Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Змістовий модуль 2. Закономірності спадковості та мінливості

 

1. Відсутність малих кутніх зубів успадковується як аутосомно -
домінантна ознака. У сім'ї, де батьки мали дану аномалію, народилася
дитина з нормальною кількістю кутніх зубів. Визначте вірогідність
народження у цій сім"ї дітей з патологією.

А 50% .

В. 12,5%

С. 25%

D. 75%

Е. 0%

 

2. У матері широка щілина між різцями (домінантна менделююча
ознака), у батька щілина нормальна. Обидвоє батьків гомозиготні. Яка
закономірність успадкування проявиться у дітей цього подружжя?

А. Розщеплення гібридів за фенотипом

В. Одноманітності гібридів першого покоління

С. Незалежного успадкування ознаки

D. Незчепленого успадкування

Е.Зчепленого успадкування

 

3. Експресивність — це:
А. Ступінь прояву ознаки при реалізації генотипу в однакових умовах середовища середовища

В. Стан гену

С. Кількісний прояв ознаки

D Ступінь фенотипового прояву ознаки при реалізації генотипу в різних умовах

Е. Ступінь активності гену

 

4. Фенотип - це:

А. Сукупність ознак і властивостей організму

В. Каріотип людини

С. Ідіограма людини

D. Біохімічні ознаки

Е. Сукупність внутрішніх ознак організму

 

5. Скільки алельних генів кожної ознаки містить гамета?

А. З.

В. 2

С. 8

D1

Е. 4

 

6.Яке схрещування з наведених нижче належить до аналізуючого?
А. ааВb х Ааbb

В. ааВВ х ААbb

С. АаВb х АаВb

D. АаВb х ААВВ

Е. А-В- х ааbb

 

7. Серед носіїв гена цукрового діабету тільки 65% будуть хворі, а в
35% захворювання виявлятись не буде. Мова йде про:

А. Пенетрантність гена

В Експресивність ознаки .

С. Експресивність гена

D. Мінливість ознаки

Е. Норму реакції

 

8. Кістозний фіброз успадковується як рецесивна аутосомна ознака.
Здорова жінка, мати якої мала цю аномалію, одружилася зі здоровим
гомозиготним чоловіком. Яка вірогідність народження у цього
подружжя хворої дитини?

А75%

В. 50%

С. 100%

D25%

Е. 0%

 

9.У генетично здорових батьків народилася дитина, хвора на
альбінізм (аутосомно-рецесивне спадкове захворювання). Які генотипи
батьків?

А. Аа х аа

В. АА х АА

С. АА х Аа

D Аа х Аа

Е. аа х аа

 

10. Скільки типів гамет утворить організм з генотипом АаВвКк при незалежному успадкуванні?

А. 8

В. 2

С. 32

D. 16

Е. 4

 

11.У генетично здорових батьків народилася дитина, хвора на
галактоземію (аутосомно-рецесивне спадкове захворювання). Які
генотипи батьків?

А. Аа х Аа

В. АА х АА

С. Аа х аа

D. аа х аа

Е. АА х Аа

 

12.Серпоподібноклітина анемія успадковується як рецесивна
аутосомна ознака. Здорова жінка, мати якої мала цю аномалію,
одружилася із здоровим гомозиготним чоловіком. Яка вірогідність
народження у цього подружжя хворої дитини?

А 50%.

В. 25%

С. 100%

D. 75%

Е. 0%

 

13.Яку кількість гамет утворює організм з генотипом ВВКкСс при незалежному успадкуванні?

А. 16

В. 8

С. 4

D. 23

Е. 32

 

14. Чоловік і жінка мають темне волосся (гетерозиготні за домінантним геном темного волосся). Який закон успадкування проявиться у дітей цього подружжя?

А. Розщеплення гібридів

В. Чистоти гамет

С. Незалежного успадкування

D Одноманітності гібридів першого покоління

Е. Зчепленого успадкування

 

15. При схрещуванні двох гомозиготних особин, що відрізняються парою альтернативних виявів ознак типовим менделівським розщепленням за фенотипом у нащадків II покоління є?

А 9:3:3:1

В. 9:7

С. 1:2:1

D. 3:1

Е. 1:1

 

16.У людини один генотип може спричинити розвиток
захворювання з різними ступенями прояву фенотипу. Ступінь прояву
ознаки при реалізації генотипу у різних умовах середовища - це:

А. Пенетрантність

В. Експресивність

С. Спадковість

D. Мутація

Е. Полімерія

 

17.У формулі обчислення кількості гамет (G=2n) n-це:
А. Ступінь гетерозиготності

В. Число груп зчеплення

С. Ступінь гомозиготності

D. Кількість летальних генів

Е. Кількість ознак, які аналізуються

 

18. Вибрати точне визначення генотипу:
А Біохімічні ознаки

В. Сукупність внутрішніх ознак організму

С. Ідіограма людини

D. Сукупність усіх генів організму

Е. Сукупність генів організму, локалізованих у гаплоїдному наборі хромосом

 

19.Наявність ластовиня у людини успадковується як аутосомно -
домінантна ознака. У сім'ї, де батьки мали дану ознаку, народилася
дитина без ластовиня. Визначте вірогідність народження у цій сім'ї' дітей
з ластовиням.

А 25%.

В. 50%

С. 75%

D. 12,5%

Е. 0%

 

20.Серед носіїв гена ретинобластоми тільки 90% будуть хворі, а в
10% захворювання виявлятись не буде. Про яку властивість гена йде
мова?

А Експресивність гена

В. Пенетрантність гена.

С. Експресивність ознаки

Д. Норму реакції

Е. Мінливість ознаки

 

21.Скільки типів гамет утворить організм з генотипом БаАаКК при
незалежному успадкуванні?

А. 8

В. 32

С. 4

D. 16

Е. 2

 

22.Скільки алельних генів кожної ознаки міститься у генотипі
організму?

А. 1

В. 4

С. 8

D 2

Е. З

 

23.У чоловіка переважає краще володіння правою рукою
(домінантна менделююча ознака), за генотипом він гомозиготний. Жінка
краще володіє лівою рукою. Яка закономірність успадкування
проявиться у дітей цього подружжя?

А Незчепленого успадкування.

В. Розщеплення гібридів за фенотипом

С. Незалежного успадкування ознаки

D. Одноманітності гібридів першого покоління

Е. Зчепленого успадкування

 

24.У сім"ї здорових батьків народилася дитина хвора на фенілкетонурією (автосомно-рецесивна ознака). Яка вірогідність народження у цій родині наступної дитини з фенілкетонурією?

А. 50%

В. 100%

С. 25%

D. 75%

Е. 0%

 

25.Як необхідно провести схрещуваня для визначення генотипу
особини з фенотиповим проявом домінантної ознаку?

А. Схрестити з особинами, які мають такий самий прояв ознаки

В. Схрестити з особиною, яка має фенотипово проявлену домінантну ознаку

С. Схрестити з особиною, яка має фенотипово проявлену рецесивну ознаку

D. Схрестити з батьківськими особинами

Е. Схрестити з особинами першого покоління

 

26. Гени, що зумовлюють зниження життєздатності організму
називають?

А. Кросоверними

В. Регуляторними

С.Модифікаторами

D. Структурними

Е Летальними

 

27.Дайте правильне визначення поняття "експресивність":
А. Кількісний прояв ознаки

В. Ступінь фенотипового прояву ознаки при реалізації генотипу в різних умовах середовища

С. Стан гену

D. Ступінь прояву ознаки при реалізації генотипу в однакових умовах середовища

Е. Ступінь активності гену

 

28.Яке розщепленням є типовим менделівським при схрещуванні
двох дигетерозиготних особин?

А. 1:1

В. 9:7

С. 1:2:1

D. 9:3:3:1

Е. 3:1

 

29.Яке розщеплення за генотипом є типовим менделівським у нащадків II
покоління при схрещуванні двох гомозиготних особин, що відрізняються
парою альтернативних виявів ознак?

А. 1:2:1

В. 3:1

С. 1:1

D. 9:7

Е. 9:3:3:1

 

30.Яку кількість гамет утворює організм з генотипом АаВВFf при
незалежному успадкуванні?

А. 32

В. 8

С. 16

D. 2

Е. 4

 

31.Яке співвідношення генотипів і фенотипів у II поколінні можна
чекати при схрещуванні двох вихідних гомозиготних особин, що
відрізняються за парою альтернативних ознак у випадку неповного
домінування?

А. 1:1:1:1

В. 3:1

С. 1:2:1

D. 2:1

Е. 1:1

 

32.Яка група крові може спостерігатись у дітей при одруженні
гомозиготної жінки з II групою крові з чоловіком з І групою?

А. II група

В. І група

С. III група

D. IV група

Е. Всі групи крові

 

33.Який відсоток нащадків успадкує легку форму
серпоподібноклітинної анемії у шлюбі гетерозиготних батьків?

А. 100%

В. 50%

С. 10%

D. 25%

Е. 0%

 

34.У жінки з III (В), Rh- групою крові народилась дитина з II (А)
групою крові. У дитини діагностована гемолітична хвороба
новонародженого внаслідок резус-конфлікту. Яка група крові та резус-
фактор можливі у батька?

АIII (В), Rh+

В. III (В), Rh-

С. II (А), Rh+

D. II (А), Rh-

Е. IV (АВ), Rh-

 

35.За яким типом успадковується у людини II група крові?

А. Повного домінування

В. Неповного домінування

С. Успадкування зчепленого із статтю

D. Незалежного успадкування

Е. Наддомінування

 

36.Плейотропія - це:

А. Взаємодоповнюються дія двох неалельних генів

В. Залежність кількох ознак від одного гена

С. Посилення неалельним геном дії іншого гена

D. Пригнічення неалельним геном дії іншого неалельного гена

Е. Залежність ознаки від декількох генів

 

37.Інтенсивність пігментації шкіри у людини контролюють кілька
неалельних домінантних генів. Встановлено, що при збільшенні
кількості цих генів у генотипі пігментація стає більш інтенсивною. Який
тип взаємодії між цими генами?

А. Епістаз

В. Плейотропія

С. Полімерія

D. Кодомінування

Е. Комплементарність

 

38.У людини успадкування груп крові при явищі „Бомбейського
феномену" проявляється за типом рецесивного епістазу. Який генотип
має людина з І групою крові?

А. ІАі°Ss

В . ІАІВss

С. ІАІАSS

D. Іві°Ss

Е. ІВІВSS

 

39.У глухих батьків з генотипами DDее і ddЕЕ народилася дитина з
нормальним слухом. Яка форма взаємодії генів D та Е?

А. Наддомінування

В. Домінування повне

С. Епістаз

D. Полімерія

Е. Комплементарна взаємодія

 

40.Яка ознака людини успадковуються за типом множинного
алелізму?

А. Пігментація шкіри

В. Групи крові за системою АВ0

С. Зріст і маса тіла

D. Колір і довжина волосся

Е. Синтез фенілаланіну і глутаміну

 

41. У людини алельний ген а зумовлює анофтальмію (відсутність очних яблук), ген А - нормальний розвиток очей. У гетерозигот очні яблука зменшені. Визначіть тип успадкування даного захворювання?

А. Успадкування зчепленого із статтю

В. Повне домінування

С. Неповне домінування

D. Наддомінування

Е. Комплементарна взаємодія генів

 

42.Яке розщеплення слід очікувати в І поколінні при схрещуванні АаВв х АаВв, якщо жіночі гамети АВ нежиттєздатні?

А. 13:З

В. 12:4

С. 15:1

D. 5:3:3:1

Е. 9:3:3:1

43. Виберіть характеристику алельних генів.

А Визначають розвиток рецесивних ознак

В. Визначають розвиток домінантних ознак

С. Знаходяться в негомологічних хромосомі

D. Знаходяться в одній хромосомі

Е.. Знаходяться в однакових локусах гомологічних хромосом

 

44.Яка група крові може спостерігатись у дітей при одруженні гомозиготної жінки з III групою крові з чоловіком з І групою?

А. ПІ група

В. II група

С. І група

D. IV група

Е. Всі групи крові

 

45. Кодомінування - це:

А. Взаємодія неалельних генів, при якій два гени проявляються в ознаці

В. Взаємодія домінантних алельних генів, при якій два гени проявляються в ознаці

С. Взаємодія алельних генів, при якій один алель підсилює дію іншого

D. Вплив одного гена на розвиток кількох ознак

Е. Взаємодія алельних генів, при якій один алель повністю пригнічує дію іншого

 

46. Колір шкіри у людини контролюється декількома парами
незчеплених генів, які взаємодіють за типом полімерії. Яка пігментація шкіри у людини з генотипом А1А1А2А2А3А3:

А. Жовта (монголоїд)

В. Біла (європеоїд)

С. Чорна (негроїд)

D. Альбінос (відсутня пігментація)

Е. Коричнева (мулат)

 

47.Вкажіть, яка із ознак людини успадковується за типом домінантного епістазу.

А . Гастрит

В. Маса тіла

С. Колір шкіри

D. Фенілкетонурія

Е. Дальтонізм

 

48.Ген, який характеризується множинними ефектами (наприклад,
синдром Марфана), називають:

А Гіпостатичним

В. Аутосомним

С. Домінантним

D. Летальним

Е.. Плейотропним

 

49.Епістаз - це:

А. Пригнічення алельним геном дії іншого гена

В. Пригнічення неалельним геном дії іншого гена

С. Посилення неалельним геном дії іншого гена

D. Взаємодоповнююча дія двох алельних генів

Е. Посилення алельним геном дії іншого гена

 

50.Біохіміки встановили, що гемоглобін дорослої людини містить
і поліпептидні ланцюги. Гени, що кодують ці ланцюги локалізовані
у різних парах гомологічних хромосом. Вкажіть тип взаємодії цих генів.
А Неповне домінування

В. Комплементарна взаємодія

С. Повне домінування

D. Епістаз

Е. Полімерія

 

 

51.У людини один з варіантів забарвлення зубної емалі
визначається взаємодією двох алельних генів за типом неповного
домінування. Скільки генотипових і фенотипових класів утворюють і
визначають ці гени?

А. Чотири генотипи і чотири фенотипи

В. Три генотипи і два фенотипи

С. Три генотипи і три фенотипи

D. Шість генотипів і шість фенотипи

Е. Шість генотипів і чотири фенотипи

 

52.Скільки алельних генів визначають групи крові у людини за
системою АВО:

А1.

В. 2

С. 4

D. З

Е. 0

 

53.Біохіміки встановили, що утворення інтерферону людини
зумовлено двома домінантними генами, локалізованими у різних парах
гомологічних хромосом. Вкажіть тип взаємодії цих генів.

А. Повне домінування

В. Неповне домінування

С. Полімерія

D. Епістаз

Е. Комплементарна взаємодія

 

54. Дайте правильне визначення поняття "епістаз".
А. Пригнічення алельним геном дії іншого гена

В. Пригнічення неалельним геном дії іншого гена

С. Посилення неалельним геном дії іншого гена

D. Посилення алельним геном дії іншого гена

Е. Взаємодоповнююча дія двох алельних генів

 

55. За яким типом у людини успадковується IV група крові?
А. Успадкування зчепленого із статтю

В. Незалежного успадкування

С. Кодомінування

D.Неповного домінування

Е. Повного домінування

 

56.Колір шкіри у людини контролюється декількома парами
незчеплених генів, які взаємодіють за типом полімерії. Яка пігментація
шкіри у людини з генотипом A1a12а2А3а3?

А. Чорна (негроїд)

В. Альбінос (відсутня пігментація)

С. Жовта (монголоїд)

D. Коричнева (мулат)

Е. Біла (європеоїд)

 

57.Вкажіть, який відсоток нащадків успадкує легку форму
цистинурії у шлюбі гетерозиготних батьків?

А. 0%

В. 100%

С. 10%

D. 25%

Е. 50%

 

58. Яка група крові може спостерігатись у дітей при одруженні
жінки з І групою крові з гомозиготним чоловіком з II групою?

А. II група

В. IV група

С. І група

D. Всі групи крові

Е. III группа

 

59.Яке співвідношення генотипів і фенотипів у ІІ поколінні можна
чекати при схрещуванні двох вихідних гомозиготних особин, що
відрізняються за парою альтернативних ознак, у випадку неповного
домінування?

А. 1:1:1:1

В. 1:2:1

С. Розщеплення відсутнє

D. 3:1

Е. 1:1

 

60. У новонародженої дитини вивих кришталика, довгі кінцівки з
дуже довгими і тонкими пальцями, аневризма аорти, виділення із сечею
окремих амінокислот. Яким геном зумовлене це спадкове
захворювання?

А. Летальним

В. Аутосомним

С. Плейотропним

D. Домінантним

Е. Гіпостатичним

 

61.Яка група крові може спостерігатись у дітей при одруженні
гомозиготної жінки з II групою крові з гомозиготам чоловіком з III
групою?

А. II група

В. Всі групи крові

С. III група

D. IVгрупа

Е. І группа

 

62.Встановлено, що глухонімота у людини зумовлена аномалією
розвитку завитки і слухового нерва. Гени, що визначають ці ознаки
локалізовані у різних гомологічних хромосомах. Вкажіть тип взаємодії
цих генів.

А. Полімерія

В. Неповне домінування

С. Епістаз

D. Повне домінування

Е. Комплементарна взаємодія

 

63.Вкажіть, яка із ознак людини успадковується за типом
рецесивного епістазу.

А. Дальтонізм

В. "Бомбейський феномен" успадкування І гр. крові

С. Колір шкіри

D.Гастрит

Е. Маса тіла

 

64.Жінка з І (О) Rh- групою крові вийшла заміж за чоловіка з IV
(АВ) Rh+ групою крові. Який варіант групи крові і резус-фактора можна
очікувати у дітей?

А. IV (АВ) Rh+

B. I (О) Rh-

С. III (В) Rh+

D. I (О) Rh+

Е. IV (АВ) Rh-

 

65. У новонародженої дитини вивих кришталика, довгі кінцівки з
дуже довгими і тонкими пальцями, аневризма аорти, виділення із сечею
окремих амінокислот. Для якого спадкового захворювання характерні
дані ознаки?

А. Гіпофосфатемії

В. Галактоземії

С. Фенілкетонурії

D. Синдрому Марфана

Е. Фруктозурії

 

66. Яке розщеплення слід очікувати в II поколінні при схрещуванні
ААвв х ааВВ, якщо чоловічі гамети АВ нежиттєздатні?

А. 9:3:3:1

В. 12:4

С. 15:1

D. 13:3

Е. 5:3:3:1

 

67. Від яких факторів залежить забарвлення шкіри у людини при
полімерній взаємодії генів?

А. Кількості домінантних неалельних генів та дії факторів середовища

В. Кількості домінантних алельних генів

С. Кількості рецесивних неалельних генів

D. Кількості домінантних неалельних генів

Е. Кількості рецесивних неалельних генів та дії факторів середовища

 

68. Яке співвідношення фенотипів у II поколінні можна чекати при
схрещуванні двох вихідних гомозиготних особин, що відрізняються за
парою альтернативних ознак, у випадку повного домінування?

А. 1:1:1:1

В. 3:1

С. 1:2:1

D. 2:1

Е. 1:1

 

69. За яким типом у людини успадковується резус-фактор крові?

А Успадкування зчепленого із статтю

В. Незалежного успадкування

С.. Повного домінування

D. Неповного домінування

Е. Наддомінування

 

70.Гетерохромосоми-це:

А. . Усі хромосоми живого організму

В. Клітини, здатні до самовідтвореня

С. Однакові хромосоми за будовою в особин різної статі

D. Додаткові хромосоми в ядрі клітини

Е Статеві хромосоми

 

71.У жінки з нормальним зором, народилась дівчинка, яка має
дальтонізм. Який генотип матері?

А. Хd Хd

В. Dd

С. ХD Хd

D. ХD Хd

Е. dd

 

72.Надмірна волосатість вушних раковин (гіпертрихоз)
визначається геном, який локалізований в У-хромосомі. Яка вірогідність
народження хлопчика з гіпертрихозом, якщо така аномалія є у батька?

А. 100% усіх хлопчиків

В. 0%

С. 100%

D. 25% хлопчиків

Е. 75%

 

73.Скільки алельних генів кодують зсідання крові у чоловіка,
хворого на гемофілію?

А. 2

В. 1

C. З

D. 4

Е. вірна відповідь відсутня

 

74.Вкажіть тип успадкування дальтонізму у людини:
А Ознака зчеплена з У-хромосомою

В. Аутосомно - рецесивна ознака

С.. Рецесивна ознака зчеплена з X – хромосомою

D. Аутосомно - домінантна ознака

Е. Домінантна ознака зчеплена з X - хромосомою

 

75.Вкажіть, яке з перелічених нижче захворювань успадковується зчеплено із статтю?

А. Цукровий діабет

В. Синдром Дауна

С. Гіпоплазія зубної емалі

D. Фенілкетонурія

Е. Цистинурія

 

76.Який ген локалізований в У-хромосомі?
А .Групи крові

В. Гемофілії

С. Кольору очей

D. Наявності перетинки між пальцями

Е. Резус-фактора

 

77.В медико-генетичну консультацію звернулась жінка, чоловік
якої страждає гемофілією від народження. Жінка та її батьки здорові.
Визначте вірогідність народження хлопчика, хворого гемофілією, у цій
сім"ї.

А. 75% хлопчиків будуть хворими

В. 50% хлопчиків будуть хворими

С. 100%

D. 25% хлопчиків будуть хворими

Е. 0%

 

78.Дуже великі зуби - ознака, зчеплена з У-хромосомою. У матері
зуби нормальної величини, а у її сина - дуже великі. Яка вірогідність
наявності великих зубів у батька?

А. 100%

В. 75%

С. 50%

D. 25%

Е. 12,5%

 

79. Батько і син хворіють гемофілією, мати має нормальне
зсідання крові. Яка вірогідність того, що у дочки буде спостерігатися
гемофілія?

А. 12,5%

В. 25%

С. 50%

D. 0%

Е. 10%

 

80. Який ген локалізований в У- хромосомі?

А. Кольору очей

В. Гемофілії

С. Гіпертрихозу

D. Групи крові

Е. Резус-фактора

 

81.Яка вірогідність народження хворого хлопчика у фенотипово
здорових батьків, якщо мати є гетерозиготним носієм Х-зчепленого
захворювання?

А. 12,5%

В. 50%

С. 75%

D. 25%

Е. 10%

 

82. Гіпоплазія зубної емалі зумовлена домінантним геном, локалізованим в Х-хромосомі. Мати має нормальну емаль зубів, а у батька спостерігається гіпоплазія емалі. У кого з дітей буде виявлена ця аномалія?

А. У 50% дочок

В. У всіх дітей

С. Тільки у синів

D. Тільки у дочок

Е. У 50% синів

 

83.Вкажіть, яке з перелічених нижче захворювань успадковується зчеплено із статтю?

А. Цистинурія

В. Синдром Дауна

С. Цукровий діабет

D. Фенілкетонурія

Е. Кольорова сліпота

 

84. У батька виявлений іхтіоз. У кого з нащадків буде спостерігатися дана ознака?

А. У всіх дівчаток

В. У всіх хлопчиків

С. У 50% дівчаток

D. У 50% хлопчиків

Е. У всіх нащадків

 

85.У чоловіка зрослі на ногах пальці. У трьох його синів зрослі пальці, а у двох дочок пальці нормальні. У брата і батька пальці також зрослі. Як називається такий тип успадкування ознаки?

А. Голандричний

В. Домінантний

С. Рецесивний

D. Алельний

Е. Експресивний

 

86. Скільки алельних генів кодують зсідання крові у жінки-носія
гемофілії?

А. 1

В. 2

С.З

D. 4

Е. Вірна відповідь відсутня

 

87.При диспансерному обстеженні хлопчику 5 років встановлено діагноз - дальтонізм. Батьки здорові, кольоровий зір в нормі. Але у дідуся за материнською лінією така ж аномалія. Який тип успадкування захворювання?

А. Домінантний, зчеплений із статтю

В. Неповне домінування

С. Рецесивний, зчеплений із статтю

D. Аутосомно-рецесивний

Е. Аутосомно-домінантний

 

88. У жінки з нормальним зсіданням крові народилась дівчинка, хвора на гемофілію. Який генотип матері?

А. Нh

В. X hХh

С. ХНХН

D. hh

Е. ХНХh

 

89.Вкажіть, яке з перелічених нижче захворювань успадковуються зчеплено із статтю?

А. Гемофілія

В. Цукровий діабет

С. Синдром Дауна

D. Фенілкетонурія

Е. Цистинурія

 

90. Під час вивчення родоводу сім'ї виявлено, що гіпертрихоз зустрічається у всіх поколіннях в осіб чоловічої статі. Визначте тип успадкування гіпертрихозу.

А. Автосомно-рецесивний

В. Зчеплений з У-хромосомою

С. Домінантний, зчеплений зі статтю

D. Рецесивний, зчеплений зі статтю

Е. Автосомно-домінантний

 

91. Жінка та її батьки здорові, чоловік хворий на дальтонізмом. Визначте вірогідність народження у цій сім"ї хлопчика хворого на дальтонізм.

А. 50% хлопчиків будуть хворими

В. 100%

С. 0%

D. 25% хлопчиків будуть хворими

Е. 75% хлопчиків будуть хворими

 

92. Яке захворювання людини успадковується за домінантним, зчепленим з Х- хромосомою типом.

А .Іхтіоз

В. Гіпертрихоз

С. Вітаміностійкий рахіт

D. Відсутність потових залоз

Е. Дальтонізм

 

93.Як називається тип успадкування ознаки, якщо вона передається від батька усім його синам?

А. Рецесивний

В. Домінантний

С. Експресивний

D. Алельний

Е. Голандричний

 

94.Яка вірогідність народження здорового хлопчика у фенотипово
здорових батьків, якщо мати є гетерозиготном носієм Х-зчепленого
захворювання?

А. 10%

В. 25%

С. 75%

D. 12, 5%

Е. 50%

 

95. Дайте правильне визначення поняття "гетерохромосоми".

А. Усі хромосоми живого організму

В. Клітини, здатні до самовідтвореня

С. Статеві хромосоми

D. Додаткові хромосоми в ядрі клітини

Е. Однакові хромосоми за будовою в особин різної статі

 

96.Скільки алельних генів кодують кольоровий зір у жінки, хворої на червоно-зелену сліпоту

А. Вірна відповідь відсутня

В. З

С. 4

D. 2

Е. 1

 

97.Гіпертрихоз - ознака, зчеплена з У-хромосомою. У батька
виявлено гіпертрихоз, а мати здорова. Яка вірогідність народження у цій
сім"ї дитини з гіпертрихозом?

А. 12,5%

В. 25%

С. 100%

D. 62, 5%

Е. 50%

 

98. За домінантним, зчепленим з Х-хромосомою, типом у людини
успадковується:

А. Темна емаль зубів

В. Гіпертрихоз

С. Іхтіоз

D. Відсутність потових залоз

Е. Серпоподібноклітинна анемія

 

99.Скільки алельних генів кодують колір зубної емалі у чоловіка,
хворого на гіпоплазію?

А. 2

В. 1

С. З

D.4

Е. Вірна відповідь відсутня

 

100. Дайте правильне визначення поняття "аутосоми".

А. Усі хромосоми живого організму

В. Клітини, здатні до самовідтвореня

С. Однакові хромосоми за будовою в особин різної статі

D. Статеві хромосоми

Е. Додаткові хромосоми в ядрі клітини

 

101. Вкажіть тип успадкування захворювання відсутності потових залоз у людини.

А. . Рецесивна ознака зчеплена з X - хромосомою

В. Домінантна ознака зчеплена з X - хромосомою

С. Ознака зчеплена з У-хромосомою

О Аутосомно - домінантна ознака

Е. Аутосомно - рецесивна ознака

 

102. У чоловіка виявлено гіпертрихоз. У двох його синів також є ця
аномалія, а у доньки - ні. У брата батька і дідуся за батьківською лінією
теж був гіпертрихоз. Як називається такий тип успадкування ознаки?

А. Експресивний

В. Алельний

С. Рецесивний

D. Домінантний

Е. Голандричний

 

103. В медико-генетичну консультацію звернулось здорове подружжя,
у якого син страждає міопатією Дюшена. Батько жінки хворий. Визначте
вірогідність народження у цій сім"ї наступної дитини, хворої міопатією.

А. 50%

В. 0%

С. 100%

D. 25%

Е. 75%

 

104. Рецесивний летальний ген l, зчеплений з X - хромосомою, у
людини викликає розсмоктування зародка на ранніх стадіях розвитку
ембріона. Вкажіть зиготу, яка є можливим носієм такого гена і може
дати початок розвитку зародка?

А. ХL Xl

В. Жодна

С. XL У

О. X lXl

Е.Хl У

 

105. Який стан усіх генів в Х-хромосомі осіб чоловічої статі:

А. Рецесивний

В. Гемізиготний

С. Алельний

D. Гомозиготний

Е. Домінантний
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.