Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Декомпозиція технічної структури cкладних систем управлінняКоли створюється розподілена СУ, то розв’язуються задачі:

- визначається оптимальна кількість вузлів управління та їх розташування;

- розподіляються функції управління між підсистемами ТК та вузлами управління так, щоб вартість технічних засобів, завантаження вузлів не перевищували заданих значень;

- встановлюються зв’язки між вузлами управління, виходячи з показників живучості;

Орграф G(V,B) для центалізованої СУ аналізується з метою визначення доцільності розподіленої системи. Кожній вершині vÎV приписується вага, яка відповідає вартості функціонального пристрою

{ }, а кожній дузі в ÎВ – вага, яка дорівнює довжині відповідної лінії зв’язку { }, І та W - множини індексів вершин та дуг в орграфі G(V,B), а не перевищує деякого значення доп.

Допустимо, що на об’єкті виділено П= місць, де можна розмістити вузли управління системи. Тоді задача декомпозиції полягає в розбитті орграфа G(V,B) на r підграфів {Gi(Vi,Bi)| i=1,…r} таким чином, щоб сума ваг всіх дуг в новому орграфі Ф( була мінімальною, а сума ваг вершин . При цьому завантаження (пропускна спроможність) елемента qÎV,B не повинна перевищувати максимального значення Rq Rqmax, а показник живучості . Під живучістю розуміють чутливість структури системи до пошкоджень. Це можна оцінити як мінімальну кількість вершин, видалення яких руйнує всі шляхи в орграфі G(V,B) і робить систему непрацездатною.

Декомпозиція орграфа G(V,B) зводиться до задачі лінійного призначення:

min L = min , (2.32)

r³2; , , , Rq Rqmax , q Î V, B.

S – вартість функціонального пристрою;

- показник живучості;

R – завантаження елементами;

r - число вузлів управління.

[1, с.35-52, 3, с.39-56]

Контрольні питання

1. Призначення структурного аналізу складних систем

2. Дайте визначення функціональної, технічної та організаційної структур складних систем

3. Основні поняття теорії графів

4. Матричне представлення графів

5. Множинне представлення графів

6. Наведіть приклад орієнтованого графа системи

7. В чому полягає впорядкування графових моделей?

8. Що таке числові функції на графах?

9. Як здійснюється виділення комплексів на графових моделях?

10. Наведіть приклад структурного аналізу об’єкта на прикладі підприємства

11. Наведіть приклад моделювання технічної структури складної системи управління

12. В чому полягає декомпозиція складної системи управління?

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.