Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Методичні рекомендації до проведення семінарського заняттяГотуючись до семінарського заняття по цій темі студенти мають з’ясувати і дати докладні відповіді на питання:

1. Поняття та значення кримінально-процесуального закону.

2. Кримінально-процесуальні норми: поняття, види і структура.

3. Особливості санкцій кримінально-процесуальних норм.

4. Джерела кримінально-процесуального права.

5. Конституція України як джерело кримінально-процесуального права. Пряме застосування конституційних норм при провадженні у кримінальних справах.

6. Загальновизнані принципи і норми міжнародного права у кримінально-процесуальному законодавстві України.

7. Кримінально-процесуальний кодекс України. Його структура і зміст.

8. Значення роз’яснень Пленуму Верховного Суду України, наказів генерального прокурора, міністра внутрішніх справ України та інших актів нормативного характеру для кримінально-процесуальної діяльності.

9. Чинність кримінально-процесуального закону в просторі, в часі та за колом осіб.

10. Застосування кримінально-процесуального закону за аналогією.

11. Проблеми удосконалення чинного кримінально-процесуального законодавства. Проекти кримінально-процесуального кодексу України.

Завдання для практичних занять

1. Повертаючи кримінальну справу на додаткове розслідування, суддя обґрунтував це мотивами “неконкретності пред’явленого обвинувачення”, посилаючись на відповідний пункт постанови Пленуму Верховного Суду України “Про застосування судами України кримінально-процесуального законодавства, яке регулює повернення кримінальних справ на додаткове розслідування”. Прокурор, який брав участь у судовому розгляді, вніс подання у якому вимагав скасувати рішення судді у зв’язку з тим, що КПК не передбачає такої підстави для повернення кримінальної справи на додаткове розслідування, як пред’явлення неконкретного обвинувачення, а постанова Пленуму Верховного Суду України не може замінити закон.

Дайте оцінку обґрунтованості і законності позицій судді і прокурора. Чи обов’язкові для суддів, прокурорів, слідчих керівні постанови і роз’яснення Пленуму Верховного Суду України? Чи є джерелом кримінально-процесуального права постанови Пленуму Верховного Суду України і рішення судів у конкретних кримінальних справах?

2. У своєму дорученні в порядку ч. 3 ст. 114 КПК слідчий зазначив, що оперуповноважений відділу кримінального розшуку повинен провести необхідні оперативно-розшукові заходи спрямовані на встановленні особи, яка скоїла розбійний напад в термін 10 діб. Оперуповноважений доповів своєму начальникові, що виконати доручення слідчого у вказаний термін він не встигне, тому що має іншу невідкладну роботу. А ч. 3 ст. 114 КПК не встановлює термін виконання доручень і вказівок слідчого. Однак, начальник підрозділу пояснив, що 10-ти добовий строк виконання доручень слідчого органом дізнання передбачений відомчим нормативним актом МВС України, тому оперуповноважений карного розшуку зобов’язаний його дотримуватись.

Хто правий у цій ситуації? Чи є джерелом кримінально-процесуального права нормативні акти МВС?

3.Під час розслідування кримінальної справи виникла необхідність продовжити строк досудового слідства до 6 місяців. Слідчий склав постанову про порушення клопотання про продовження строку досудового слідства і за 5 діб до закінчення строку слідства звернувся до прокурора області. Прокурора зауважив, що слідчий порушив строк порушення клопотання, встановлений у наказі Генерального Прокурора, який складає 15 діб до закінчення відповідного терміну розслідування. Слідчий заперечив і пояснив, що КПК встановлює термін звернення з поданням лише про продовження строку тримання обвинуваченого під вартою, а відносно постанови про клопотання продовження строку досудового слідства КПК такої вимоги не має, і тому він склав постанову у межах строку досудового слідства. І взагалі він працює слідчим в системі МВС і не зобов’язаний дотримуватись наказів Генерального Прокурора.

Хто правий у цій ситуації?

4. Під час провадження досудового слідства у кримінальній справі про крадіжку чужого майна, яка сталася у м. Харкові, було встановлено, що злочин скоїв громадянин Росії Кулієв, який мешкає у м. Бєлгороді. У зв’язку з такими обставинами виникла необхідність затримати Кулієва як підозрюваного у вчиненні злочину і провести у його помешканні у м. Бєлгороді обшук з метою відшукати викрадені речі.

З урахуванням правил дії кримінально-процесуального закону у просторі вкажіть підстави і порядок виконання названих дій.

5.Громадянин Грузії, який навчався у вищому навчальному закладі м. Києва, був затриманий за підозрою у вчиненні злочину. Посилаючись на те, що він громадянином іноземної держави, затриманий вимагав свого негайного звільнення.

Яке рішення може бути прийняте у такій ситуації? Які правила дії кримінально-процесуального закону щодо іноземців і осіб без громадянства?

 

Тема № 3. Принципи кримінального процесу

Навчальні питання

1. Поняття і сутність принципів кримінального процесу.

2. Система і зміст принципів кримінального процесу.

3. Значення принципів кримінального процесу.

Література

1. Бондаренко А. Закладення основ змагальності в процесуальну форму досудового провадження в Україні: деякі питання / А. Бондаренко // Право України. - 2006. - № 11. - C. 65-69.

2. Герасимчук О. Структура принципу диспозитивності у кримінальному процесі / О. Герасимчук // Право України. - 2007. - № 3. - C. 128-131.

3. Гриненко А.В., Кожевников Г.К., Шумилин С.Ф. Принцип презумпции невиновности и его реализация в досудебном уголовном процессе. – Х., 1997.

4. Грошевий Ю.М. Проблеми розвитку змагальності в кримінально-процесуальній діяльності / Ю.М. Грошевий // Матеріали наукових семінарів та "круглих столів", проведених Національною юридичною академією України імені Ярослава Мудрого спільно з Академією правових наук України в рамках Фестивалю науки 15-16 трав. 2007 року. - Х.: Право, 2007.-C.41.

5. Губська О. Проблеми визнання вини у кримінальному процесі та принцип презумпції невинуватості / О. Губська // Підприємництво, господарство і право. - 2008.- № 3. - C.144-146.

6. Гудзь Д.С. Історія виникнення правових презумпцій та розвиток поняття про них / Д.С. Гудзь // Держава і право. Юридичні і політичні науки. - К., 2006. - Вип.32. – C. 99-105.

7. Давлетов А.А. Принципы уголовно-процессуальной деятельности / А.А. Давлетов // Известия вузов. Правоведение. - 2008. - № 2. - C. 92-102.

8. Зінченко І.Л. Проблеми змагальності в кримінальному процесі України / І.Л. Зінчекно // Проблеми законності. - Х., 2007. - Вип. 85. – C. 136-140.

9. Зінченко І.Л. Система принципів кримінального процесу України та проблеми їх класифікації / І.Л. Зінченко // Право і безпека. - 2006. - № 5/1. - C. 22-24.

10. Лобойко Л.М. Принцип диспозитивності в кримінальному процесі України: Монографія. – Д.: Юрид. акад. М-ва внутр. справ; Ліра лтд., 2004. – 216 с.

11. Маляренко В.Т. Конституційні засади кримінального судочинства. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 318 с.

12. Маркуш М.А. Принцип змагальності в кримінальному процесі України: Монографія. – Х.: Видавець ФО-П Вапнярчук Н.М., 2006. – 208 с.

13. Мірошніченко Т.М., Філін Д.В. Система принципів кримінального процесу: Конспекти лекцій. – Х: НЮАУ, 1995. – 40с.

14. Півненко В. Щодо принципу змагальності у кримінальному судочинстві / В. Півненко // Вісник прокуратури. - 2006. - № 5. - C. 73-77.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.