосування кримінального покарання, одержав з місця роботи Петренка клопотання про передачу його на поруки колективу, і виніс постанову про закриття кримінальної справи на підставі ст. 10 КПК, про що надіслав Власенко повідомлення.

Оцініть рішення слідчого.

8.Після аналізу матеріалів кримінальної справи по обвинуваченню Симоненко у скоєнні крадіжки з квартири Фокіної, слідчий дійшов висновку, що доказів для складання обвинувального висновку у справі не достатньо: обвинувачений не визнає себе винуватим, заявив, що відбитки його пальців рук, знайдені у квартирі Фокіної на поверхні шафи у залі, залишені ним тоді, коли він приходив до неї раніше, ще до крадіжки, так як Фокіна його сусідка. Потерпіла підтвердила показання обвинуваченого, але пояснила, що Сімоненко дійсно до неї приходив позичати грошей, але далі прихожої не проходив у кімнату. Крім того, потерпіла пояснила, що впевнена у тому, що гроші в неї викрав Сімоненко тому що вона грошей йому не позичила, а він попередив її про майбутні неприємності. Викрадені речі (шуба норкова, ювелірні вироби, німецькі марки) під час слідства не були знайдені. Всі можливі слідчі дії були виконані, але ніяких доказів участі Симоненка у крадіжці слідчий не виявив, тому прийняв рішення про закриття кримінальної справи на підставі ч. 2 ст. 213 КПК.

Оцініть рішення слідчого.

9.Слідчий склав постанову про притягнення як обвинуваченого Сивокінь і телефонограмою через підприємство, де той працював, запросив до райвідділу. Але замість нього прийшов співробітник обвинуваченого і пояснив, що Сивокінь терміново виїхав до свого сина, що проходить службу у армії, точної адреси йому невідомо, Сивокінь поїхав у штаб округу, де йому буде повідомлено про місце служби сина. Повернеться Сивокінь приблизно через 20 діб тому, що знаходиться у черговій відпустці. Зважаючи на те, що місцезнаходження обвинуваченого невідомо слідчий склав постанову про зупинення досудового слідства і оголосив розшук обвинуваченого.

Оцініть дії слідчого. Які процесуальні документи необхідно скласти? Коли оголошується розшук?

10.Під час розслідування кримінальної справи про викрадення чужого майна (ч. 3 ст. 185 КК) слідчий виконав усі можливі слідчі дії, але особи, що скоїли злочин не були встановлені. Слідчий склав постанову про зупинення досудового слідства по п. 3 ч. 1 ст. 206 КПК. В подальшому для виконання окремих слідчих дії провадження у справі відновлювалось, однак злочинців не вдалось встановити.

Яка подальша доля цієї кримінальної справи?

 

Тема № 14. Прокурорський нагляд за додержанням законів у досудових стадіях кримінального процесу

Навчальні питання

1. Поняття прокурорського нагляду і система органів прокуратури України.

2. Предмет і задачі прокурорського нагляду за додержанням законів органами, що здійснюють боротьбу зі злочинністю.

3. Повноваження прокурора і форми прокурорського реагування на порушення законів органами дізнання і досудового слідства, які були допущені ними під час розслідування кримінальних справ.

4. Прокурорський нагляд і процесуальна самостійність слідчого.

Література

1. Давыденко Л.М. Прокурор на предварительном следствии: блюститель закона или обвинитель? // Весы Фемиды. – 2000. – № 3.

2. Даев В.Г. Основы теории прокурорского надзора. Л., 1990.

3. Зеленецкий В.С. Возбуждение государственного обвинения в советском уголовном процессе. – Харьков, 1979.

4. Зеленецкий В.С. Прокурорский надзор за всестороннем, полном и объективном исследовании обстоятельств уголовного дела в стадии предварительного расследования: учебное пособие. Х., 1990.

5. Марочкін І.Є., Грошевий Ю.М., Черв’яков О.Б. Прокурорський нагляд в Україні. Донецьк, 1994.

6. Погорецький М.А. Судовий контроль та прокурорський нагляд за використанням протоколів оперативно-розшукової діяльності в кримінальному процесі // Вісник Верховного Суду України. – 2003. – № 2 (36). – С. 36-39.

7. Прокурорський нагляд у сфері оперативно-розшукової діяльності (його функціональне призначення та межі) // Вісник Прокуратури. – 2003. – № 1 (19). – С. 63-69.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.