Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Типові функціональні структури систем управлінняОб’єм задач управління та необхідні його види однозначно визначаються внутрішніми властивостями об’єкта, його структурою та необхідними показниками функціонування. Для ТК формування функціональної структури системи управління має особливе значення.

Функціональна структура – сукупність функцій системи, як сукупність операцій (дій), які забезпечують досягнення частинних цілей (результатів) функціонування системи.

Для організації процесу управління будь-якого виду реалізується деякий універсальний набір функцій, що складають типову функціональну структуру. Це такі функції:

інформаційні – вимірювання, збір, сортування, узагальнення та розподіл даних про стан ОУ;

програмування режимів управління – перетворення зовнішніх завдань, наприклад від системи вищого рівня, в сукупність установок для підсистем, обмежень області станів, показників якості управління, програм зміни управлінь;

вироблення управляючих діянь – сукупність операцій (дій), які визначають значення параметрів управляючих дій на основі вихідних даних реалізації інформаційної функції та функції програмування ре-жимів управління;

реалізації управляючих дій – реалізує результати попередньої функції у фізичні управління на об’єкт.

Для структурного управління виділяють свої функції:

технічного діагностування – це специфічна інформаційна функція, яка передбачає контроль зміни технічного стану, пошук місця зміни цього стану, оцінка глибини (об’єму) зміни стану об’єкта діагностування.

При накопиченні відхилень від норми експлуатаційних пара-метрів об’єкта структурного управління реалізуються свої функції:

реконфігурації структури об’єкта – оцінка стану попередньою функцією, пошук допустимої структури об’єкта на виділених варіантах, визначення кращого варіанту, зміна зв’язків та режимів функціонування елементів системи, контроль результатів впливу на структуру об’єкта;

аварійного захисту: оцінка типу відмови в об’єкті (проста чи аварійна), а коли аварійна – локалізація області її впливу на працездатні елементи системи, переведення об’єкта за допомогою реконфігурації структури в один з працездатних станів або в такий, що відповідає простим відмовам;

управління резервами – виявлення за даними функції технічного діагностування порушень працездатності елемента об’єкта, включення резервних елементів, контроль результатів заміни елементів;

технічного обслуговування і ремонту – виявлення за даними функції технічного діагностування об’єму та змісту відновлювальних робіт, режиму функціонування об’єкта, проведення операцій обслуговування та ремонту, контроль якості відновлювальних робіт.

Реалізація функцій структурного управління має свої особливості:

реалізація функцій резервування, автоматичної реконфігурації, технічного діагностування виконується децентралізовано, тобто ці функції поєднуються та часто конструктивно об’єднуються з технічними засобами (а часом і програмними) функцій координатного та параметричного управлінь;

в процесі розробки системи управління функції структурного управління повинні розроблятись так, щоб забезпечити і розв’язання системних питань: - глибина охоплення, ефективність, уніфікація способів та засобів реалізації і інш.

Самі контури структурного управління повинні певним чином взаємодіяти між собою: так контур реконфігурації структури доцільно включати після того, як вичерпані передбачені резерви, а контури ремонту і технічного обслуговування не лише за інформацією від технічного діагностування, а й від контурів управління резервами, реконфігурації, аварійного захисту і т.д.

 

Функціональні структури координатного та парамет-ричного управлінь. Ці структури розглядаються разом тому, що:

способи компенсації збурень на координати певною мірою забезпечують компенсацію і параметричних збурень;

ці контури разом з ОУ виступають як об’єкт управління для контура структурного управління.

Варіанти функціональних структур обираються за двома факторами:

- видом цілі (задачі) управління,

- способом компенсації збурень

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.