Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Яким чином потрапляють у клітину іони натрію і калію?

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

З МЕДИЧНОЇ БІОЛОГІЇ

 

 


 

 

Модуль 1.Біологічні основи життєдіяльності людини

Змістовий модуль 1. Молекулярно-клітинний рівень організації життя

1. Явище плазмолізу - це:

A. Напружений стан клітинної оболонки

B. Повне розчинення клітинної оболонки

C. Відшарування пристінкового шару цитоплазми

D. Хромосомні перебудови

E. Втрата природної конфігурації білка

 

2. Рослинна клітина ззовні вкрита:

A. Білком

B. Одношаровою оболонкою

C. Ліпідами

D. Двошаровою оболонкою

E. Целюлозною оболонкою

 

3. Речовини виводяться з клітини в результаті з’єднання мембранної структури апарату Гольджі з плазматичною мембраною. Вміст такої структури викидається за межі клітини. Цей процес має назву:

A. Осмос

B. Ендоцитоз

C. Дифузія

D. Екзоцитоз

E. Транспорт

 

4. Існування життя на всіх його рівнях визначається структурою нижчого рівня. Який рівень організації передує і забезпечує існування життя на клітинному рівні:

A. Популяційно-видовий

B. Тканинний

C. Організменний

D. Молекулярний

E. Біоценотичний

 

5. Існування життя на всіх його рівнях визначається структурою нижчого рівня. Який рівень організації передує і забезпечує існування життя на організменному рівні:

A. Клітинний

B. Молекулярний

C. Тканинний

D. Популяційно-видовий

E. Біоценотичний

6. У скільки раз збільшує мікроскоп, якщо на його окулярі 10Х, а на об’єктиві 40Х:

A. 40

B. 10

C. 400

D. 4

E. 4000

 

Хто із вчених ввів поняття клітина?

A. Р. Гук

B. Р.Броун

C. А. Левенгук

D. К.Бер

E. Р.Вірхов

 

8. До оптичної системи мікроскопа входить:

A. тубус

B. конденсор

C. револьвер

D. окуляр

E. предметний столик

 

Із яких структур складається плазматична мембрана (за класичною моделлю)

A. бімолекулярний шар ліпідів, на якому розташовуються молекули білка

B. одинарний шар ліпідів із білковими молекулами

C. бімолекулярний шар ліпідів

D. хаотичне розташування білків та ліпідів

E. бімолекулярний шар білків

 

У клітинах цибулі відбувається пасивний транспорт. Що лежить у його основі?

A. Піноцитоз

B. Екзоцитоз

C. Дифузія

D. Калієво-натрієвий насос

E. Осмос

11. Існування життя на всіх його рівнях визначається структурою нижчого рівня. Який рівень організації передує і забезпечує існування життя на біогеоценотичному рівні :

A. Організменний

B. Тканинний

C. Популяційно-видовий

D. Молекулярний

E. Клітинний

 

Підтримка життя на будь-якому рівні зв’язано з явищем репродукції. На якому рівні організації репродукція здійснюється на основі матричного синтезу?

A. Популяційно-видовому

B. Тканинному

C. Організмовому

D. Молекулярному

E. Біоценотичному

 

Хто із вчених відкрив у клітинах ядро?

A. Р.Броун

B. А. Левенгук

C. Р. Гук

D. К.Бер

E. Р.Вірхов

 

14. У скільки раз збільшує мікроскоп, якщо на його окулярі 7Х, а на об’єктиві 8Х:

A. 56

B. 8

C. 70

D. 80

E. 7

 

15. До освітлювальної мікроскопа входить:

A. окуляр

B. тубус

C. револьвер

D. конденсор

E. предметний столик

 

16. Плазмалема вкриває:

A. клітини рослин

B. клітини тварин

C. клітини бактерій

D. клітини рослин та тварин

E. яйцеклітину

Назвіть основну властивість плазматичної мембрани.

A. Міцність

B. Проникність

C. Напівпроникність

D. Здатність нагромаджувати речовини

E. Синтезувати речовини

 

Дайте визначення осморегуляції.

A. Пасивний транспорт речовин

B. Регуляція кількості макро- та мікроелементів

C. Регуляція кількості органічних речовин

D. Спосіб надходження речовин у клітину

E. Регуляція відносної концентрації розчинених речовин та води

 

Яким чином потрапляють у клітину іони натрію і калію?

A. Осмос

B. Пасивний транспорт

C. Дифузія

D. Активний транспорт

E. Піноцитоз

 

20. Вакуоля рослинної клітини виконує функцію:

A. Синтезу АТФ

B. Виділення

C. Синтезу білків

D. Запасаючу

E. Перетравлення речовин

 

21.У якій органелі рослинної клітини синтезується АТФ:

A. У клітинному центрі

B. У комплексі Гольджі

C. У лізосомах

D. У хлоропластах

E. У рибосомах

 

22.Фотосинтез у рослинній клітині здійснюється:

A. Лізосомою

B. Хроматином

C. Хромосомою

D. Хлоропластом

E. Мітохондрією

 

23. На якій стадії фотосинтезу утворюється вільний кисень:

A. Трансляції

B. Інтерфазі

C. Темновій

D. Світловій

E. Постійно

 

24. До двомембранних рослинних органел відносяться:

A. Лізосоми

B. Хромосоми

C. Рибосоми

D. Хлоропласти

E. Комплекс Гольджі

 

25. У клітинах вищих рослин відсутні:

A. Лізосоми

B. Клітинний центр

C. Рибосоми

D. Мітохондрії

E. Хлоропласти

 

26. Для вивчення локалізації біосинтезу білка в клітинах мишам ввели мічені амінокислоти аланін і триптофан. Біля якої органели спостерігається накопичення мічених амінокислот:

A. Мітохондрії

B. Лізосоми

C. Рибосоми

D. Комплексу Гольджі

E. Центросоми

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.