Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ТЕМА 14. СУДОВЕ ПРОВАДЖЕННЯ З ПЕРЕВІРКИ СУДОВИХ РІШЕНЬМетодичні рекомендації

Під час вивчення теми студентам слід звернути увагу, що кожна зі стадій кримінального процесу з перевірки судових рішень має свої завдання, коло учасників, особливий процесуальний порядок провадження. Відрізняються ці стадії також за колом рішень суду за результатами розгляду кримінального провадження. Слід звернути увагу на осіб, які приймають участь у цій стадії та участь яких є обов’язковою. Необхідно зробити акцент на коло та зміст питань, що підлягають вирішенню судом під час апеляційного, касаційного провадження, а також провадження за ново виявленими обставинами та провадження у Верховному Суді України. Слід також знати межі судового розгляду у вищестоящих судах. Слід звернутися до основних положень чинного кримінально-процесуального законодавства.

Практичне заняття

Час: 2 години

Мета заняття:закріпити і поглибити теоретичні знання студентів, що вони отримали під час самопідготовки з вивчення порядку апеляційного та касаційного провадження у кримінальній справі.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:

1. Сутність, завдання і значення стадії апеляційного провадження?

2. Судові рішення, на які може бути подана апеляція. Особи, які мають право подати апеляцію?

3. Порядок і строки апеляційного оскарження вироку і внесення апеляційного подання. Зміст апеляції. Випадки залишення апеляції без руху та розгляду. Наслідки подання апеляції?

4. Порядок і строки розгляду справи в апеляційній інстанції. Суди, які розглядають справи у апеляційному порядку?

5. Рішення, що приймаються апеляційною інстанцією?

6. Сутність, завдання і значення касаційного провадження. Відмінність цієї стадії від стадії апеляційного провадження?

7. Початок касаційного провадження. Судові рішення, які можуть бути перевірені в касаційному порядку. Особи, які мають право на касаційне оскарження або внесення касаційного подання. Порядок і строки касаційного оскарження або внесення касаційного подання?

8. Суди, які розглядають справи в касаційному порядку. Повноваження касаційної інстанції. Порядок і строки розгляду справи в касаційному суді.

9. Рішення, що приймаються касаційною інстанцією?

10. Поняття, сутність та завдання стадії перегляду судових рішень Верховним Судом України?

11. Процесуальний порядок перегляду судових рішень Верховним Судом України.

12. Поняття, сутність та завдання стадії провадження за нововиявленими обставинами?

13. Підстави провадження за нововиявленими обставинами. Процесуальний порядок провадження за ново виявленими обставинами?

 

ВИРІШІТЬ ПИСЬМОВОНАСТУПНІ ЗАДАЧІ:

Задача № 1

Павлюченко був засуджений судом Київського району м. Донецька за розбійний напад. Його захисник, адвокат Фурсов, вважаючи що в діях підзахисного відсутній склад злочину, за своєю ініціативою подав апеляцію на вирок місцевого суду. При розгляді справи в апеляційному порядку засуджений заявив, що з вироком місцевого суду згоден, оскаржити його не бажає і від захисника відмовляється. Захисник наполягав на розгляді апеляції, пояснивши заяву осудженого побоюванням.

Яке рішення повинен прийняти суд апеляційної інстанції?

Задача № 2

Апеляційний суд, розглядаючи справу Бодні у порядку апеляційного провадження, скасував вирок місцевого суду. В рішенні він вказав, що наданими доказами обвинувачення не доведено, що частина доказів не достовірна, і що при вирішенні питання про винуватість слід було користуватися іншою статтею кримінального закону.

Чи має право апеляційний суд посилатися на такі обставини?

Задача № 3

Касаційний суд під час розгляду кримінального провадження дійшов висновку, що під час досудового розслідування суттєво було порушено права обвинуваченого і на цій підставі скасував виправдовувальний вирок суду першої інстанції. Оцініть рішення суду касаційної інстанції. Обгрунтуйте відповідь.

Задача № 4

Попов був засуджений за вчинення вбивства до позбавлення волоі. Під час відбуття засудженим покарання до прокурора Київського району міста Донецька, де було вчинено вбивство, звернувся громадянин Никитенко, який зізнався, що злочин вчинив він, а Попов засуджений несправедливо, оскільки проти нього слідчим було сфальсифіковано докази. Яке рішення повинен прийняти прокурор?

ЛІТЕРАТУРА

1. Александров А.С., Ковтун Н.Н. Апелляционное производство в уголовном процессе // Правоведение. - 2001. - № 5. - С. 152-161.

2. Бойко В. До питання про поняття i суть заборони "повороту на гiрше" в судових стадiях кримiнального процесу України // Вiсник Львiвського унiверситету. Серiя юридична. - 2000. - Випуск 35. - С. 459.

3. Бойко В., Бобечко Н. Щодо деяких положень нового кримінально-процесуального законодавства України // Право України. – 2003. - № 1. – С. 99-102.

4. Власов А.А., Женетль С.З. Проблемы процессуального регулирования истребования дел в стадии надзора // Российский следователь. – 2001. - № 8. – С. 7-10.

5. Калашникова Н.Я. Гарантия права обвиняемого на защиту при изменении обвинения и наказания. – М., 1975.

6. Маляренко В.Т. Проблеми реформування інституту перегляду кримінальних справ у порядку нагляду // Вісник Верховного Суду України. - 2000. - № 1. – С. 34-40.

7. Маляренко В.Т. Про окремі питання касаційного перегляду кримінальних справ за новими правилами // Вісник Верховного Суду України. - 2001. - № 4. – С. 40-49.

8. Маляренко В.Т. Про подання апеляцій на судові рішення у кримінальних справах // Вісник Верховного Суду України. – 2002. - № 1. – С. 42-53.

9. Маляренко В.Т. Про розгляд кримінальної справи в апеляційному порядку // Вісник Верховного Суду України. – 2002. - № 2. – С. 48-55.

10. Познанский В.А. Вопросы теории и практики кассационного производства в советском уголовном процессе. – Саратов, 1978.

11. Розгляд кримінальних справ у касаційному порядку Верховним Судом України // Вісник Верховного Суду України. - 2000. - № 4. – С. 21-29.

12. Шевчук П.І. Інститут апеляції: досвід урегулювання в процесуальному законодавстві окремих пострадянських країн // Вісник Верховного Суду України. - 2000. - № 4. – С. 50-55.

 

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.