Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Синдром ”крику кішки” характеризується недорозвитком м’язів гортані, ”нявкаючим” тембром голосу, відставанням психомоторного розвитку дитини

Дане захворювання є результатом:

А. Делеції довгого плеча 21 хромосоми

В. Делеції довгого плеча 5 хромосоми

С. Транслокації 5 хромосоми на 21 хромосому

D. Делеції короткого плеча 21 хромосоми

Е. Делеції короткого плеча 5 хромосоми

22. Геномна мінливість зумовлена:

А. Зміною кількості хромосом

В. Зміною структури хромосом

С. Зміною структури гена

D. Хромосомними абераціями

Е. Кросинговером

Вживання тетрациклінів в першій половині вагітності призводить до виникнення аномалій органів і систем плода, в тому числі до гіпоплазії емалі зубів.

До якого виду мінливості належить захворювання дитини?

А. Геномної

В. Мутаційної

С. Модифікаційної

D. Комбінативної

Е. Рекомбінативної

24. Нонсенс мутація – це:

A. Заміна кодону, який визначає одну амінокислоту, на кодон іншої амінокислоти

B. Подвоєння певної ділянки хромосоми

C. Заміна змістовного кодону на термінуючий

D. Подвоєння термінуючого кодону

Е. Зміна структури молекули ДНК у межах гена

25. В ділянці хромосоми гени розташовані в такій послідовності: abcdefghkl. Після перебудови ділянка хромосоми має наступний вигляд: abcdefefghkl. Назвіть вид мутації:

А. Транслокація

В. Делеція

С. Транспозиція

D. Дуплікація

Е. Інверсія

 

26. Прикладом фенокопії може бути:

А. Альбінізм у дитини, мати якої альбінос, а батько має нормальну пігментацію шкіри

В. Фенілкетонурія в дитини, батьки якої фенотипово здорові

С. Дальтонізм у дитини, батьки якої дальтоніки

D. Цукровий діабет у дорослого чоловіка, який має здорових батьків

Е. Народження сліпої, але з нормальним генотипом дитини у здорової жінки, яка під час вагітності хворіла на токсоплазмоз

У новонародженого виявили лактоземію. Завдяки спеціальній дієті дитина розвивається нормально. З якою формою мінливості пов’язаний її нормальний розвиток?

A. Модифікаційною

B. Спадковою

C. Комбінативною

D. Мутаційною

E. Генотиповою

 

28. Каріотип моносоміка:

А. 2n

B. 2n-1

C. 2n+1

D. n

E. 2n-2

Серпоподібноклітинна анемія у людини супроводжується появою в крові аномального гемоглобіна, розвитком анемії.

Дане захворювання є результатом:

А. Геномної мутації

В. Генної мутації

С. Хромосомної аберації

D. Поліплоїдії

Е. Гетероплоїдії

29. Комбінативна мінливість – це ...(знайдіть правильне продовження):

А. Властивість передавати ознаки шляхом розмноження

В. Властивість зберігати і передавати ознаки будови і функції клітиною

С. Нові комбінації генів у разі статевого розмноження

D. Властивість успадковувати ознаки, записані в генотипі

Е. Властивість розвивати декілька ознак, детермінованих одним геном

 

Яке захворювання людини є результатом хромосомної мутації?

А. Грип

В. Дальтонізм

С. Гемофілія

D. Хвороба Дауна

Е. Тиф

 

32. За рівнем організації генетичного матеріалу розрізняють мутації:

А. Геномні

В. Спонтанні

С. Летальні

D. Соматичні

Е. Генеративні

 

33. До ознак, що мають однозначну норму реакції у людини, належить:

А. Концентрація електролітів в крові

B. Пігментація шкіри

C. рH крові

D. Зріст

E. Група крові

 

34. Рецесивна мутація виявляється фенотипово:

А. У гетерозиготному стані

В. У гомозиготному стані

С. У гетерозиготному стані за умови неповного домінування

D. Лише у випадку взаємодії з іншими генами

Е. У будь-якому стані

У здорових батьків народився син з фенілкетонурією, але завдяки дієтотерапії розвивається нормально.

З якими формами мінливості пов’язані його хвороба і одуження?

А. Хвороба – з домінантною мутацією, одужання – з модифікаційною мінливістю

В. Хвороба – з рецесивною мутацією, одужання – з комбінативною мінливістю

С. Хвороба – з рецесивною мутацією, одужання – з модифікаційною мінливістю

D. Хвороба – з хромосомною мутацією, одужання – з фенотиповою мінливістю

Е. Хвороба – з комбінативною мінливістю, одужання – з фенокопією

36. Модифікаційна мінливість пов’язана із зміною:

А Каріотипу.

В. Генома

С. Генотипу

D. Фенотипу

Е. Гена

У 50-х роках у Західній Європі від матерів, які приймали в якості снодійного препарату талідомід, народилося кілька тисяч дітей з відсутністю або недорозвитком кінцівок, порушенням будови скелета, іншими вадами. Яка природа даної патології?

A. Генна мутація

B. Трисомія

C. Моносомія

D. Генокопія

E. Фенокопія

 

38. Генні мутації призводять до зміни:

А Кількості хромосом

В. Генотипу організму

С.. Структури гена

D. Геному організму

Е. Структури хромосом

 

39. Прикладом модифікаційної мінливості у людини є:

А. Гемофілія

В. Цинга

С. Дальтонізм

D. Фенілкетонурія

Е. Альбінізм

 

40. За допомогою цитогенетичного методу проводять діагностику:
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.