Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема №14. Процесуальний статус слідчогоПриблизний план:

1. Процесуальна самостійність та незалежність слідчого.

2. Процесуальні рішення, які приймаються слідчим під часв кримінального провадження.

3. Роль слідчого в реалізації кримінальних процесуальних функцій.

Тема №15. Прокурорський нагляд в кримінальному процесі.

Приблизний план:

1. Поняття та значення прокурорського нагляду.

2. Види рішень, що приймаються прокурором при здійсненні наглядової функції.

3. Значення нагляду прокурора.

Тема №16. Захисник у кримінальному процесі.

Приблизний план:

1. Поняття та значення функції захисту.

2. Процесуальний статус захисника у кримінальному процесі.

3. Забезпечення права на захист в кримінальному судочинстві.

Тема №17. Правова основа державного захисту та забезпечення безпеки учасників кримінального провадження в Україні.

Приблизний план:

1. Приводи і підстави для забезпечення безпеки учасників кримінального провадження. Умови для прийняття рішення про застосування спеціальних заходів безпеки.

2. Порядок прийняття рішення про застосування заходів безпеки.

3. Заходи забезпечення безпеки учасників кримінального провадження.

Тема №18. Зміст та форма процесуальних документів у кримінальному процесі.

Приблизний план:

1. Поняття кримінального процесуального документа;

2. Види, зміст та форма процесуальних документів;

3. Значення документів в кримінальному процесі.

Тема №19. Кримінально-процесуальні строки.

Приблизний план:

1. Поняття кримінальних процесуальних строків.

2. Види та порядок обчислення процесуальних строків.

3. Значення строків в кримінальному процесі.

Тема №20. Поняття і правова сутність рішень у кримінальному судочинстві.

Приблизний план:

1. Поняття кримінального процесуального рішення в кримінальному процесі.

2. Види процесуальних рішень, що приймаються в різних стадіях кримінального процесу.

3. Суб'єкти, що приймають кримінальні процесуальні рішення.

Тема №21. Захист права власності в кримінальному процесі.

Приблизний план:

1. Поняття і значення відшкодування збитків, заподіяних кримінальним правопорушенням майновим правам особи.

2. Способи відновлення порушеного матеріального стану у кримінальному провадженні.

3. Заходи для забезпечення відшкодування матеріального збитку, завданого кримінальним правопорушенням, і виконання вироку в частині конфіскації майна.

Тема №22. Поняття, зміст та межі кримінального процесуального доказування.

Приблизний план:

1. Поняття доказування в кримінальному процесі.

2. Поняття, елементи та зміст процесу доказування.

3. Предмет та межі доказування в кримінальній справі, їх співвідношення.

Тема №23. Докази у кримінальному процесі.

Приблизний план:

1. Поняття доказів, їх класифікація.

2. Поняття та характеристика джерел доказів у кримінальному процесі.

3. Значення оперативно-розшукової діяльності для процесу доказування.

Тема №24. Показання свідка, їх поняття, предмет і значення.

Приблизний план:

1. Поняття і значення показань свідка.

2. Особи, які не підлягають допиту як свідки, і особи, які мають право відмовитися давати показання як свідки.

3. Перевірка й оцінка показань свідків.

Тема №25. Показання підозрюваного та обвинуваченого як джерело доказів.

Приблизний план:

1. Поняття, предмет і значення показань підозрюваного та обвинуваченого.

2. Показання підозрюваного та обвинуваченого як джерело доказів.

3. Особливості перевірки та оцінки показань підозрюваного та обвинуваченого.

Тема №26. Речові докази.

Приблизний план:

1. Поняття та види речових доказів.

2. Процесуальне оформлення речових доказів, їх перевірка та оцінка.

3. Значення речових доказів для встановлення об’єктивної істини.

Тема №27. Протоколи слідчих та негласних слідчих дій.

Приблизний план:

1. Поняття, процесуальна природа протоколів слідчих та негласних слідчих дій.

2. Оцінка, перевірка і процесуальні гарантії складання процесуальних документів.

3. Значення протоколів слідчих та негласних слідчих дій в кримінальному судочинстві.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.