Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

У тваринній клітині експериментально порушили де спіралізацію молекули ДНК. Які процеси не будуть відбуватися у клітині в першу чергу?

A. Процесинг

B. Репарація

C. Трансляція

D. Транскрипція

E. Термінація

 

80. Під час опитування студентів викладачем було дане запитання:”Чому генетичний код є універсальним?” Правильна відповідь повинна бути: “Тому, що він . . . ”:

A. Єдиний для більшості організмів

B. Містить інформацію про будову білка

C. Є триплетним

D. Кодує амінокислоти

E. Колінеарний

 

81. Вкажіть, яким терміном називається процес самоподвоєння молекули ДНК:

А. Редуплікація

В. Дисоціація

С. Денатурація

D. Коагуляція

E. Кросинговер

 

82. Схему будови молекули ДНК запропонували:

А. Шлейден, Шванн

В. Уотсон, Крік

С. Жакоб, Моно

D. Мендель, Морган

E. Меллер, Мюллер

 

83. Серед органічних речовин клітини знайдено полімер, який складається з десятків, сотень і тисяч мономерів. Молекула здатна самовідтворюватися та бути носієм інформації. За допомогою рентгеноструктурного аналізу виявлено, що молекула складається з двох спірально закручених ниток. Вкажіть цю органічну сполуку:

A. ДНК

B. Целюлоза

C. Гормон

D. Вуглевод

E. РНК

 

84. Основними біологічними функціями ДНК є:

А. Збереження, передавання та реалізація генетичної інформації

В. Трансляція

С. Синтез вуглеводів

D. Транскрипція

E. Синтез жирів

85. Кількість гуаніну у молекулі ДНК дорівнює кількості :

А. Урацилу

В. Ксантину

С. Тиміну

D. Цитозину

E. Аденіну

 

86. Відбулося пошкодження структурного гена – ділянки молекули ДНК. Однак, це не призвело до зміни амінокислот у білку тому, що через деякий час пошкодження було ліквідовано за допомогою специфічних ферментів. Це є здатність ДНК до:

A. Реплікації

B. Транскрипції

C. Мутації

D. Репарації

E. Редуплікації

 

87. У людини постійно відбуваються процеси збереження генетичної інформації. Головну роль в цих процесах відіграють:

A. Вуглеводи

B. Поліпептиди

C. Жирні кислоти

D. Нуклеїнові кислоти

E. Глюкопротеїди

 

88. У структуру ДНК входить:

А. Дезоксирибоза

В. Рибоза

С. Сахароза

D. Мальтаза

E. Глюкоза

 

Скільки видів білка може кодувати одна і та ж ділянка ДНК?

А. 1

В. 2

С. 3

D. 4

E. 6

 

Вказати, яка із нуклеїнових кислот має найбільшу молекулярну масу.

А. м РНК

В. і РНК

С. р РНК

D. ДНК

Е. т РНК

 

Яка послідовність нуклеотидів другого ланцюга у молекулі ДНК: ТТТ-ТЦГ-ТАЦ?

А. ААА-АГЦ-АТГ

В. УУУ-УЦГ-УАЦ

С. ААА-АГЦ-АУГ

D. АГЦ- ААА-АТГ

Е. АТГ -ААА-АГЦ

 

92. Найбільша концентрація РНК у клітині досягається у :

А. ядерці

В. нуклеоплазмі

С. цитоплазмі

D. лізосомах

Е. клітинному центрі

93. Серед органічних речовин клітини знайдено полімер, який складається мономерів. За допомогою рентгеноструктурного аналізу виявлено, що молекула складається з одного ланцюжка (виявлено такі нуклеотиди А,У,Г,Ц). Вкажіть цю органічну сполуку:

A. Гормон

B. Целюлоза

C. РНК

D. Вуглевод

E. ДНК

94. Деякі триплети іРНК (УАА, УАГ, УГА) не кодують амінокислот, а є термінаторами в процесі зчитування інформації, тобто здатні припинити транскрипцію. Ці триплети мають назву:

A. Оператори

B. Антикодони

C. Екзони

D. Стоп-кодони

E. Інтрони

 

Відомо, що генетичний код є триплетним і виродженим. Зміна якого нуклеотиду в кодуючому триплеті переважно не порушує його змісту?

A. Третього

B. Першого

C. Другого

D. Другого або третього

E. Першого або другого

 

96. В процесі транскрипції відбувається:

A. Синтез про-і-РНК

B. Синтез білка

C. Редуплікація ДНК

D. Синтез і-РНК

E. Синтез м-РНК

 

До складу мРНК входить 21 нуклеотид. Відомо, що в даній мРНК є 3 інтронні ділянки. Скільки амінокислот утвориться на даній мРНК?

А. 4

В. 3

С. 5

D. 7

E. 9

 

Припустимо, вилучено із ядра про-іРНК та зрілу іРНК. Яка з них є зрілою?

A. Повна копія двох ланцюгів ДНК

B. Позбавлена екзонних ділянок

C. Позбавлена декількох триплетів

D. Позбавлена інтронних ділянок

E. Повна копія матричного ланцюга ДНК

 

Що містить інформацію про синтез одного поліпептидного ланцюга?

А. Хромосома

В. Нуклеотид

С. Триплет нуклеотидів

D. Ген

E. тРНК

 

100. Мутація структурного гена не призвела до зміни амінокислот в білку. В цьому проявилась властивість генетичного коду:

A. Надлишковість

B. Мутабільність

C. Колінеарність

D. Недостатність

E. Універсальність

Відомо, що при зміні одного нуклеотида в ДНК замінюється лише одна амінокислота в пептиді. Яку властивість генетичного коду це доводить?

A. Неперекривність коду

B. Виродженість коду

C. Універсальність коду

D. Триплетність коду

E. Специфічність коду

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.