Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Внаслідок дії іонізуючої радіації в клітинах зруйновано окремі органели. Які органели будуть брати участь в утилізації залишків?

A. Мітохондрії

B. Мітохондрії

C. Рибосоми

D. Лізосоми

E. Ендоплазматична сітка

 

На клітину подіяли препаратом, що змінив структуру рибосом. Які процеси в першу чергу будуть порушені у клітині?

A. Біосинтез білка

B. Біосинтез вуглеводів

C. Біосинтез жирів

D. Синтез АТФ

E. Синтез кисню

 

Вивчаючи електронограми клітин печінки щура, студенти на одній з них побачили структури овальної форми, двомембранні, внутрішня мембрана утворює кристи. Назвіть ці органели.

A. Мітохондрії

B. Ядро

C. Лізосоми

D. ЕПС

E. Пероксисоми

 

30. У яких органелах клітини синтезується АТФ:

A. Клітинний центр

B. Апарат Гольджі

C. Лізосоми

D. Ендоплазматична сітка

E. Пластиди

 

У клітинах печінки активно синтезуються глікоген і білки. Які органели розвинені найкраще у клітині?

A. Апарат Гольджі

B. Мітохондрії

C. Центросома

D. Ендоплазматична сітка

E. Лізосоми

 

32. У клітину надійшли поживні речовини. Який з видів лізосом беруть участь у їх засвоєнні:

A. Автофагосоми

B. Первинні лізосоми

C. Прелізосоми

D. Вторинні лізосоми

E. Постлізосоми

33. На рибосомах в процесі біосинтезу утворюються:

A. т-РНК

B. Амінокислоти

C. Білки первинної структури

D. Ліпіди

E. Гормони

 

У 50-річної жінки видалений зуб. На місці видаленого зуба регенерувала нова

Тканина. Виходячи із виконуваних функцій, вкажіть, які із органел найбільш

активні при відновленні:

A. Комплекс Гольджі

B. Центросоми

C. Постлізосоми

D. Лізосоми

E. Рибосоми

 

Мукополісахаридоз належить до хвороб накопичення. Через відсутність ферментів порушується розщеплення полісахаридів. У хворих спостерігається підвищення виділення їх із сечею і нагромадження. У яких органелах відбувається накопичення мукополісахаридів?

A. У мітохондріях

B. У комплексі Гольджі

C. У ендоплазматичній сітці

D. У лізосомах

E. У клітинному центрі

Експериментально у клітині пошкодили формування субодиниць рибосом. На якому метаболічному процесі це позначиться?

A. Біосинтезі білків

B. Біосинтезі вуглеводів

C. Біосинтезі гормонів

D. Синтезі АТФ

E. Фотосинтезі

 

У хворого на гепато-церебральну дегенерацію при обстеженні виявлено порушення синтезу білка – церулоплазміну. З якими із перелічених органел пов’язаний цей дефект?

A. Гранулярною ендоплазматичною сіткою

B. Агранулярною ендоплазматичною сіткою

C. Мітохондріями

D. Лізосомами

E. Комплексом Гольджі

У клітинах людини є органела, з якою пов’язано формування лізосом, а також біосинтез та накопичення полісахаридів, ліпідів. Яка це органела?

A. Комплекс Гольджі

B. Ендоплазматична сітка

C. Лізосоми

D. Хромосоми

E. Пластиди

 

З якого компоненту складаються рибосоми?

A. Мембран

B. Жирів

C. Вуглеводів

D. Білків

E. Ферментів

 

40.Однією з важливих функцій апарату Гольджі є:

A. Виділення речовин, синтезованих на мембранах ендоплазматичної сітки

B. Синтез білка

C. Розщеплення органічних речовин

D. Синтез АТФ

E. Синтез гормонів

 

41. Відомо, що старіючі епітеліальні клітини відмирають. Процес перетравлення та виділення рештків забезпечують органели:

A. Хромосоми

B. Рибосоми

C. Клітинний центр

D. Лізосоми

E. Мітохондрії

На клітину подіяли речовиною, яка спричинила порушення цілісності мембран лізосом. Що відбудеться з клітиною внаслідок цього?

A. Автоліз

B. Диференціація

C. Трансформація

D. Гідроліз

E. Спеціалізація

 

Під час дослідження електронограми у клітині виявлено деструкцію мітохондрій. Які процеси в клітині можуть бути порушені внаслідок цього?

A. Дроблення

B. Кросинговер

C. Поділ ядра

D. Окислення органічних речовин

E. Синтез білка

 

44. В утворені лізосом клітини бере участь:

A. Клітинний центр

B. Рибосоми

C. Мітохондрії

D. Апарат Гольджі

E. Пластиди

 

45. У прокаріот порівняно з еукаріотами наявні:

A. Пластиди

B. Лізосоми

C. Мітохондрії

D. Комплекс Гольджі

E. Мезосоми

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.