Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Методичні рекомендації. Під час підготовки студентам слід звернути увагу на теПід час підготовки студентам слід звернути увагу на те, що повідомлення про підозру має місце тільки за наявністю випадків, які вказані у ст.276 КПК України.

Особливу увагу слід звернути, що саме з цього моменту, а не з моменту затримання особа відповідно до КПК України 2012 року набуває процесуального статусу підозрюваного.

Слід звернути увагу на гарантії, які закріплені в законі та дозволяють ретельно захистити права і інтереси підозрюваного.

Необхідно пам’ятати основні вимоги, які висуваються до повідомлення про підозру, а також знати підстави зміни повідомлення про підозру.

Під час підготовки до практичних занять слід письмово вирішити запропоновані завдання, зробивши посилання на норми кримінально-процесуального права, які містяться в законах, підзаконних актах та положення, які містяться у Постановах Пленуму Верховного суду України.

Практичне заняття

Час – 2 години.

Мета заняття:закріпити і поглибити теоретичні знання студентів, які отримані під час самопідготовки по вивченню чинних кримінально-процесуальних норм щодо притягнення особи як обвинуваченого, його порядку та оформлення.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:

1. Процесуальна природа повідомлення про підозру та його значення?

2. Випадки повідомлення особи про підозру?

3. Процесуальний порядок повідомлення особи про підозру?

4. Підстави та процесуальний порядок зміни повідомлення про підозру?

 

ВИРІШІТЬ ПИСЬМОВО НАСТУПНІ ЗАДАЧІ:

Задача № 1

Розов був затриманий оперуповноваженим карного розшуку Микитенком на місці вчинення розбійного нападу та негайно доставлений слідчому для початку досудового слідства. Яке рішення повинен прийняти слідчий та які початкові процесуальні дії провести?

Задача № 2

Після початку досудового розслідування слідчий викликав затриманого Носова до кабінету та усно наголосив, що він підозрюється у вчиненні зґвалтування неповнолітньої Н. та роз’яснив Носову про його обов’язок не ухилятися від слідства та суду. Чи правильно поступив слідчий? Обгрунтуйте відповідь.

Задача № 3

Слідчий викликав Пархоменко для допиту як свідка і в процесі допиту вирішив, що Пархоменко також приймав участь у вчиненні злочину, відносно якого проводиться кримінальне провадження та негайно склав повідомлення про підозру і роз’яснив останньому його права та обов’язки. Оцініть дії слідчого.

Література

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України - 1996. - № 30. - Ст. 141.

2. Загальна декларація прав людини. Прийнята i проголошена Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р. // Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. / Упоряд. Ю.К. Качуренко. — К.: Юрінформ, 1992. - С. 18-24.

3. Міжнародний пакт про громадянські i політичні права. Прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН 16 грудня 1966 р. // Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. / Упоряд. Ю.К. Качуренко. — К.: Юрінформ, 1992. - С. 36-62.

4. Європейська конвенція про захист прав i основних свобод людини. Прийнята 4 листопада 1950 р. // Вісник Верховного Суду України. — 1997. — № 3 (вкладка).

5. Закон України від 2 жовтня 1996 р. (з наступними змінами) “Про звернення громадян” // Відомості Верховної Ради України - 1996. - № 47. - Ст. 256; 1999. - № 26. – Ст. 219.

6. Закон України від 20 грудня 1990 р. (з наступними змінами) “Про міліцію” // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2001. - № 8: Законодавство України про судову і правоохоронну діяльність. – С. 235-261; Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 4. - Ст. 20; 2001. - № 40. – Ст. 193; 2002. - № 17. – Ст. 117; № 26. – Ст. 176.

7. Закон України від 18 лютого 1992 р. (з наступними змінами) “Про оперативно-розшукову діяльність” // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2001. - № 8: Законодавство України про судову і правоохоронну діяльність. – С. 262-277; Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 22. - Ст. 303; 2002. - № 33. – Ст. 236.

8. Закон України від 5 листопада 1991 р. (з наступними змінами) “Про прокуратуру” // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2001. - № 8: Законодавство України про судову і правоохоронну діяльність. – С. 181-210; Відомості Верховної Ради України – 1991. - № 53. – Ст. 793; 2001. - № 44. – Ст. 233; 2002. - № 17. – Ст. 117 та ст. 125.

9. Закон України від 25 березня 1992 р. (з наступними змінами) “Про службу безпеки” // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2001. - № 8: Законодавство України про судову і правоохоронну діяльність. – С. 219-234; Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 27. - Ст. 382; 2002. - № 17. – Ст. 117; № 33. – Ст. 236.

10. Закон від 17 листопада 1992 р. (з наступними змінами) “Про статус народного депутата України” // Відомості Верховної Ради України - 1993. - № 3. - Ст. 17.

11. Закон України від 07 липня 2010 р. «Про судоустрій і статус суддів» //

http://zakon1.rada.gov.ua

12. Указ Президента України № 143/2002 від 18 лютого 2002 р. „Про заходи щодо дальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян”.

13. Указ Президента України № 700/ 2002 від 13 серпня 2002 р. „Про додаткові заходи щодо реалізації громадянами конституційного права на звернення”.

14. Кримінально-процесуальне законодавство України / Авт.-упоряд.: М.І. Мельник, М.І. Хавронюк. – К.: А.С.К., 1998. – 480 с.

15. Кримінально-процесуальний кодекс України // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2001. - № 9.

16. Накази й інструкції МВС України (за вказівкою викладача).

17. Накази й інструкції Генерального прокурора України (за вказівкою викладача).

18. Положення про дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав в Україні. Затверджене Указом Президента України від 10 червня 1993 р. // Голос України. – 1993. – 26 червня.

19. Інструкція про порядок виконання постанов прокурорів, суддів, слідчих, органів дізнання і ухвал судів про привід підозрюваних, обвинувачених, підсудних, свідків, потерпілих. Затверджена наказом Міністра внутрішніх справ України від 23 грудня 1995 р. № 864 // Кримінально-процесуальне законодавство України / Авт.-упоряд.: М.І. Мельник, М.І. Хавронюк. – К.: А.С.К., 1998. – С. 469-472.

20. Інструкція про проведення дізнання у Збройних Силах України. Затверджена наказом Міністра оборони України від 28 серпня 1995 р. № 235 // Кримінально-процесуальне законодавство України / Авт.-упоряд.: М.І. Мельник, М.І. Хавронюк. – К.: А.С.К., 1998. – С. 452-468.

21. Бiленчук П.Д. Процесуальнi та кримiналiстичнi проблеми дослiдження обвинувачуваного (проблеми комплексного вивчення особи обвинувачуваного в стадiї попереднього слiдства): Моногр. / МВС України. НАВСУ. - К.: Атiка, 1999. – 352 с.

22. Биленчук Л. Д., Рощин А. И. Изучение личности несовершеннолетнего обвиняемого на предварительном следствии: Учебное пособие. - К., 1991.

23. Гриненко А.В. Процессуальные средства установления психологического контакта с обвиняемым // Российский следователь. – 2001. - № 5. – С. 20-22.

24. Громов Н.А. Институт привлечения к уголовной ответственности. – Саратов, 1991.

25. Дубинский А.Я., Сербулов В.А. Привлечение в качестве обвиняемого. – К., 1989.

26. Зайцева И.А. Особенности тактики допроса обвиняемого на предварительном следствии при участии адвоката-защитника // Российский следователь. – 2001. - № 8. – С. 2-7.

27. Карнеева Л. М. Особенности предъявления обвинения и допроса обвиняемого в условиях деятельности ОВД. - М., 1989.

28. Матієк С. Щодо визначення поняття “обвинувачення” // Вісник прокуратури. – 2002. - № 5. - С. 55-58.

29. Новиков С.А. Новый Уголовно-процессуальный кодекс: показания обвиняемого // Российский следователь. – 2002. - № 2. – С. 18-21.

30. Новиков В. Правовые последствия самооговора // Юридическая практика. – 2000, 14 сентября. - № 37. - С.1.

31. Образцов В.А. Выявление и изобличение преступника. - М: Юристъ, 1997. – 336 с.

32. Рыжаков А.П. Обвиняемый. - М.: ПРИОР, 1999. – 141 с.

33. Сухарева Н.Д. О понятии "уголовное преследование" // Российский следователь. - М., 2002. -№ 10. - С. 24.

34. Тихий В. Підстава кримінальної відповідальності за новим Кримінальним кодексом України // Вісник Конституційного Суду України. – 2002. - № 3. - С. 50-52.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.