Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ТЕМА 7. ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯМетодичні рекомендації

Під час підготовки до практичних занять слід вивчити Розділ 2 КПК, який регламентує підстави, умови та порядок обрання цих заходів. Особливу увагу слід звернути на відмінність запобіжних заходів від інших заходів забезпечення кримінального провадження. Особливе значення набуває такий запобіжний захід як тримання під варту. Слід вивчити підстави, умови та процесуальний порядок обрання цього запобіжного заходу. Оскільки важливе значення у кримінальному процесі мають строки, слід визначити строки тримання під вартою. Під час вивчення такого заходу, як затримання за підозрою у вчиненні злочину звернути увагу на приводи та підстави затримання, строки затримання органами досудового розслідування та судом.

Під час підготовки до практичного заняття слід письмово вирішити запропоновані завдання, зробивши посилання на норми кримінально-процесуального права, які містяться в законах, підзаконних актах та положення, які містяться у Постановах Пленуму Верховного суду України.

Необхідно враховувати, що з прийняттям нового КПК України 2012 року перелік цих заходів дещо змінився, а окремі заходи взагалі не знайшли відображення в нормах нового закону, разом з тим, КПК передбачив нові заходи забезпечення кримінального провадження, в т.ч. запобіжні заходи, зокрема домашній арешт, накладення грошового стягнення, тимчасовий доступ до речей і документів тощо.

Практичне заняття № 1

Час – 2 години.

Мета заняття:закріпити і поглибити теоретичні знання студентів, отримані в процесі самопідготовки по вивченню теоретичних положень обрання запобіжних заходів під час розслідування по кримінальній справі.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Поняття, сутність та значення заходів забезпечення кримінального провадження?

2. Види заходів забезпечення кримінального провадження?

3. Заходи, що застосовуються у зв’язку з невиконанням, або неналежним виконанням рішень слідчого, прокурора та суду (привід, грошове стягнення)?

4. Тимчасове обмеження користування спеціальним правом?

5. Тимчасовий доступ до речей і документів як захід забезпечення кримінального провадження?

6. Тимчасове вилучення майна. Арешт майна?

 

ВИРІШИТЬ ПИСЬМОВО НАСТУПНІ ЗАДАЧІ:

Задача № 1

Слідчий викликав Петрова повісткою для допиту як свідка на 10.00 год. 21.10.2012 року. Петров не прийшов у вказаний строк, а тому слідчий вирішив примусово доставивти Петрова. Однак Петров сам зателефонував слідчому і повідомив, що в день явки у нього помер батько і тому він не прийшов для допиту. Чи є вказана причина неявки свідка поважною. Як повинен діяти слідчий?

Задача № 2

Слідчого Ваніна було затримано за підозрою у вчиненні хабарництва. Які, на Ваш погляд, заходи забезпечення кримінального провадження, можна застосувати до Ваніна. Які з них є обов’язковими? Обгрунтуйте відповідь.

Задача № 3

За рішенням слідчого судді бухгалтерські документи приватного підприємства "Колос" підлягали тичасовому доступу для вивчення слідчим у зв’язку з кримінальним провадженням. Однак керівництво підприємства відмовилось видавати необхідні документи, мотивуючи це тим, що відсутній директор. Як слід діяти слідчому в цій ситуації. Обгрунтуйте відповідь.

Практичне заняття № 2

Час – 2 години.

Мета заняття:закріпити і поглибити теоретичні знання студентів, отримані в процесі самопідготовки по з`ясуванню суті заходів процесуального примусу, кола суб`єктів, які вправі застосовувати такі заходи і кола суб`єктів, стосовно яких такі засоби застосовуються.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Поняття і значення запобіжних заходів. Відмінність запобіжних заходів від інших заходів забезпечення кримінального провадження. Обставини, що враховуються під час обрання запобіжного заходу. Види запобіжних заходів.

2. Особисте зобов’язання в системі запобіжних заходів?

3. Особиста порука як запобіжний захід за участю третіх осіб?

4. Застава в системі запобіжних заходів?

5. Домашній арешт?

6. Тримання під вартою?

7. Затримання особи як тимчасовий запобіжний захід. Види затримання?

 

Задача № 1

Під час розгляду судом клопотання про обрання в якості запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою захисник підозрюваного заявив, що останній хворіє рідкою хворобою судин і відповідно до висновку лікарів потребує особливого режиму, що не сумісний з обмеженням волі.

Яке рішення повинен прийняти суд? Обгрунтуйте відповідь.

Задача № 2

Відносно підозрюваного Павлова вирішувалось питання про застосування щодо нього запобіжного заходу у вигляді особистої поруки, оскільки із такою заявою звернувся друг підозрюваного, завідувач кафедри філософії університету, професор, Заслужений діяч науки і техніки, академік АН України. Однак слідчий відмовив поручителю і запропонував знайти ще одного поручителя.

Чи є обгрунтованими дії слідчого? Обгрунтуйте відповідь.

Задача № 3

Неповнолітній Никитенко вперше вчинив крадіжку. Слідчий прийняв рішення звернутися до суду з клопотанням про застосування щодо підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки вважає, що останній буде перешкоджати встановленню істини у справі. Оцініть рішення слідчого. Яке, на ваш погляд, рішення повинен прийняти слідчий суддя?

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України - 1996. - № 30. - Ст. 141.

2. Загальна декларація прав людини. Прийнята i проголошена Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р. // Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. / Упоряд. Ю.К. Качуренко. — К.: Юрінформ, 1992. - С. 18-24.

3. Міжнародний пакт про громадянські i політичні права. Прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН 16 грудня 1966 р. // Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. / Упоряд. Ю.К. Качуренко. — К.: Юрінформ, 1992. - С. 36-62.

4. Європейська конвенція про захист прав i основних свобод людини. Прийнята 4 листопада 1950 р. // Вісник Верховного Суду України. - 1997. - № 3 (вкладка).

5. Закон України від 2 жовтня 1996 р. (з наступними змінами) “Про звернення громадян” // Відомості Верховної Ради України - 1996. - № 47. - Ст. 256; 1999. - № 26. – Ст. 219.

6. Закон України від 20 грудня 1990 р. (з наступними змінами) “Про міліцію” // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 2001. - № 8: Законодавство України про судову і правоохоронну діяльність. - С. 235-261; Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 4. - Ст. 20; 2001. - № 40. - Ст. 193; 2002. - № 17. - Ст. 117; № 26. - Ст. 176.

7. Закон України від 18 лютого 1992 р. (з наступними змінами) “Про оперативно-розшукову діяльність” // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 2001. - № 8: Законодавство України про судову і правоохоронну діяльність. - С. 262-277; Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 22. - Ст. 303; 2002. - № 33. - Ст. 236.

8. Закон України від 5 листопада 1991 р. (з наступними змінами) “Про прокуратуру” // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 2001. - № 8: Законодавство України про судову і правоохоронну діяльність. - С. 181-210; Відомості Верховної Ради України - 1991. - № 53. - Ст. 793; 2001. - № 44. - Ст. 233; 2002. - № 17. - Ст. 117 та ст. 125.

9. Закон України від 25 березня 1992 р. (з наступними змінами) “Про службу безпеки” // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 2001. - № 8: Законодавство України про судову і правоохоронну діяльність. - С. 219-234; Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 27. - Ст. 382; 2002. - № 17. - Ст. 117; № 33. - Ст. 236.

10. Закон від 17 листопада 1992 р. (з наступними змінами) “Про статус народного депутата України” // Відомості Верховної Ради України - 1993. - № 3. - Ст. 17.

11. Закон України від 07 липня 2010 р. «Про судоустрій і статус суддів» //

http://zakon1.rada.gov.ua

12. Указ Президента України № 143/2002 від 18 лютого 2002 р. „Про заходи щодо дальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян”.

13. Указ Президента України № 700/ 2002 від 13 серпня 2002 р. „Про додаткові заходи щодо реалізації громадянами конституційного права на звернення”.

14. Кримінально-процесуальне законодавство України / Авт.-упоряд.: М.І. Мельник, М.І. Хавронюк. - К.: А.С.К., 1998. - 480 с.

15. Кримінально-процесуальний кодекс України // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 2001. - № 9.

16. Положення про дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав в Україні. Затверджене Указом Президента України від 10 червня 1993 р. // Голос України. – 1993. – 26 червня.

17. Інструкція про порядок виконання постанов прокурорів, суддів, слідчих, органів дізнання і ухвал судів про привід підозрюваних, обвинувачених, підсудних, свідків, потерпілих. Затверджена наказом Міністра внутрішніх справ України від 23 грудня 1995 р. № 864 // Кримінально-процесуальне законодавство України / Авт.-упоряд.: М.І. Мельник, М.І. Хавронюк. – К.: А.С.К., 1998. – С. 469-472.

18. Інструкція про проведення дізнання у Збройних Силах України. Затверджена наказом Міністра оборони України від 28 серпня 1995 р. № 235 // Кримінально-процесуальне законодавство України / Авт.-упоряд.: М.І. Мельник, М.І. Хавронюк. – К.: А.С.К., 1998. – С. 452-468.

19. Борисов В.І., Глинська Н.В., Зеленецький В.С., Шило О.Г. Зтримання і взяття під варту в процесі дізнання та досудового слідства в Україні. – Харків, 2004.

20. Верцюх В., Верцюх І. Щодо правової невизначеності запобіжного заходу у вигляді нагляду командування військової частини // Право України. – 2001. - № 5.

21. Воронцова Н. Основания применения мер пресечения по УПК РФ // Российский следователь. – 2002. - № 9. – С. 8-11.

22. Гриненко А. Разграничение фактического и уголовно-процессуального задержания // Уголовное право. - М., 2002. – № 3. - С.75-76.

23. Гуляев А. П., Данилюк С. А, Забарин С. Задержание лиц, подозреваемых в совершении преступления: Учебное пособие. - М, 1988.

24. Гуткин И. М. Актуальные вопросы уголовно-процессуального задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления. - М., 1982.

25. Донченко Ю. Питання вдосконалення кримiнально-процесуального iнституту запобiжних заходiв // Вiсник Львiвського унiверситету. Серiя юридична. - 2000. -Випуск 35. - С. 463.

26. Затримання та взяття під варту в Україні: стан, проблеми удосконалення законодавства та практики його застосування: Посібник / За ред. Бет О.В., Мельника М.І. – К.: Атака, 2002. – 96 с.

27. Зинатуллин З.З. Уголовно-процессуальное принуждение и его эффективность. – Казань, 1981.

28. Ігнатенко Ю. Проблеми обрання судом запобіжних заходів // Вісник прокуратури. – 2002. - № 4. - С. 125-126.

29. Кітура А. Взяття під варту та продовження строків тримання під вартою // Вісник прокуратури. – 2002. - № 5. - С. 59-61.

30. Коваленко Є.Г., Маляренко В.Т. Кримінальний процес України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. - 688 с. (С. 376-405).

31. Коряковцев В.В. Залог как мера пресечения в уголовном процессе Российской Федерации // Правоведение. - 2000. - № 4. - С. 120.

32. Лобойко Л.М. Кримінально-процесуальне право: Курс лекцій: навч. посібник. – К.: Істина, 2005. - 456 с. (С. 129-155).

33. Маляренко В.Т. До питання про запобіжні заходи в кримінальному процесі // Вісник Верховного Суду України. - 2000. - № 4. – С. 41-44.

34. Михайлов В.А. Меры пресечения в российском уголовном процессе. - М.: Право и Закон, 1996. - 299 с.

35. Міщенко С.М., Солодкий С.А. Взяття під варту та продовження строків тримання під вартою на стадіях дізнання та досудового слідства // Вісник Верховного Суду України. – 2003. - № 5.

36. Назаров В.В., Омельяненко Г.М. Кримінальний процес України: Навчальний посібник. – Вид. 2-ге, доп. і переробл. – К.: Атака, 2007. – 584 с. (С. 153-183).

37. Пашин С.А., Букалов П.Ф. Обжалование арестов: Практ.пособие - 2-е изд. - Донецк: Донецкий мемориал, 2002. – 38 с.

38. Петрухин И.Л. Неприкосновенность личности и принуждение в уголовном процессе. – М., 1989.

39. Пилипчик П.П. Обрання судом запобіжного заходу у вигляді взяття під варту в стадії досудового розслідування кримінальної справи // Вісник Верховного Суду України. – 2001. - № 6. – С. 44-49.

40. Попов А.М., Громов Н.А., Черкасов А.Д. Совершенствование и правовая природа ареста как меры уголовно-процессуального пресечения // Российский следователь. – 2001. - № 5. – С. 13-16.

41. Практика дотримання судами строків провадження у крмиінальних справах щодо підсудних, які тримаються під вартою // Вісник Верховного Суду України. – 2002. - № 6.

42. Рожнова В., Ліпка В. Концептуальні засади побудови системи запобіжних заходів // Право України. – 2002. - № 5. – С. 21.

43. Рыжаков А.П. Меры пресечения. - М.: Информ. издат. дом "ФИЛИНЪ", 1996. - 176 с.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.