Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Е. Мінливість, яка не пов’язана із зміною генотипу

2. При транслокаційній формі синдрому Дауна в каріотипі хворого 46 хромосом. При каріотипуванні обов’язково виявляється:

А. Одна додаткова хромосома 21 пари

В. Дві додаткові хромосоми 21 пари

С. Транслокація додаткової хромосоми 21 пари на іншу негомологічну хромосому

D. Транслокація статевої хромосоми на хромосому 21 пари

Е. Транслокація додаткової автосоми на хромосому 21 пари

 

3. Прикладом модифікаційної мінливості у людини є:

А. Дальтонізм

В. Альбінізм

С. Гіпертрихоз

D. Ендемічний зоб

Е. Фенілкетонурія

 

4. Анеуплоїдія – це:

А. Зміна числа аутосом в каріотипі

В. Збільшення числа хромосом у каріотипі на величину, кратну диплоїдному набору

С. Збільшення числа хромосом у каріотипі на величину, кратну гаплоїдному набору

D. Зміна числа хромосом у каріотипі на величину, не кратну диплоїдному набору

Е. Зміна числа хромосом у каріотипі на величину, не кратну гаплоїдному набору

 

5. Каріотип трисоміка:

А. . n

B. 2n

C .2n+1

D. 2n-1

E. 2n+3

 

6. Норма реакції – це:

А Діапазон модифікаційної мінливості, в межах якого, залежно від умов середовища, за незмінного генотипу змінюються фенотипи

В. Діапазон модифікаційних змін, у межах якого один і той самий генотип дає різні фенотипи

С. Діапазон мінливості ознаки в межах виду

D.. Діапазон зміни ознаки в процесі онтогенезу

Е. Ступінь прояву ознаки в різних умовах середовища

 

7. Прикладом фенокопії може бути:

А. Фенілкетонурія в дитини, батьки якої фенотипово здорові

В. Дальтонізм у дитини, батьки якої дальтоніки

С. Гіпертонічна хвороба в дорослого чоловіка, який має здорових батьків

D. Альбінізм у дитини, мати якої альбінос, а батько має нормальну пігментацію шкіри

Е. Народження глухої, але з нормальним генотипом дитини у здорової жінки, яка під час вагітності хворіла на краснуху

У новонародженого виявили фенілкетонурію. Завдяки спеціальній дієті дитина розвивається нормально. З якою формою мінливості пов’язаний її нормальний розвиток?

А. Комбінативною

В. Мутаційною

С. Модифікаційною

D. Рекомбінативною

Е. Геномною

 

При ряді гемоглобінопатій відбуваються амінокислотні заміни в a- і b- ланцюгах Hb. Яка з них характерна для Hb S?

А. Гліцин-серин

В. Аспартат-лізин

С. Аланін-серин

D. Глутамат-валін

Е. Глутамат-лейцин

 

При дослідженні хромосомного набору дівчинки з помітними психічними вадами виявлено вкорочення плеча 20-ої хромосоми Як називається цей вид мутації?

A. Моносомія

B. Дуплікація

C. Інверсія

D. Транслокація

E. Делеція

 

11. Мінливість - це:

А. . Властивість організмів повторювати в ряді поколінь подібні ознаки, тип індивідуального розвитку

В. Властивість організмів існувати в різних формах

С Здатність живих організмів формувати в процесі онтогенезу ознаки і властивості, не притаманні батьківським формам

D. Спосіб передачі спадкової інформації, який залежить від форми розмноження

Е. Ступінь прояву ознаки в різних умовах середовища

 

У жінки, яка під час вагітності перенесла вірусну краснуху, народилася дитина з нормальним генотипом, але мала вади розвитку – незарощення губи і піднебіння.

Ці аномалії розвитку є проявом:

А. Генної мутації

В. Геномної мутації

С. Комбінативної мінливості

D. Модифікаційної мінливості

Е. Хромосомної мутації

 

13. Поліплоїдія – це:

А. Збільшення числа хромосом у каріотипі на величину, кратну гаплоїдному набору хромосом

В. Повна відсутність однієї пари гомологічних хромосом в каріотипі

С. Зміна числа хромосом у каріотипі на величину, не кратну гаплоїдному набору

D. Зменшення числа хромосом у каріотипі на одну

Е. Збільшення числа хромосом у каріотипі на одну

 

14. Діапазон модифікаційної мінливості обмежений:

А. Взаємодією неалельних генів

В. Нормою реакції

С. Генотипом

D. Взаємодією алельних генів

Е. Фенотипом

 

В основі молекулярних хвороб лежать генні мутації, що призводять до синтезу поліпептиду із зміненою первинною структурою. Яка з перелічених спадкових хвороб зумовлена генною мутацією?

А. Гіпертонія

В. Гіменолепідоз

С. Гастрит

D. Глаукома

Е. Гемофілія

 

16. Ген, який відповідає за розвиток груп крові за системою АВО, має три аллельні стани. Появу у людини IV групи крові можна пояснити такою формою мінливості:

A. Комбінативна

B. Мутаційна

C. Модифікаційна

D. Генокопія

E. Фенокопія

 

17. В ділянці хромосоми гени розташовані в такій послідовності: abcdefghkl. Після перебудови ділянка хромосоми має наступний вигляд: abcdhgfekl. Назвіть вид мутації:

А. Інверсія

В. Дуплікація

С. Транспозиція

D. Транслокація

Е. Делеція

 

18. Успадкування соматичних мутацій можна очікувати у:

А.Людини

В. Вірусів

С. Гельмінтів

D. Тварин (хребетних)

Е.. Рослин

 

19. До ознак, що мають широку норму реакції у людини, належить:

А. Концентрація електролітів в крові

В. Колір райдужки ока

С. рH крові

D. Маса тіла

Е. Колір волосся

20. Гетероплоїдія – це:

А. числа хромосом у каріотипі на величину, не кратну диплоїдному набору

В. Збільшення числа хромосом у каріотипі на величину, кратну гаплоїдному набору

С. Збільшення числа хромосом у каріотипі на величину, кратну диплоїдному набору

D. Зміна Зміна числа хромосом у каріотипі на величину, не кратну гаплоїдному набору

Е. Зміна числа аутосом в каріотипі
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.