Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Де локалізовані гени, що кодують різні ознаки у випадку справедливості закону незалежного успадкування і випадкового комбінування ознак?

А. В одній xpoмocoмi на відстані 20 морганід

B. В одній хромосомі і тісно зчеплені

C. В різних парах гомологічних хромосом

D. В X-хромосомі

E. В Y-хромосомі

 

107. Кросинговер проходить:

А. Між неалельними генами гомологічних хромосом

В. Між алельними генами хромосоми

С. Між негомологічними хромосомами

D. Між гомологічними ділянками гомологічних хромосом

Е. Між сестринськими хроматидами хромосоми

 

У дигетерозиготної особини АВав утворюються гамети тільки двох типів. Як успадковуються ознаки у даному випадку?

А. Незалежне успадкування

В. Неповне зчеплення

С. Проміжне успадкування

D. Успадкування зчеплене із статтю

Е. Тісне зчеплення

 

У чому полягає правило індивідуальності хромосом?

А. Кожна хромосома складається з двох хроматид

В. Кожна пара хромосом характеризується своїми особливостями

С. Кількість хромосом у ядрах всіх з хроматиди

D. Хромосоми утворюють пари

E. Відстань між генами А і В 5 морганід, між А і С – 15 морганід

 

Відомо, що відстань між генами А і В 15 морганід, а між А і С – 45 морганід. Яка відстань між генами В і С, якщо гени розташовані в послідовності А В С?

А. 15 морганід

В. 10 морганід

С. 30 морганід

D. 20 морганід

E. 5 морганід

 

Схрестили дигетерозиготу з рецесивною дигомозиготою, в І поколінні отримали співвідношення дигетерозигот і рецесивних дигомозигот у співвідношенні 1:1. Вкажіть, як успадковуються ознаки?

А. Комплементарно

В. Незалежне успадкування

С. Полімерно

D. Зчеплене успадкування

Е. Епістатично

 

Скільки груп зчеплення у жінки?

А. 2

В. 1

С. 44

D. 46

E. 23

 

113. Виберіть, які типи гамет утворюються в особини з генотипом АВав при тісному зчепленні генів:

А. АВ, ав

В. А, В, а, в

С. Аа, Вв

D. Аа, ВВ

E. АА, вв

 

Якому числу відповідає кількість груп зчеплення живого організму?

А. Диплоїдному набору хромосом

В. Гаплоїдному набору хромосом

С. Кількості ДНК

D. Кількості аутосом

Е. Кількості статевих хромосом

115. Гени С, V, G локалізовані в одній групі зчепленя. Між генами C і V кросинговер відбувається з частотою 15%, а між V і G - 25%. Яка відстань між генами С та G, якщо гени розміщені у порядку С V G ?

А. 35%

В. 5%

С. 40%

D. 10%

Е. 50%

116. Число груп зчеплення у чоловіка відповідає:

А. 48

В. 23

С. 46

D. 24

Е. 22

117. Хромосомну теорію спадковості сформулював:

А. Т.Х. Морган

В. Дж. Уотсон

С. Г. де Фріз

D. Г. Мендель

Е. В.Йохансен

 

Скільки типів гамет утворить організм з генотипом АаВвССDD при незалежному успадкуванні?

А. 32

В. 8

С. 2

D. 16

E. 4

 

Від чого залежить кросинговер?

А. Відстані між генами

В. Відстані між хромосомами

С. Стадії інтерфази

D. Порядку розміщення генів

Е. Дочірніх клітин

 

120. У якій кількості (%) будуть утворені кросоверні гамети, якщо відстань між генами А і В цієї пари хромосом становить 10 морганід?

А. 0%

В. 10%

С. 20%

D. 50%

E. 90%

 

121. Виберіть, які типи гамет утворюються в особини з генотипом KPkP при тісному зчепленні генів:

А. Kk, Pp

В. K, P, k, p

С. KP, кР

D. Kk, PP

E. KK, pp

122. Гени М, К, А локалізовані в одній групі зчепленя. Між генами М і К кросинговер відбувається з частотою 10%, а між К і А 24%. Яка відстань між генами М і А, якщо гени розміщені у порядку М К А?

А. 30%

В. 17%

С. 34%

D. 14%

Е. 12%

 

123. Зчеплення генів є відносним (неабсолютним) у зв’язку з:

А. Мутаційними змінами у хромосомах

В. Руйнуванням веретена поділу під час мейозу

С. Обміном генами між негомологічними хромосомами

D. Обміном генами між гомологічними хромосомами

E. Розходженням гомологічних хромосом під час мейозу

 

124. У якій фазі мейозу проходить кросинговер:

А. Метафазі І

В. Метафазі І

С. Профазі ІІ

D. Телофазі І

Е. І Профазі І

Відстань між генами S і P 8 морганід, між S і R –22 морганіди. Яка відстань між генами P і R, якщо гени розташовані в послідовності S P R?

А. 14

В. 12

С. 30

D. 15

E. 11

Змістовий модуль 3. Методи вивчення спадковості людини

Спадкові хвороби

1. Мутаційна мінливість – це ...(знайдіть правильне продовження):

А. Мінливість, яка має адаптивне значення

В. Мінливість, пов’язана із зміною генотипу

С. Мінливість, яка виявляється одночасноо у більшості особин популяції

D. Мінливість, пов’язана із різноманітністю фенотипів
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.