Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ТЕМА 3. УЧАСНИКИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯМетодичні рекомендації

Під час підготовки до занять необхідно звернути увагу на поняття учасників кримінального провадження, його співвідношення з поняттям “суб’єкти кримінального процесу”. Після цього з’ясувати питання про класифікацію учасників, розділивши їх на відповідні групи. Слід звернути увагу на те, які функції виконує суд взагалі, в тому числі у кримінальному провадженні; проаналізувати процесуальне положення суду в кримінальному процесі, склад суду при розгляді справи, в тому числі суду присяжних; звернути увагу на процесуальні функції, завдання та повноваження прокурора у різних стадіях кримінального провадження; особливу увагу звернути на поняття та сутність процесуальної самостійності слідчого; на процесуальне положення особи, яка провадить дізнання. При підготовці необхідно з’ясувати процесуальне положення та правові гарантії прав підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого, цивільного позивача та цивільного відповідача. Особливу увагу необхідно звернути на процесуальне положення захисника, його права і обов’язки; на те, які документи підтверджують повноваження захисника на участь в справі. Необхідно також з’ясувати наступні питання: які особи мають право виконувати обов’язки захисника; випадки обов’язкової участі захисника в кримінальному процесі; порядок запрошення і призначення захисника; відмова від захисника і його заміна; усунення захисника від участі у справі; оплата праці захисника. Крім того, необхідно з’ясувати процесуальне положення у кримінальному процесі законного представника підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого, цивільного позивача, а також представників потерпілого, цивільного позивача і цивільного відповідача. Підготовка до занять передбачає вивчення правового положення свідка, експерта, спеціаліста, перекладача, понятих, секретаря судового засідання, судового розпорядника. При цьому необхідно звернути увагу на те, які особи не підлягають допиту як свідки, і які особи мають право відмовитися давати показання як свідки. Крім того, необхідно з’ясувати відмінність між процесуальним статусом спеціаліста та експерта. Слід звернути увагу на обставини, що виключають можливість участі у провадженні судді, прокурора, слідчого та особи, яка провадить дізнання у кримінальній справі, експерта, спеціаліста та інших осіб, а також на обставини, що виключають участь особи в справі як захисника. Завершити вивчення теми необхідно з’ясуванням порядку заявлення відводу та самовідводу вказаних осіб та порядку їх вирішення.

Під час підготовки до практичного заняття слід письмово вирішити запропоновані завдання, зробивши посилання на норми кримінального процесуального права, які містяться в законах, підзаконних актах та положення, які містяться у Постановах Пленуму Верховного суду України.

 

Практичне заняття № 1

Час – 2 години.

Мета заняття:закріпити і поглибити теоретичні знання студентів, які отримані під час самопідготовки з вивчення класифікації і правового положення учасників кримінального провадження, пов'язаних із здійсненням ними своїх прав та обов'язків.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Як можна визначити учасників кримінального провадження та класифікувати їх?

2. Суд як центральний учасник кримінального провадження.

3. У чому полягають права й обов’язки прокурора?

4. Яка роль керівника органу досудового розслідування у кримінальному провадженні?

5. З якого моменту з’являється у справі потерпілий?

6. З якого моменту особа наділяється права і обов’язками підозрюваного?

7. Хто може бути захисником у кримінальному провадженні, в яких випадках участь захисника є обов’язковою?

8. Обвинувачений, його права та обов’язки?

9. Процесуальний статус свідка у кримінальному провадженні?

10. Роль понятих у кримінальному провадженні. При проведенні яких слідчих дій присутність понятих є обов’язковою?

 

ВИРІШИТЬ ПИСЬМОВО НАСТУПНІ ЗАДАЧІ:

Задача № 1

Днченко звернулася до органів внутрішніх справ із заявою про вчинення зґвалтування. Слідчий запропонував їх пройти судово-медичне освідування, оскільки без цього він не довіряє її заяві, а отже не може визнати її потерпілою. Оцініть дії слідчого. З якого моменту особа набуває статус потерпілого у кримінальному провадженні.

Задача № 2

Орлова затримали за підозрою у вчиненні вбивства і повідомили, що з цього моменту він є підозрюваним за кримінальною справою. Оцініть вказану ситуацію. З якого моменту у кримінальному провадженні особа набуває статус підозрюваного. Зробіть аналогічний аналіз відповідно до КПК 1960 року та визначте відмінності.

Задача № 3

Під час проведення обшуку у квартирі Мироненка слідчий обмежився присутністю господаря квартири Рогова та спеціаліста Титова. Чи було слідчим порушено вимоги чинного КПК України. Відповідь обґрунтуйте.

Практичне заняття № 2

Час – 2 години.

Мета заняття:закріплення і поглиблення знань студентів по застосуванню кримінального процесуального закону і відпрацювання практичних навичок по застосування норм КПК України в різних ситуаціях; навчити студентів застосовувати теоретичні знання під час розв’язання практичних ситуацій.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Процесуальний статус експерта та спеціаліста?

2. Слідчий як центральний учасник досудового розслідування. В системі яких органів побудовані слідчі апарати?

3. Які органи є органами дізнання?

4. Оперативні підрозділи та їх роль у кримінальному провадженні?

5. Процесуальний стату цивільного позивача, його законного представника та представника?

6. Процесуальний статус цивільного позивача та його представника?

7. Процесуальний статус секретаря судового засідання та судового розпорядника?

8. Процесуальний статус перекладача?

9. Обставини, що виключають участь учасників у кримінальному провадженні?

10. Забезпечення безпеки осіб, що приймають участь у кримінальному провадженні?

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.