Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ПЕРЕЛІК ОСНОВНОЇ ТА ДОДАТКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

Закони та підзаконні акти:

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України - 1996. - № 30. - Ст. 141.

2. Загальна декларація прав людини. Прийнята i проголошена Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р. // Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. / Упоряд. Ю.К. Качуренко. — К.: Юрінформ, 1992. - С. 18-24.

3. Міжнародний пакт про громадянські i політичні права. Прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН 16 грудня 1966 р. // Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. / Упоряд. Ю.К. Качуренко. — К.: Юрінформ, 1992. - С. 36-62.

4. Європейська конвенція про захист прав i основних свобод людини. Прийнята 4 листопада 1950 р. // Вісник Верховного Суду України. - 1997. - № 3 (вкладка).

5. Кримінально-процесуальний кодекс України // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 2001. - № 9.

6. Закон України від 7 лютого 2002 р. «Про судоустрій» // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 27-28 – Ст. 180.

7. Закон України від 15 грудня 1992 р. «Про статус суддів» // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 8. – Ст. 56.

8. Закон України від 5 листопада 1991 р. (з наступними змінами) “Про прокуратуру” // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 2001. - № 8: Законодавство України про судову і правоохоронну діяльність. - С. 181-210; Відомості Верховної Ради України - 1991. - № 53. - Ст. 793; 2001. - № 44. - Ст. 233; 2002. - № 17. - Ст. 117 та ст. 125.

9. Закон України від 20 грудня 1990 р. (з наступними змінами) “Про міліцію” // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 2001. - № 8: Законодавство України про судову і правоохоронну діяльність. - С. 235-261; Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 4. - Ст. 20; 2001. - № 40. - Ст. 193; 2002. - № 17. - Ст. 117; № 26. - Ст. 176.

10. Закон України від 25 березня 1992 р. (з наступними змінами) “Про службу безпеки” // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 2001. - № 8: Законодавство України про судову і правоохоронну діяльність. - С. 219-234; Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 27. - Ст. 382; 2002. - № 17. - Ст. 117; № 33. - Ст. 236.

11. Закон України від 19 грудня 1992 р. «Про адвокатуру» // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 9. – Ст. 62.

12. Закон України від 18 лютого 1992 р. (з наступними змінами) “Про оперативно-розшукову діяльність” // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 2001. - № 8: Законодавство України про судову і правоохоронну діяльність. - С. 262-277; Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 22. - Ст. 303; 2002. - № 33. - Ст. 236.

13. Закон від 17 листопада 1992 р. (з наступними змінами) “Про статус народного депутата України” // Відомості Верховної Ради України - 1993. - № 3. - Ст. 17.

14. Закон України від 23 грудня 1993 р. «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 11. – Ст. 51.

15. Закон України від 23 грудня 1993 р. «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 11. – Ст. 50.

16. Закон України від 2 жовтня 1996 р. (з наступними змінами) “Про звернення громадян” // Відомості Верховної Ради України - 1996. - № 47. - Ст. 256; 1999. - № 26. – Ст. 219.

17. Закон України від 22 травня 2003 р. «Про електронні документи та електронний документообіг» // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 36. – Ст. 275.

18. Концепція формування системи безоплатної правової допомоги в Україні. Схвалено Указом Президента України від 9 червня 2006 р. № 509 // Державний вісник України. – 2006. - № 12.

19. Указ Президента України від 15 грудня 1999 р. № 1564/99 «Про додаткові заходи щодо забезпечення належних умов діяльності суддів та функціонування судів» // Офіційний вісник України. – 1999. - № 50. – С. 7.

20. Указ Президента України № 143/2002 від 18 лютого 2002 р. „Про заходи щодо дальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян”.

21. Указ Президента України № 700/ 2002 від 13 серпня 2002 р. „Про додаткові заходи щодо реалізації громадянами конституційного права на звернення”.

22. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 р. № 335-р «Про створення у структурі міліції громадської безпеки спеціальних підрозділів для забезпечення безпеки працівників суду, правоохоронних органів, осіб, які беруть участь у кримінальному сдоучинстві»// Офіційний вісник України. – 1997. - № 27. – С. 148.

23. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 квітня 1996 р. № 4 «Про застосування законодавства, що забезпечує незалежність суддів»// Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах (1973-2004): Офіційне видання / За заг. ред. В.Т.Маляренка. – К., 2004.

24. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 18 червня 1999 р. № 10 «Про застосування законодавства, що передбачає державний захист суддів, працівників суду і правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у судочинстві»// Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах (1973-2004): Офіційне видання / За заг. ред. В.Т.Маляренка. – К., 2004.

25. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 1997 р. № 7 «Про посилення судового захисту прав та свобод людини і громадянина»// Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах (1973-2004): Офіційне видання / За заг. ред. В.Т.Маляренка. – К., 2004.

26. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 2 липня 2004 р. № 13 «Про практику застосування судами законодавства, яким передбачені пррава потерпілих від злочинів»// Вісник Верховного Суду України. – 2004. - № 8.

27. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 1997 р. № 7 «Про застосування законодавства, яке забезпечує право на захист у кримінальному судочинстві»// Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах (1973-2004): Офіційне видання / За заг. ред. В.Т.Маляренка. – К., 2004.

28. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 1997 р. № 8 «Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах» // Постанови Пленуму Верхолвного Суду України у крмиінальних справах (1973-2004): Офіційне видання / За заг. ред. В.Т.Маляренка. – К., 2004.

29. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 7 липня 1995 року № 11 «Про відшкодування витрат на стаціонарне лікування особи, яка потерпіла від злочину, та судових витрат» /Практика розгляду судами кримінальних справ: Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України. – К.: Атіка, 2004. – 544 с.

30. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 3 від 31 березня 1989 р. «Про практику застосування судами України законодавства про відшкодування шкоди, заподіяної злочином, і стягнення безпідставно нажитого майна» (зі змінами, внесеними постановою Пленуму від 25 грудня 1992 р. № 13 та від 3 грудня 1997 р. № 12) // Постанови Плеунму Верховного Суду України. 1997-2002. – К., 2003. – С. 482.

31. Положення про дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав в Україні. Затверджене Указом Президента України від 10 червня 1993 р. // Голос України. – 1993. – 26 червня.

32. Практика дотримання судами строків провадження у крмиінальних справах щодо підсудних, які тримаються під вартою // Вісник Верховного Суду України. – 2002. - № 6.

33. Узагальнення практики застосування судами законодавства, що забезпечує захист прав потерпілих у кримінальному судочинстві від 1 червня 2004 р. (Узагальнення Апеляційного суду м. Києва) // Адвокат. – 2004. - № 2. – С. 47.

34. Порядок оплати праці адвокатів за надання громадянам правової допомоги за рахунок держави, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 1999 р. – К.: Україна, 2000. - № 1. – С. 44-47.

35. Про порядок і розміри відшкодування витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним науково-дослідним установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів: Інструкція, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 1996 р. № 710 // Кримінально-прцоесуальний кодекс України з постатейними матеріалами / За ред. Шибіко В.П. – К.: Юрінком Інтер, 2000.

36. Практика розгляду в кримінальному судочинстві позовів про відшкодування моральної шкоди, заподіяної злочином // Вісник Верховного Суду України. - 2000. - № 4. – С. 29-40.

37. Инструкция о порядке изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств по уголовным делам, ценностей и иного имущества органами предварительного следствия, дознания и судами от 18 октября 1989 г.: Письмо Генеральной прокуратуры СССР, Верховного Суда СССР, МВД СССР, Министерства юстиции СССР, КГБ СССР № 34/15 от 12 февраля 1990 г.

38. Інструкція про порядок виконання постанов прокурорів, суддів, слідчих, органів дізнання і ухвал судів про привід підозрюваних, обвинувачених, підсудних, свідків, потерпілих. Затверджена наказом Міністра внутрішніх справ України від 23 грудня 1995 р. № 864 // Кримінально-процесуальне законодавство України / Авт.-упоряд.: М.І. Мельник, М.І. Хавронюк. – К.: А.С.К., 1998. – С. 469-472.

39. Інструкція про проведення дізнання у Збройних Силах України. Затверджена наказом Міністра оборони України від 28 серпня 1995 р. № 235 // Кримінально-процесуальне законодавство України / Авт.-упоряд.: М.І. Мельник, М.І. Хавронюк. – К.: А.С.К., 1998. – С. 452-468.

Підручники та навчальні посібники:

1. Вапнярчук В.В. Уголовный процесс Украины в схемах и таблицах: Учебное пособие. – Харьков: Издательство СПД ФЛ Вапнярчук Н.Н., 2005. – 212 с.

2.Коваленко Є.Г., Маляренко В.Т. Кримінальний процес України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 688 с.

3. Лобойко Л.М. Кримінально-процесуальне право: Курс лекцій: навч. посібник. – К.: Істина, 2005. - 456 с.

4. Назаров В.В., Омельяненко Г.М. Кримінальний процес України: Навчальний посібник. – Вид. 2-ге, доп. і переробл. – К.: Атака, 2007. – 584 с.

5. Молдован А.В. Кримінальний процес: Україна, ФРН, Франція, Англія, США: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 352 с.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

1. Азрал’ян Б.П. Про стан захисту працівників суду та безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві //Вісник Верховного Суду України. – 2001. - № 5. – С. 34-36.

2. Алейников Г. Про надання права самостійної діяльності адвоката-захисника по збиранню доказів у кримінальному процесі України //Право України. – 2002. - № 10. – С. 100.

3. Александров С. Д. Правовые гарантии возмещения ущерба в уголовномпроцессе (досудебные стадии). Учебное пособие. – Горький, 1976.

4. Аленін Ю., Гурджі Ю. Публічна природа гарантій прав особи у кримінальному процесі // Право України. – 2003. - № 4.

5. Амирбеков К. Правовой статус прокурора в судебных стадиях уголовного процесса //Законность. - 2002. - № 8. - С. 7-8.

6. Анiкiна Н. Захист прав та законних iнтересiв цивiльного позивача в кримiнальному судочинствi (питання судової практики) // Вiсник Львiвського унiверситету. Серiя юридична. - 2000. - Випуск 35. - С. 469.

7. Багаутдинов Ф. Отражение публичных и личных интересов в принципах уголовного судопроизводства // Уголовное право. - 2002. - № 4. - С. 55-57.

8. Бараннік Р. Свобода особи від самовикриття та викриття близьких родичів у кримінальному процесі України // Право України. – 2002. - № 6. – С. 42- .

9. Баулін О. Дізнавач як процесуально самостійний суб’єкт досудового розслідування //Право України. – 2002. - № 4. – С. 113.

10. Баулин О. Система и компетенция органов дознания на Украине //Юридическая практика. – 2000. - № 39. - С.6.

11. Бацько I.М. Iнформацiйнi вiдносини пiд час протоколювання слiдчих дiй // Вiсник Одеського iнституту внутрiшнiх справ. - 2000. - № 4. - С. 144-149.

12. Баштега Р. Охорона таємниці сповіді у кримінальному судочинстві // Право України. – 2004. - № 6.

13. Белкин А.Р. Теория доказывания. Научно-методическое пособие. – М.: Норма, 1999. – 429 с.

14. Борисов В.І., Глинська Н.В., Зеленецький В.С., Шило О.Г. Затримання і взяття під варту в процесі дізнання та досудового слідства в Україні. – Харків, 2004.

15. Бочаров Д. Про місце доказового права в системі права // Право України. – 2003. - № 2.

16. Бочаров Д. Щодо потреби загальнотеоретичного дослідження проблеми юридичного доказування // Право України. – 2002. - № 5. – С. 131.

17. Бочаров Д. Поняття “фактичні дані” у теорії доказування: проблеми тлумачення // Вісник прокуратури. – 2002. – № 2. – С. 29-32.

18. Братель С.Г. Принцип презумпцiї невинуватостi: iсторiя i сучаснiсть // Науковий вiсник Юридичної академiї Мiнiстерства внутрiшнiх справ. - Днiпропетровськ, 2002. - № 1. - С. 126-129.

19. Быков В. Институт понятых в уголовном процессе России //Уголовное право. - 2002. - № 3. - С. 72-74.

20. Варфоломеева Т.В. Защита в уголовном судопроизводстве. – К.: Ин-т адвокатуры, 1998.

21. Варфоломеева Т. В. Производные вещественные доказательства. - М., 1980.

22. Верцюх В., Верцюх І. Щодо правової невизначеності запобіжного заходу у вигляді нагляду командування військової частини // Право України. – 2001. - № 5.

23. Владимиров Л.Е. Учение об уголовных доказательствах. – Тула: Автограф, 2000. – 464 с.

24. Волкотруб С. Інститут імунітету в кримінальному судочинстві //Право України. – 2002. - № 3. – С. 121.

25. Гаврилова С.Н. Адвокат в уголовном процессе: Учеб. пособие / Под ред. и с предисл. П.А. Лупинской. - М.: Новый Юрист, 1997. – 534 с.

26. Газетдинов Н. И. Деятельность следователя по возмещению материального ущерба. – Казань, 1990.

27. Газизов В.А., Филиппов А.Г. Видеозапись и ее использование при раскрытии и расследовании преступлений. Учебное пособие. – М.: «Щит-М», 1998. – 136 с.

28. Гевко В. Кримінально-процесуальна форма: структура та елементи // Право України. – 2002. - № 6. – С. 139.

29. Голиков О.В., Лозовицкая Г.П. Проблемы возмещения вреда потерпевшему в уголовном процессе // Российский следователь. – 2000. - № 5. – С. 16-18.

30. Городовенко В. Принцип незалежності суддів і підкорення їх лише законові як один з основних принципів судочинства в Україні // Право України. – 2002. - № 4. – С. 124.

31. Гошовський М.І., Кучинська О.П. Потерпілий у кримінальному процесі України. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 192 с.

32. Гриненко А. Разграничение фактического и уголовно-процессуального задержания // Уголовное право. - М., 2002. – № 3. - С.75-76.

33. Гриненко А.В., Кожевников Г.К., Шумилин С.Ф. Принцип презумпции невиновности и его реализация в досудебном уголовном процессе. – Харьков: Консум, 1997. – 97 с.

34. Гришина Е.П. Актуальные вопросы допустимости доказательств в уголовном процессе // Российский следователь. – 2002. - № 6. – С. 36-37.

35. Гришина Е.П. Обеспечение достоверности заключения эксперта в уголовном процессе // Российский следователь. – 2001. - № 6. – С. 15-18.

36. Громов Н.А. Документы, допускаемые в качестве доказательств // Следователь. - М., 2002. - № 7. - С. 11-18.

37. Грошевий Ю., Дідоренко Е., Розовський Б. Кримінально-процесуальні аспекти оперативно-розшукової діяльності // Право України. – 2003. - № 1.

38. Грошевий Ю.М., Стахівський С.М. Докази і доказування у крмиінальному процесі: Наук.-практ. посіб. – К.: КНТ, 2006.

39. Гуляев А. П., Данилюк С. А, Забарин С. Задержание лиц, подозреваемых в совершении преступления: Учебное пособие. - М, 1988.

40. Гуткин И. М. Актуальные вопросы уголовно-процессуального задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления. - М., 1982.

41. Гуценко К.Ф., Головко Л.В., Филимонов Б.А. Уголовный процесс западных государств. – М.: ИКД «Зерцало-М», 2001.

42. Давимука І. Допустимість доказів у кримінальному процесі: спірні проблеми // Право України. – 2002. - № 12. – С. 125-129.

43. Демченко В., Стратонов В. Кримінально-процесуальний закон: стилістичні проблеми // Право України. – 2002. - № 11. – С. 124.

44. Діловодство у судах: збірник інструкцій / Упоряд. Пашутинський Є.К. – К.: КНТ, 2008. – 435 с.

45. Донченко Ю. Питання вдосконалення кримiнально-процесуального iнституту запобiжних заходiв // Вiсник Львiвського унiверситету. Серiя юридична. - 2000. -Випуск 35. - С. 463.

46. Доронін І.М. Поняття документів як виду доказів у кримінальному процесі // Вісник Верховного Суду України. – 2001. - № 6. – С. 56-59.

47. Дубець Р.І. Цивільний позов у кримінальному процесі як спосіб утвердження і забезпечення конституційних прав людини // Держава і право. – Вип. 16. – К., 2002. – С. 336.

48. Жогин Н. В. Теория доказательств в советском уголовном процессе. - М., 1973.

49. Затримання та взяття під варту в Україні: стан, проблеми удосконалення законодавства та практики його застосування: Посібник / За ред. Бет О.В., Мельника М.І. – К.: Атака, 2002. – 96 с.

50. Зейкан Я.П. Захист у кримінальній справі: Науково-практичний посібник. – К.: Вища школа, 2002. – 271 с.

51. Зинатуллин З.З. Уголовно-процессуальное принуждение и его эффективность. – Казань, 1981.

52. Зразки юридичних документів. Видання друге, перероблене та доповнене. – Х.: ТОВ «Одісей», 2007. – 336 с.

53. Золотых В.В. Проверка допустимости доказательств в уголовном процессе. – Ростов-на-Дону: “Феникс”, 1999. – 288 с.

54. Ігнатенко Ю. Проблеми обрання судом запобіжних заходів // Вісник прокуратури. – 2002. - № 4. - С. 125-126.

55. Камченко Д.В. Проблемы представительства в украинском законодательстве //Юридическая практика. – 2001 (7 февраля). - № 6. - С. 5.

56. Капліна О. Особливості тлумачення норм кримінально-процесуального права // Право України. – 2005. - № 3. – С. 114-118.

57. Карибов К.Ф. Проблемы использования показаний анонимных свидетелей в уголовном процессе в свете решений Европейского суда по правам человека // Вестник Московского университета. - Сер. 11. Право. - 2001. - № 5. - С. 83-91.

58. Кипнис Н.М. Допустимость доказательств в уголовном судопроизводстве. - М.: Юристъ, 1995. – 128 с.

59. Кітура А. Взяття під варту та продовження строків тримання під вартою // Вісник прокуратури. – 2002. - № 5. - С. 59-61.

60. Клименко Я. Добровільне відшкодування шкоди особам, постраждалим від злочину // Право України. – 2002. - № 3. – С. 82.

61. Колоколов Н.А. Установление материальной истины – основная цель доказывания в уголовном процессе // Российский следователь. – 2000. - № 1. – С. 11-12.

62. Комиссаров С.Б. Классификация документов, допускаемых в качестве доказательств // Следователь. - М., 2002. - № 8. - С.9-12.

63. Кононенко В.І. Неупередженість суддів // Вісник Верховного Суду України. – 2002. - № 2. – С. 56-59.

64. Кореневский Ю.В. Некоторые проблемы доказывания в уголовном процессе // Государство и право. - 1999. - № 2. - с. 55.

65. Коряковцев В.В. Залог как мера пресечения в уголовном процессе Российской Федерации // Правоведение. - 2000. - № 4. - С. 120.

66. Костін М. Щодо реалізації принципу з’ясування істини у крмиінальному судочинстві // Право України. – 2004. - № 7.

67. Костіна Л. Щодо вдосконалення процесуального становища перекладача на стадії досудового розслідування // Право України. – 2004. - № 3.

68. Крикунов О. Моральна шкода як пiдстава визнання потерпiлим у кримiнальному процесi України //Вiсник Львiвського унiверситету. Серiя юридична. - 2000. - Випуск 35. - С. 497.

69. Крищенко В. Аудіо запис судових засідань - можливість змінити фіксування судового процесу // Право України. – 2002. - № 5. – С. 135.

70. Кудрявцева А.В., Лившиц Ю.Д. О понятии принципа в уголовном процессе // Правоведение. - 2001. - № 4. - С. 162-169.

71. Кузнецов Н. Право защитника собирать доказательства: сущность и пределы //Российская юстиция. - 2002. – № 8. - С. 32.

72. Ларин А.М. Преследование по уголовному делу: процессуальные функции. - М.: Юрид. лит., 1986. - 160 с.

73. Леви А.А. К вопросу об обязанностях и правах свидетеля в уголовном процессе //Правоведение. - 2000. - № 1. - С. 152.

74. Левицкий О. Допустимость доказательств. Особые правила уголовного судопроизводства // Юридическая практика. – 2000. - 26 октября. - № 43.

75. Лившиц Ю.Д. Вопросы принципа состязательности в стадии предварительного расследования // Следователь. - 2002. - № 8. - С. 13-15.

76. Лившиц Ю. Назначение института гражданского иска в уголовном процессе // Российская юстиция. - М., 2002. - № 6. - С. 43-45.

77. Лобойко Л.М. Структура предмета доказування у дослідчому кримінальному процесі // Наук. вісник Дніпропетровського юрид. ін-ту МВС України. – 2000. - № 3.

78. Лобойко Л.М., Черненко А.П. Поняття кримінально-процесуальної дії // Вісник Луганської акад. внутр. справ МВС імені 10-річчя незалежності України. – 2004. - № 2. – С. 266-278.

79. Лупинская П. Доказательства и доказывание в новом уголовном процессе // Российская юстиция. - 2002. – № 7. - С. 5-8.

80. Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизводстве: теория, законодательство и практика – М.: Юристъ, 2006. – 174 с.

81. Лысенко В.В., Гаенко В.И. Основные процессуальные и организационные документы по уголовным делам и преступлениях несовершеннолетних. Практическое пособие. – Харьков, 1995.

82. Ляш А.А. Вещественные доказательства в досудебных стадиях уголовного процесса: Учебное пособие. - К. 1991.

83. Макарова З.В. Защита в российском уголовном процессе: понятие, виды, предмет и пределы // Правоведение. - 2000. - № 3. - С. 217.

84. Малютін І. Проблеми відшкодування шкоди потерпілим державою // Право України. – 2002. - № 10. – С. 62.

85. Маляренко В.Т. До питання про запобіжні заходи в кримінальному процесі // Вісник Верховного Суду України. - 2000. - № 4. – С. 41-44.

86. Маляренко В.Т. Конституційні засади кримінального судочинства. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 320 с.

87. Маляренко В.Т. Про завдання кримінального судочинства // Вісник Верховного Суду України. - 2000. - № 6. – С. 38-41.

88. Маляренко В.Т. Про мову кримінального судочинства // Вісник Верховного Суду України. - 2000. - № 2. – С. 41-44.

89. Маляренко В. Щодо строків кримінального процесу // Право України. – 2002. - № 1. – С. 16-24.

90. Маляренко В.Т., Вернидубов І.В. Про інститут понятих у кримінальному процесі України //Вісник Верховного Суду України. - 2001. - №3. – С. 22-27.

91. Маляренко В.Т., Вернидубов І.В. Прокурор у кримінальному судочинстві: Деякі проблеми та шляхи їх вирішення. - К.: Юрінком Інтер, 2001. – 240 с.

92. Мамонов В.С. О фиксации результатов осмотра места происшествия // Российский следователь. – 2005. - № 11. – С. 3-6.

93. Маслов И.В. Процессуальные сроки, связанные с участием защитника на первоначальном этапе расследования // Российский следователь. – 2002. - № 5. – С. 14-18.

94. Милиция как орган дознания. Учебное пособие - К.: KBШ, 1989.

95. Мінюков П.І., Мінюков А.П. Процесуальні повноваження начальника слідчого відділу (відділення) органів внутрішніх справ і проблема керівництва досудовим слідством: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2004.

96. Михайленко О. Момент як окрема одиниця в часових параметрах кримінального процесу України // Вісник прокуратури. - 2001. - № 1. – С. 49-53.

97. Михайленко О.Р. Складання процесуальних актів у кримінальних справах. Навчальний посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 256 с.

98. Михайлов В.А. Меры пресечения в российском уголовном процессе. - М.: Право и Закон, 1996. - 299 с.

99. Міщенко С.М., Солодкий С.А. Взяття під варту та продовження строків тримання під вартою на стадіях дізнання та досудового слідства // Вісник Верховного Суду України. – 2003. - № 5.

100. Муратова Н. Г. Процессуальные акты органов предварительного расследования: Вопросы теории и практики. – Казань, 1989.

101. Мичко М.І. Функції та організаційний устрій прокуратури. – Донецьк: Донеччина, 2001. – 272 с.

102. Надгорний Г.М. Питання законодавчої реґламентації судової експерти: історичний та гносеологічний аспекти // Вісник Верховного Суду України. - 2000. - № 6. – С. 52-54.

103. Нескороджена Л. Дiяльнiсть органiв досудового слiдства по забезпеченню цивiльного позову // Предпринимательство, хозяйство и право. - 2000. - № 10. - С. 73.

104. Новицький І. Цивільний позов у кримінальній справі // Право України. – 2003. - № 1. – С. 127.

105. Ножкина А.В. Система источников уголовно-процессуального права и направления ее развития // Российский следователь. – 2002. - № 7. – С. 14-20.

106. Ножкина А. Судебная практика как источник уголовно-процессуального права // Уголовное право. - М., 2002. - № 3. - С. 80-81.

107. Hop В. Т. Защита имущественных прав вуголовном судопроизводстве. - К., 1989.

108. Олійник В. Зміст діяльності органів внутрішніх справ по забезпеченню конституційного права на свободу та особисту недоторканність // Право України. – 2002. - № 7. – С. 27.

109. Олійник О.Б. Судова документація: Навч. посібник. – К.: Алерта, 2007. – 282 с.

110. Павлик П.М., Удовенко Ж.В., Кілічава Т.М. Процесуальна документація: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 464 с.

111. Парфенова М. Конституционное право на свободу и личную неприкосновенность в досудебных стадиях уголовного процесса // Уголовное право. - М., 2002. - № 4. - С. 58-59.

112. Парфенова М.В. Роль следователя в обеспечении конституционных прав и свобод подозреваемого и обвиняемого в досудебных стадиях уголовного процесса по УПК РФ // Российский следователь. – 2002. - № 9. – С. 11-14.

113. Пашин С.А., Букалов П.Ф. Обжалование арестов: Практ.пособие - 2-е изд. - Донецк: Донецкий мемориал, 2002. – 38 с.

114. Петрухин И. Л. Личная жизнь: пределы вмешательства. - М., 1989.

115. Петрухин И.Л. Неприкосновенность личности и принуждение в уголовном процессе. – М., 1989.

116. Петрухин И. Публичность и диспозитивность в уголовном процессе // Российская юстиция. - 1999. - № 3 - c. 24.

117. Пилипчик П.П. Обрання судом запобіжного заходу у вигляді взяття під варту в стадії досудового розслідування кримінальної справи // Вісник Верховного Суду України. – 2001. - № 6. – С. 44-49.

118. Пiцхелаурi Ш.О. Полiграф у розслiдуваннi злочинiв // Адвокат. - 2002. - № 1. - С. 24-25.

119. Погорецький М.А. Кримiнально-процесуальнi правовiдносини: структура i система: Монография. - Харкiв: Арсiс, 2002. – 158 с.

120. Присяжнюк Т. Пiдсудний в кримiнальному процессi //Право України. - 1998. –№ 11 - с.51.

121. Пунда О. Поняття даних, одержаних у результатi застосування науково-технiчних засобiв у кримiнальному процесi // Вiсник Львiвського унiверситету. Серiя юридична. - 2000. - Випуск 35. - С. 523.

122. Рабинович П. Загальна декларація прав людини – вселюдський ідеал гуманізму (до 50-річчя прийняття) // Право України. – 1998. - № 12. – С. 8-14.

123. Репешко П. Проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства України // Право України. – 1998. - № 2. – С. 41-42.

124. Рогатюк І. Функція обвинувачення – рушійна сила кримінального процесу // Право України. – 2002. - № 2. – С. 79.

125. Рожнова В., Ліпка В. Концептуальні засади побудови системи запобіжних заходів // Право України. – 2002. - № 5. – С. 21.

126. Руснак Ю. Соблюдение уголовно-процессуальной формы. Правильно оформленные процессуальные документы обеспечивают установление истины по делу // Юридическая практика. – 2000. - 26 октября. - № 43. - С.10.

127. Рыжаков А.П. Меры пресечения. - М.: Информ. издат. дом "ФИЛИНЪ", 1996. - 176 с.

128. Савицкий В.М. Презумпция невиновности. - М.: Норма-Инфра, 1997. – 122 с.

129. Семенов К. Процессуальные правоотношения следователя, участников процесса и прокурорский надзор // Юридический вестник. – 1999. - № 3. – С. 87.

130. Сердюк В.П. Практикум по складанню процесуальних документів (з застосуванням відеозапису під час проведення слідчих дій). Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2000. – 80 с.

131. Сильнов М.А. Вопросы обеспечения допустимости доказательств в уголовном процессе (досудебные стадии). - М.: МЗ-Пресс, 2001. – 112 с.

132. Сильнов М.А. Защита прокурором прав участников процесса – важное условие обеспечения допустимости доказательств // Российский следователь. – 2001. - № 7. – С. 12-15.

133. Сірий М. Тенденції розвитку кримінального процесу України // Адвокатура. – 2004. - № 1.

134. Сліпченко О.І. Визначення розміру компенсації моральної шкоди // Вісник Верховного Суду України. - 2001. - № 2. – С. 45-48.

135. Слюсаренко М.И., Завидов Б.Д. Презумпция невиновности в уголовно-процессуальном законодательстве России // Российский следователь. – 2002. - № 8. – С. 11-12.

136. Смирнов А.В. Модели уголовного процесса. – СПб: “Наука”, 2000. – 224 с.

137. Смирнов А.В. Состязательный процесс. – СПб.: Издательство “Альфа”, 2001. – 320 с.

138. Смирнов В.П. Разделение основных функций и равноправие сторон - принципы уголовного процесса // Правоведение. - 1999. - № 3. - С. 171.

139. Смирнова С.А. Эксперт в правоприменительном процессе: Учеб. пособие. - СПб: Питер, 2001. – 245 с.

140. Смiтiєнко З.Д., Рогатюк I.В. Деякi питання, пов'язанi з реалiзацiєю функцiй кримiнального процесу // Адвокат. - 2002. - № 2-3. - С. 16-17.

141. Соловьев А. Б. Использование доказательств при допросе на предварительном следствии. Методическое пособие. - М.: ООО Издательство «Юрлитинформ», 2001. – 136 с.

142. Стахівський С.М. Теорія і практика кримінально-прцоесуального доказування. Монографія. – К.: НАВСУ, 2005.

143. Степанов О. Допустимість доказів за кримінально-процесуальним законодавством України // Право України. – 2002. - № 11. – С. 61.

144. Стефанюк В.С., Лукашова Н.П. Гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами // Вісник Верховного Суду України. - 2001. - № 2. – С. 36-38.

145. Тертишник В. Гарантії недоторканності сфери приватного життя людини // Вісник прокуратури. - 2001. - № 2. – С. 7-13.

146. Тертышник В.М. Нетрадиционыне способы и формы собирания и исследования доказательств при расследовании преступлений. – Харьков, 1994.

147. Тертишник В.М. Принцип недоторканностi приватного життя людини в кримiнальному процесi // Науковий вiсник Юридичної академiї Мiнiстерства внутрiшнiх справ. - Днiпропетровськ, 2002. - № 1. - С. 117-125.

148. Тертишник В. Проблеми розвитку концептуальної моделі системи принципів кримінального процесу // Вісник прокуратури. - 2001. - № 5. – С. 26-34.

149. Тертишник В. Проблеми розвитку процесуальної форми і гарантій правосуддя // Право України. – 2001. - № 1. – С. 91-93.

150. Тертышник В.М., Слинько С.В. Предварительное расследование: содержание, логика, язык и стиль процессуальных документов: Настольная книга следователя: Учеб. издание / Под ред. Н.В. Халина. - Харьков: Арсис, 1997. – 128 с.

151. Тертышник В. М., Слинько С. В. Теория доказательств: Учебное издание. – Харьков: Арсис, 1998. – 256 с.

152. Тертышник В.М., Слинько С.В., Петренко А.В. и др. Досудебное расследование: Юридические документы: Учеб. пособие / Под общ. ред. В.М.Тертышника. - Харьков: Арсис, 1999. – 349 с.

153. Титов А. Участь захисника в кримінальних справах за призначенням: окремі проблеми //Право України. – 2002. - № 3. – С. 87.

154. Трагнюк Р. Принципи і стандарти захисту учасників кримінального судочинства в міжнародних документах // Право України. – 2002. - № 8. – С. 26.

155. Трунов И.Л. Соблюдение процессуальных сроков – гарантия прав граждан // Российский следователь. – 2001. - № 6. – С. 19-21.

156. Удовенко Ж. Забезпечення процесу доказування на досудовому слідстві: окремі проблеми // Право України. – 2002. - № 5. – С. 51.

157. Федоров А.В. Государственная тайна в уголовном процессе // Правоведение. -2000. - № 4. - С. 100.

158. Філін Д. процесуальне становище особи, щодо якої порушено кримінальну справу // Право України. – 2003. - № 7.

159. Фрiдман I., Откiдач Г. Використання знань фахiвцiв у кримiнальному процесi //Економiка. Фiнанси. Право. - 2002. - № 2. - С. 23-26.

160. Фрiс П.Л., Малєєв А.Ю. Питання реформування кримiнально-процесуального законодавства України та забезпечення рiвностi учасникiв кримiнального процесу // Адвокат. - 2002. - № 1. - С. 11-17.

161. Хазiн М.А., Бойко М.Д., Співак В.М. Кримiнально-процесуальнi акти дiзнання та попереднього слiдства: Зразки документiв - К.: Атiка, 1999. – 278 с.

162. Халдеев Л.С. Судья в уголовном процессе. Практическое пособие. – М.: Юрайт, 2000. – 501 с.

163. Цвігун В. За відкритість кримінального судочинства // Вісник прокуратури. - 2001. - № 1. – С. 118-120.

164. Чепурний О. Кримінально-процесуальні функції: проблеми визначення та законодавчого врегулювання // Право України. – 2001. - № 8. – С. 80-83.

165. Черкасов А.Д., Царева Н.П., Громов Н.А., Локк Р.Г. Истребование письменных документов и предметов в досудебных производствах // Следователь. - 2002. – № 10. - С. 12-15.

166. Чугуніков І.І. До питання про предмет кримінально-правового регулювання // Вісник Верховного Суду України. - 2000. - № 6. – С. 45-48.

167. Чуркин А.В. Использование уголовно-процессуальной аналогии в доказывании и защите прав личности // Российский следователь. – 2001. - № 7. – С. 16-18.

168. Чуркин А.В. Некоторые аспекты использования звукозаписи в доказывании // Российский следователь. – 2000. - № 1. – С. 13-14.

169. Чучукало О. Процесуальне та криміналістичне забезпечення доказування у кримінальному судочинстві: актуальні проблеми // Право України. – 2002. - № 10. – С. 53.

170. Шашкин С.Б. Идентификация и доказывание // Российский следователь. – 2002. - № 7. – С. 4-7.

171. Шаповалова Л.І. Потерпілий в досудовому провадженні: Монографія. – Донецьк: ДІВС, 2003. – 160 с.

172. Шевченко В. Співвідношення понять «факту», «фактичних даних», «відомостей про факти» та «доказової інформації» // Право України. – 2003. - № 2.

173. Шевчук П.І. Питання про доступність правосуддя та правової допомоги потребує законодавчого вирішення // Вісник Верховного Суду України. - 2000. - № 2. – С. 38-41.

174. Шестакова С.Д. Реализация принципа состязательности в процессе доказывания на предварительном расследовании // Следователь. - 2002. - № 10. - С. 16-18.

175. Шишкін В. Диспозитивність – принцип судочинства // Право України. – 1999. - № 6. – С. 10.

176. Шишкін В. Змагальність – принцип судочинства в демократичному суспільстві // Право України. – 1999. - № 12.

177. Шошин С.В. Некоторые аспекты обеспечения безопасности при расследовании преступлений в современных условиях //Российский следователь. – 2002. - № 9. – С. 2-3.

178. Шульга А.О. Особливості доказування вбивств на замовлення в стадії досудового слідства: Навчальний посібник. – Донецьк: ДІВС МВС України, 2001. – 104 с.

179. Шумило М.Є. Реабілітація в кримінальному процесі України: Монографія. – Харків: Арсіс, 2001. – 320 с.

180. Эйсман А. А. Заключение эксперта: структура и научное обоснование. - М., 1967.

181. Эйсман А. А. Логика доказывания. - М., 1971.

182. Якупов Р.Х. Исчисление процессуальных сроков в советском уголовном процессе: Учебное пособие / МВД, Главное управление по работе с личным составом. - М., 1990. - 36 с.

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.