Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Зростання споживчих цін (інфляція) та цін виробників, товарів та послугІнфляція – тривале зростання загального рівня цін, що, відповідно, є свідченням зниження купівельної спроможності грошей.

Розмір множини товарів, ціни на які зростають, та довжина процесу зростання цін є важливими характеристиками поняття інфляції. Наприклад, слід вирізняти відносне зростання цін, за якого ціни на окремі товари (послуги) зростають значно швидше (нафта, наприклад), ніж інші, або ж останні можуть залишатися постійними. Відповідно, зростання цін в одному періоді та відсутність або ж надто слабке зростання в наступних не є інфляцією.

Основними негативними наслідками інфляції є падіння рівня життя населення. Найбільше страждають групи населення з фіксованим доходом – наприклад, особи, що отримують заробітну плату або ж соціальну допомогу від держави. Відбувається також погіршення очікувань щодо макроекономічної ситуації в майбутньому, що приводить, зокрема, до зниження ділової активності (через інвестиційну складову).

«Інфляція – це податок, що може вводитися без прийняття закону», – зазначив засновник монетаризму Мілтон Фрідман. Зростання цін призводить до зменшення реальної вартості утримуваних грошей (наприклад, зростання цін на 10% має той же ефект як і додатковий податок при купівлі даного товару). В той же час Уряд здобуває вигоду від інфляції, оскільки відбувається збільшення доходів внаслідок зростання номінальних значень вартості товарів (бази оподаткування).

Інфляція є протилежністю дефляції, котра проявляється в падінні рівня цін, що, в свою чергу, є підвищенням купівельної спроможності грошей.

3. Обсяги та темпи зростання експорту товарів і послуг (в млн дол. США, в %)

У 2013 році обсяги експорту товарів збільшилися на 11.2% та становили 38,9 млрд. дол. США (у 2012 році експорт зріс лише на 4.8%).
Зростання обсягів експорту у 2013 році зумовлено збільшенням вартісних обсягів експорту:
- металургійної продукції на 16,9%;
- машинобудівної продукції на 19,9%;
- хімічної продукції на 18,4%.
Основним чинником прискорення темпів зростання експорту у 20013 році було покращення кон’юнктури ринків чорних металів у другій половині року та вдала переорієнтація експортних поставок на нові ринки (падіння вартості поставок металопродукції до Китаю у 6 разів було компенсовано нарощуванням поставок до країн Америки в 1,9 раза, Європи – в 1,4 раза, країн СНД – в 1,3 раза). В цілому за рік вартісні обсяги експорту чорних металів зросли на 13,6% переважно за рахунок збільшення фізичних обсягів (на 9,7%), тоді як ціни в середньому зросли лише на 3,6%.

4. Обсяги та темпи зростання імпорту товарів і послуг (в млн дол. США, в %)

У 2013 році обсяги імпорту товарів становили 44,1 млрд. дол. США, збільшившись на 22,1% порівняно з 2012 роком (у 2012 році імпорт зріс на 21,8%).
Інтенсивне нарощування імпорту у 2013 році в основному зумовлене:
- активізацією інвестиційного попиту;
- зростанням реальних доходів населення та розширенням обсягів споживчого кредитування, що призвело до підвищення попиту на товари довготривалого вжитку та легкові автомобілі;
- різким зростанням цін на енергоносії.
Майже дві третини приросту імпорту було отримано за рахунок нарощування надходжень машинобудівної продукції (на 36,3%) та продукції хімічної промисловості (на 26,8%).
Частка машинобудівної продукції у загальному обсязі імпорту зросла з 27,8% до 31% в основному за рахунок збільшення надходжень засобів наземного транспорту (в 1,6 раза) та механічного і електричного устаткування (на 18,7%). Найвагоміше збільшилися обсяги імпорту машинобудівної продукції з країн Європи (в 1,4 раза, або майже на 2 млрд. дол. США).
Розширення обсягів споживчого кредитування та зростання купівельної спроможності населення зумовили різке зростання у поточному році обсягів імпорту легкових автомобілів. За 2013 рік в Україну було завезено автомобілів на суму 2,2 млрд. дол. США, що у 1,8 раза перевищило обсяги попереднього року.
Збільшення обсягів імпорту продукції хімічної промисловості відбувалося в основному за рахунок зростання імпорту пластмас, полімерних матеріалів та фармацевтичних продуктів в 1,3 раза. Значна частина хімічної продукції (57%) імпортувалась з країн Європи, вартісні обсяги імпорту з цих країн збільшилися в 1,3 раза.
У 2013 році більш ніж на третину збільшився імпорт металопродукції, що обумовлено різницею в асортименті, тісними виробничими зв’язками, особливо з Росією (46% імпорту металопродукції надходило з Росії) та іншими чинниками.
У географічному розподілі зберігається тенденція до випередження темпів зростання обсягів імпорту з країн далекого зарубіжжя (128,6%) над імпортом з країн СНД (114,4%). Частка інших країн світу збільшилася з 54% до 56,9% від загального імпорту в основному за рахунок збільшення імпортних надходжень з країн ЄС у 1,3 раза.
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.