Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Обрахування успішності (кількості балів) студента на практичних заняттяхПід час практичних занять у змістовному подулі № 3 студенти оцінюються за чотирьохбальною системою і можуть максимально набрати 15 балів (тобто максимально 5 балів за заняття). Таким чином оцінюється робота студента на заняттях й під час змістовного модулю № 4. Максимальна кількість балів під час змістовного модуля №1 – 15 балів, мінімальна – 8 балів відповідно. Максимальна кількість балів під час змістовного модуля №4 – 35 балів, мінімальна – 12 балів відповідно.

Студент має обов’язок відпрацювати «0» та «Н», а також право на відпрацювання інших пропусків занять.

 

Оцінювання самостійної роботи студента у 6 семестрі

Види самостійної роботи Кількість балів
Участь у рольові грі "Судовий розгляд" 15 балів
Разом 15 балів

ПРОЦЕС ТА ПРАВИЛА РОЛЬОВОЇ ГРИ "СУДОВИЙ РОЗГЛЯД":

Навчальне-ігрове заняття – це змодельована імітація судового процесу, пов’язаного з вирішенням окремого кримінального провадження на підставі кримінального та кримінального процесуального законів з використанням студентами – учасниками такого процесу знань з цих галузей права при суворому додержанні визначеного в законі регламенту (процедури) ведення судового процесу за законами логіки, культури і людяності, віддаючи належне внутрішньому переконанню і справедливості.

Учасники гри: суд, державний обвинувач, захисники, обвинувачені, потерпілі, свідки, експерт, секретар судового засідання, судовий розпорядник, представники потерпілих, законні представники тощо.

Навчальна група займає аудиторію, що переобладнана під зал судового засідання.

З числа студентів обираються учасники судового розгляду справи. Після цього має бути запропоновано модель ігрового заняття, а саме: визначено роль (права та обов’язки) кожного учасника судового процесу; обсяг того, що має кожний з них говорити (стверджувати); на чому має наполягати; які аргументи він має використовувати зі своєї ролі у кримінальному провадженні; послідовність викладення або аналізу обставин справи щодо доказів про вчинення злочину обвинуваченим та його вини в цьому злочині. Має бути виписано характерні особливості обвинуваченого, поведінка його на роботі (у навчанні), в побуті, сімейне становище, звички, риси характеру тощо. Має бути викладений аналіз обставин справи, виписано положення щодо виду та розміру покарання, яке має призначити суд за вчинений злочин, а також погоджені питання щодо полеміки (змагальності) сторін під час процесу. Іншими словами, змодельований судовий процес має містити приписи щодо ролі кожного учасника процесу та способи і прийоми виконання такої ролі відповідно до норм кримінального процесуального закону, в тому числі й те, хто і що має говорити, стверджувати або спростовувати, одним словом, переконувати. Про те, як кожний учасник навчального процесу говоритиме, які докази використає „за”, а які – „проти”, як застосовуватиме закони логіки і людської мудрості, щоб переконати суд у наявності тієї істини.

Студент, призначений головуючим, має очолювати ведення судового процесу. Для цього він має виписати до найменшої подробиці процедуру такого дійства, а також скласти проект вироку суду щодо справи, яка розглядатиметься. Студент, призначений бути обвинувачем або захисником у суді, вивчивши всі обставини справи, має написати проект своєї промови в суді й запам’ятати її з тим, щоб виголосити свою промову в суді (не заглядаючи в текст написаного). Промова має відповідати вимогам кримінального процесуального закону, ораторської майстерності.

Перед початком гри викладач - керівник гри - повинен роз’яснити аудиторії правила, згідно яким під час її проведення будуть оцінюватись наступні елементи:

- знання норм кримінального процесуального законодавства;

- правильне застосування цих норм під час проведення процесуальних дій у судовому засіданні;

- вміння орієнтуватись у складеній ситуації з урахуванням вхідних завдань викладача;

- повнота аргументації висунутої тези, побудова своїх промов, їх логічність, стиль та мова.

За порушення правил викладач встановлює учасникам гри штрафні бали.

Керівник заняття не повинен втручатися у ведення судового процесу. Якщо під час ведення судового засідання у головуючого виникне складна ситуація, щось несподіване або труднощі у вирішенні певного питання, він має оголосити перерву і отримати пораду керівника заняття, після чого продовжити судове засідання.

Після оголошення вироку у справі і закриття судового засідання має відбутися обговорення проведеного заняття, в якому беруть участь як слухачі процесу, так і безпосередні його учасники.

Викладач – керівник гри - по її закінченні підсумовує результати обговорення заняття і оцінює дії кожного учасника навчального судового процесу, підраховує та повідомляє остаточну суму балів, одержаних кожним учасником гри, і оголошує їх протягом трьох днів.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.