Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тематика дипломних робіт1. Стадії кримінального провадження.

2. Кримінальна процесуальна форма.

3. Кримінальні процесуальні гарантії.

4. Кримінальні процесуальні відносини.

5. Кримінальні процесуальні функції.

6. Джерела кримінального процесуального права.

7. Засади кримінального провадження.

8. Учасники кримінального провадження.

9. Суд у кримінальному провадженні.

10. Прокурор як центральний учасник досудового розслідування.

11. Керівник органу досудового розслідування.

12. Підозрюваний у кримінальному провадженні.

13. Потерпілий як учасник сторони обвинувачення у кримінальному провадженні.

14. Захисник як центральний учасник сторони захисту у кримінальному провадженні.

15. Процесуальні витрати у кримінальному провадженні.

16. Доказування та його елементи у кримінальному провадженні.

17. Оцінка доказів як елемент кримінального процесуального доказування.

18. Предмет та межі кримінального процесуального доказування.

19. Документи як джерело доказів у кримінальному провадженні.

20. Заходи забезпечення кримінального провадження.

21. Досудове розслідування як центральна стадія кримінального провадження.

22. Судовий контроль за досудовим розслідуванням.

23. Процесуальний статус слідчого.

24. Взаємодія органів досудового розслідування і оперативних підрозділів у кримінальному провадженні.

25. Етика досудового розслідування.

26. Негласні слідчі дії як засіб кримінального процесуального доказування.

27. Зупинення досудового розслідування.

28. Закінчення досудового розслідування.

29. Підготовче провадження під час розгляду справ у першій інстанції.

30. Судовий розгляд у першій інстанції.

31. Виконання рішень суду як самостійна стадія кримінального провадження.

32. Провадження у справах про кримінальні правопорушення неповнолітніх.

33. Імунітет у кримінальному провадженні.

34. Суд присяжних у кримінальному провадженні.

35. Учасники судового розгляду.

Список тем не є вичерпним.

Тематика магістерських робіт

1. Керівництво досудовим розслідуванням та суб’єкти його реалізації у кримінальному провадженні.

2. Концептуальні засади взаємодії слідчого із фахівцями у кримінальному провадженні.

3. Особливості доказування під час кримінального провадження щодо неповнолітніх.

4. Прокурор як гарант захисту прав та свобод учасників кримінального провадження.

5. Сторона обвинувачення у кримінальному провадженні.

6. Сторона захисту у кримінальному провадженні.

7. Потерпілий як суб’єкт реалізації функції обвинувачення у кримінальному провадженні.

8. Слідчий суддя як центральний суб’єкт реалізації функції судового контролю у кримінальному провадженні.

9. Інститут суду присяжних у кримінальному провадженні: порівняльний аспект.

10. Спрощене провадження у кримінальному процесі України.

Список тем не є вичерпним.

ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ

1. Поняття кримінального процесу, його сутність. Історичні типи кримінального процесу, його цілі та завдання. Значення кримінального процесу.

2. Стадії кримінального провадження, їх зміст.

3. Кримінальна процесуальна форма, її поняття та значення.

4. Кримінальні процесуальні гарантії, їх поняття та значення.

5. Кримінальні процесуальні відносини, їх поняття та зміст.

6. Кримінальні процесуальні функції, їх поняття та зміст.

7. Поняття кримінального процесуального права. Предмет і методи кримінального процесуального права.

8. Кримінальні процесуальні норми, їх види, структура й особливості.

9. Поняття і види джерел кримінального процесуального права.

10. Дія кримінального процесуального закону в часі, у просторі та щодо осіб.

11. Поняття та значення засад кримінального провадження, їх класифікація.

12. Конституційні засади кримінального провадження, їх зміст.

13. Спеціальні засади кримінального провадження, їх зміст.

14. Поняття учасників кримінального провадження, їх класифікація.

15. Суд (суддя) – орган правосуддя, його склад, основні завдання та повноваження під час розгляду кримінальниї справ. Функції суду.

16. Процесуальні функції, завдання та повноваження прокурора в кримінальному процесі.

17. Слідчий, його завдання, функції та повноваження в кримінальному процесі. Процесуальна самостійність слідчого.

18. Керівник органу досудового розслідування, його функції та повноваження під час кримінального провадження.

19. Підозрюваний, його процесуальне положення в кримінальному процесі. Правові гарантії прав підозрюваного.

20. Обвинувачений, його процесуальне положення в кримінальному процесі. Правові гарантії прав обвинуваченого.

21. Потерпілий та представник потерпілого, їх процесуальне положення в кримінальному процесі.

22. Цивільній позивач, цивільний відповідач та їх представники в кримінальному процесі, їх процесуальне положення.

23. Захисник у кримінальному процесі та його процесуальне положення. Особи, що мають право виконувати обов’язки захисника. Випадки обов’язкової участі захисника в кримінальному процесі.

24. Учасники кримінального процесу, що сприяють кримінальному провадженню, їх права та обов’язки.

25. Обставини, що виключають можливість участі особи в кримінальному провадженні. Відводи, самовідводи суб’єктів кримінального процесу і порядок їх вирішення.

26. Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні.

27. Поняття процесуальних документів, їх види, зміст, форма і значення в кримінальному процесі.

28. Процесуальні строки: поняття, види, значення. Порядок обчислення процесуальних строків.

29. Процесуальні витрати: поняття та види. Порядок і розміри відшкодування витрат, що зазнали свідки, потерпілі, експерти, спеціалісти, перекладачі та поняті.

30. Поняття і значення відшкодування збитків, заподіяних кримінальним правопорушенням майновим правам особи. Способи відновлення порушеного матеріального стану під час кримінального провадження.

31. Реституція, її передумови й умови в сучасному кримінальному процесі.

32. Поняття, предмет і значення цивільного позову в кримінальному процесі. Підстави і порядок пред’явлення цивільного позову.

33. Поняття доказування в кримінальному процесі. Поняття і зміст істини в кримінальному процесі. Суб'єкти доказування.

34. Способи збирання доказів під час доказування у кримінальному провадженні.

35. Способи перевірки доказів під час доказування у кримінальному провадженні.

36. Поняття, правила та значення оцінки доказів під час доказування у кримінальному провадженні.

37. Предмет та межі доказування в кримінальній справі, їх співвідношення. Обставини, які підлягають доказуванню.

38. Поняття доказів та їх класифікація. Належність, допустимість, достовірність та достатність доказів.

39. Поняття та види джерел доказів у кримінальному процесі.

40. Показання свідка, їх поняття, предмет і значення. Фактори, що впливають на формування показань свідка. Перевірка й оцінка показань свідків.

41. Показання потерпілого, їх поняття, предмет і значення. Фактори, що впливають на достовірність показань потерпілого. Перевірка й оцінка показань потерпілого.

42. Показання підозрюваного, їх поняття, предмет і значення. Перевірка й оцінка показань підозрюваного.

43. Показання обвинуваченого, їх поняття, предмет, значення та види. Особливості перевірки та оцінки показань обвинуваченого.

44. Висновок експерта як джерело доказів. Види висновків експерта. Особливості перевірки й оцінки висновку експерта.

45. Речові докази, їх поняття, види та значення. Процесуальне оформлення речових доказів, їх перевірка та оцінка. Зберігання речових доказів і вирішення питання про речові докази у разі завершення кримінального провадження.

46. Протоколи слідчих та судових дій як джерело доказів, їх поняття, зміст та значення для доказування.

47. Документи як джерело доказів, їх відмінність від речових доказів.

48. Поняття, значення і види заходів забезпечення кримінального провадження. Конституційні гарантії законності застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

49. Поняття, підстави та мета застосування запобіжних заходів. Відмінність запобіжних заходів від інших заходів забезпечення кримінального провадження. Обставини, що враховуються під час обрання виду запобіжного заходу. Гарантії законності застосування запобіжних заходів.

50. Підстави і процесуальний порядок застосування запобіжних заходів. Підстави і процесуальний порядок скасування і зміни запобіжних заходів.

51. Підписка про невиїзд, умови її застосування.

52. Письмове зобов’язання, умови його застосування.

53. Застава, умови її застосування, її розмір. Наслідки невиконання обов’язків особою, щодо якої обрано заставу як запобіжний захід. Повернення застави.

54. Тримання під вартою, умови законності, обгрунтованності застосування і порядок обрання. Строки тримання під вартою і порядок їх продовження.

55. Особливості обрання запобіжних заходів щодо неповнолітніх обвинувачених. Передача неповнолітніх під нагляд батьків, опікунів, піклувальників чи адміністрації дитячої установи.

56. Поняття, підстави, мотиви і строки затримання. Види затримання. Його відмінність від адміністративного затримання і запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

57. Процесуальний порядок затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину. Права і обов’язки затриманого.

58. Порядок прийому, реєстрації та перевірки заяв, повідомлень та іншої інформації про злочини і події. Строки та способи перевірки заяв, повідомлень і іншої інформації про злочини.

59. Обставини, що виключають провадження за кримінальною справою. Підстави і порядок закриття кримінального провадження.

60. Поняття, сутність, завдання і значення стадії досудового розслідування. Форми досудового розслідування в кримінальному процесі, їх співвідношення.

61. Досудове слідство як основна форма досудового розслідування. Система досудового слідства.

62. Досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) як форма досудового розслідування, його види, строки та порядок провадження.

63. Судовий контроль та прокурорський нагляд за додержанням законів у стадії досудового розслідування.

64. Поняття і значення загальних умов досудового слідства.

65. Підслідність кримінальних справ, поняття, види та значення.

66. Процесуальна самостійність слідчого. Співвідношення повноважень слідчого та прокурора.

67. Строки досудового слідства, порядок їх обчислення і продовження.

68. Підстави і порядок об’єднання справ в одному провадженні та виділення справ в окреме провадження, їх процесуальне оформлення.

69. Поняття та форми взаємодії органів слідства і оперативних підрозділів при провадженні досудового розслідування.

70. Питання моральності й етики досудового розслідування.

71. Поняття, види і система слідчих та негласних слідчих дій. Підстави, порядок проведення і процесуальне оформлення слідчих та негласних слідчих дій.

72. Поняття огляду, його види, підстави і порядок проведення. Гарантії прав особистості під час огляду.

73. Поняття обшуку, його види, підстави і порядок проведення. Процесуальне оформлення обшуку. Гарантії прав особистості під час проведення обшуку.

74. Поняття допиту. Порядок виклику на допит. Місце, процесуальний порядок проведення допиту і його оформлення.

75. Поняття, підстави, мета та процесуальний порядок освідування. Види освідування, процесуальне оформлення.

76. Поняття, підстави, мета і види пред'явлення для впізнання. Умови і порядок пред'явлення для впізнання, його процесуальне оформлення.

77. Накладання арешту на кореспонденцію: поняття, підстави, процесуальний порядок провадження та оформлення.

78. Слідчий експеримент: поняття, підстави, умови та порядок проведення й оформлення.

79. Призначення і проведення експертизи: поняття, підстави і процесуальний порядок. Випадки обов'язкового призначення експертизи. Підстави, порядок призначення і проведення додаткової, повторної, комісійної і комплексної експертизи.

80. Сутність і значення повідомлення особи про підозру. Кримінально-правові і кримінальні процесуальні підстави повідомлення особи про підозру.

81. Процесуальний порядок повідомлення особи про підозру.

82. Поняття, підстави й умови зупинення досудового розслідування.

83. Процесуальний порядок зупинення досудового розслідування.

84. Підстави, умови і процесуальний порядок відновлення досудового розслідування.

85. Поняття і види закінчення досудового розслідування.

86. Значення, зміст і структура обвинувального акту. Дії прокурора у справі, що надійшла до нього з обвинувальним актом, їх процесуальне оформлення.

87. Підстави, умови і процесуальний порядок закриття кримінальної справи.

88. Поняття і значення підсудності кримінальних справ. Види підсудності.

89. Сутність, завдання і значення підготовчого провадження.

90. Сутність, завдання і значення стадії судового розгляду у першій інстанції. Поняття і значення загальних умов судового розгляду.

91. Система судового розгляду, його частини. Порядок судового розгляду.

92. Ухвалення рішення суду. Умови ухвалення рішення суду. Вирок, його види та значення.

93. Сутність, завдання і значення стадії апеляційного провадження. Основні риси апеляційного провадження. Судові рішення, на які може бути подана апеляція. Коло осіб, які мають право подати апеляцію.

94. Порядок і строки апеляційного оскарження вироку і внесення апеляційного подання. Зміст апеляції. Випадки залишення апеляції без руху та розгляду. Наслідки подання апеляції.

95. Порядок і строки розгляду справи в апеляційній інстанції. Суди, які розглядають справи у апеляційному порядку. Склад суду. Особи, що беруть участь у розгляді справи в апеляційній інстанції. Обсяг перевірки справи апеляційним судом.

96. Рішення, що приймаються апеляційною інстанцією. Підстави до скасування або зміни вироку апеляційною інстанцією.

97. Сутність, завдання і значення касаційного провадження. Відмінність цієї стадії від стадії апеляційного провадження.

98. Судові рішення, які можуть бути перевірені в касаційному порядку. Коло осіб, які мають право на касаційне оскарження або внесення касаційного подання.

99. Порядок і строки касаційного оскарження або внесення касаційного подання. Суди, які розглядають справи в касаційному порядку.

100. Повноваження касаційної інстанції. Порядок і строки розгляду справи в касаційному суді. Коло осіб, які беруть участь у розгляді справи в касаційному порядку. Обсяг перевірки справи касаційним судом.

101. Рішення, що приймаються касаційною інстанцією. Підстави скасування або зміни судових рішень в касаційному порядку.

102. Сутність та значення перегляду судових рішень Верховним Судом України.

103. Сутність, завдання та значення стадії перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами. Її відмінність від перегляду рішень в касаційному порядку.

104. Приводи, підстави, строки та порядок перегляду судових рішень в за нововиявленими обставинами. Види нововиявлених обставин.

105. Дії прокурора щодо відновлення справи у зв’язку з нововиявленими обставинами. Порядок розслідування нововиявлених обставин.

106. Сутність, завдання та значення стадії виконання рішень суду. Порядок і строки звернення до виконання рішень суду. Набрання рішенням суду законної сили. Органи, що виконують рішення суду.

107. Процесуальні питання, що вирішуються судом у зв’язку з виконанням рішень суду. Суди, що вирішують питання, пов'язані з виконанням рішень суду. Порядок вирішення питань, пов'язаних із виконанням рішення суду.

108. Особливості провадження в справах про кримінальні правопорушення неповнолітніх. Обставини, що підлягають встановленню в цих справах. Особливості затримання і застосування запобіжних заходів щодо неповнолітніх.

109. Особливості розслідування та порядок вирішення справ про суспільно небезпечні діяння, вчинені особою, що не досягла віку, з якого можлива кримінальна відповідальність.

110. Порядок звільнення неповнолітнього від кримінальної відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного характеру.

111. Особливості судового розгляду справ про кримінальні правопорушення неповнолітніх неповнолітніх. Порядок застосування до неповнолітнього примусових заходів виховного характеру.

112. Підстави та умови провадження по застосуванню примусових заходів медичного характеру. Порядок провадження досудового слідства у справах про суспільно небезпечні діяння неосудних або обмежено осудних осіб, а також про злочини осіб, які захворіли на душевну хворобу після вчинення ними кримінального правопорушення.

113. Судовий розгляд справ про застосування примусових заходів медичного характеру. Питання, що вирішуються судом у цих справах. Рішення суду у цих справах.

114. Порядок скасування або зміни примусових заходів медичного характеру.

115. Особливості кримінального провадження за приватним обвинуваченням.

116. Основні положення правового регулювання взаємодії судів, прокурорів, слідчих і органів дізнання з відповідними установами і посадовими особами іноземних держав за кримінальними справами.

117. Видача особи для кримінального переслідування або виконання вироку. Процесуальний порядок прийняття рішень про видачу особи. Здійснення кримінального переслідування.

118. Інші питання надання правової допомоги за кримінальними справами.

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.