Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

У тримісячного плода триплоїдний набір хромосом. Який метод генетики використовують для встановлення кількості хромосом у соматичних клітинах плода?

А. Біохімічний

В. Гібридологічний

С. Генеалогічний

D. Дерматогліфіки

Е. Цитогенетичний

 

58. У новонародженого хлопчика спостерігається доліхоцефалічний череп, мікростомія, вузькі очні щілини, вушні раковини деформовані. Каріотип дитини 47, XY, +18. Встановіть діагноз.

А. Синдром Дауна

В. Синдром Патау

С. Синдром Едвардса

D. Синдром Клайнфельтера

Е. Синдром Шерешевського-Тернера

 

Який метод дослідження спадковості людини використовують з метою виявлення генних мутацій?

А. Генеалогічний

В. Популяційно-статистичний

С. Гібридизації соматичних клітин

D. Дерматогліфіку

Е. Біохімічний

60. Методом амніоцентезу визначено каріотип плода: 47, ХХ, +21. Який вірогідний діагноз?

А. Синдром «філадельфійська хромосома»

В. Синдром Едвардса

С. Синдром Патау

D. Синдром «котячого крику»

Е. Синдром Дауна

 

В каріотипі чоловіка 47 хромосом, в ядрі соматичної клітини виявляється тільце Барра. Фенотипово: астенічний тип будови тіла, слабо розвинена мускулатура, відкладання жиру за жіночим типом.

Яке захворювання можна діагностувати у чоловіка?

А Синдром дубель-Y

В. Синдром Едвардса

С. Синдром Дауна

D. Синдром Патау

Е.. Синдром Клайнфельтера

Який каріотип має дівчинка, гемізиготна за геном гемофілії?

A. 45, ХО

B. 46, ХХ

C. 47, ХХХ

D. 45, ХО/46, ХХ

Е. 46, ХХ/47, ХХХ

Який метод використовують для визначення каріотипу людини?

А Близнюковий

В. Цитогенетичний

C. Біохімічний

D. Генеалогічний

E. Гібридологічний

64. Вкажіть розподіл статевого хроматину у чоловіка при синдромі Едвардса:

А2 тільце Барра у 50 % клітин

В. 2 тільця Барра

С. 1 тільце Барра у 50 % клітин

D.. Тільце Барра відсутнє

Е. 1 тільце Барра

65. В ядрах клітин букального епітелію слизової оболонки щоки в пацієнта чоловічої статі виявлений Х-хроматин. Це можливо при cиндромі:

А. Патау

В Клайнфельтера

С. Едвардса

D. Дауна

Е. Шерешевського-Тернера

 

66. У новонародженої дівчинки спостерігається розщілина м’якого і твердого піднебіння, незаростання губи, полідактилія, мікрофтальмія. Каріотип дитини 47, XХ, +13. Встановіть діагноз.

А Синдром Дауна

В. Синдром Едвардса

С. Синдром Патау

D. Синдром Клайнфельтера

Е. Синдром Шерешевського-Тернера

 

Хромосомні хвороби зумовлені:

А. Токсикозом у вагітної

B. Порушенням дроблення зиготи

C. Точковими мутаціями

D. Нерозходженням хромосом

Е. Кровноспорідненими шлюбами

 

У дитини, що народилася в пізньому шлюбі, малий зріст, відставання в розумовому розвитку, плоске обличчя з широкими вилицями, вузькі очні щілини, товстий «географічний» язик. Яка найбільш вірогідна причина розвитку описаного синдрому?

А. Внутрішньоутробний імунний конфлікт

В. Внутрішньоутробна інтоксикація

С. Внутрішньоутробна інфекція

D. Спадкова хромосомна патологія

Е. Пологова травма

69. За допомогою біохімічного методу проводять діагностику:

А. Хвороб, пов’язаних із зміною загальної кількості хромосом

В. Мультифакторіальних хвороб

С. Хвороб, пов’язаних із зміною кількості статевих хромосом

D. Хвороб, пов’язаних із зміною кількості автосом

Е. Спадкових дефектів обміну речовин

70. До мультифакторіальних хвороб належить:

А. Гіпертонічна хвороба

В. Альбінізм

С. Гемофілія

D. Дальтонізм

Е. Серпоподібно-клітинна анемія

 

71. Вкажіть каріотип хворого із синдромом «філадельфійська хромосома»:

А. 46, ХХ

В46, ХХ, 21 р-

С. 46, ХХ, 5 р-

D. 46, ХХ, 13 р-

Е. 45, ХО

 

Яким методом можна уточнити число хромосомних наборів, кількість і морфологію хромосом?

А. Дерматогліфікою

В. Цитогенетичним

С. Генеалогічний

D. Популяційно-статистичним

Е. Біохімічним

73. Батьки дитини з синдромом Шерешевського-Тернера звернулись за порадою до медико-генетичної консультації. Якими повинні бути дії лікаря-генетика:

А. Скласти родовід

В. Провести біохімічне дослідження

С. Провести цитогенетичне дослідження

D. Дослідити У-статевий хроматин

Е. З’ясувати хвороби матері

 

Галактоземія – автосомно-рецесивне захворювання, яке призводить до ушкодження мозку, печінки і очей, якщо дитина залишається на грудному годуванні. Який метод генетичного обстеження слід застосувати для точного встановлення діагнозу?

А. Гібридизації соматичних клітин

В. Близнюковий

С. Генеалогічний

D. Біохімічний

Е. Цитогенетичний
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.