Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Явище довільних шлюбів у великій популяції людей називається:

А. Інбридингом

В. Панміксією

С. Гібридизацією

D. Дрейфом генів

Е. Аутбридингом

137. Дерматогліфічні дослідження використовують з метою:

А. Вивчення ступеня впливу зовнішнього середовища і генотипу на формування ознаки

В. Визначення частот розповсюдження генів в популяції

С. Визначення характеру успадкування ознак

D. Вивчення каріотипу хворого

Е. Визначення зиготності близнят

 

138. При синдромі Шерешевського-Тернера серед папілярних ліній пальців рук переважають:

А. Ульнарні петлі

В. Петлі і дуги

С. Завитки і петлі

D. Радіальні петлі

Е. Завитки і дуги

 

139. Малі популяції, чисельність яких не перевищує 1500 – 4000 особин, називаються:

А. Відкритими популяціями

В. Закритими популяціями

С. Ідеальними популяціями

D. Ізолятами

Е. Демами

 

140. При дерматогліфічному дослідженні хворого виявили кут atd 420. Для якого захворювання це характерно?

А. Синдром Дауна

В. Синдром Клайнфельтера

С. Синдром Шерешевського-Тернера

D. Синдром Патау

Е. Синдром трипло-Х

 

141. Генетичний склад ідеальної популяції визначають за законом:

А. Геккеля-Мюллера

В. Вільсона-Коновалова

С. Тея-Сакса

D. Харді-Вайнберга

Е. Шерешевського-Тернера

142. Поперечна 4-пальцева борозна на долоні спостерігається при:

А. Синдромі Клайнфельтера

В. Синдромі Патау

С. Синдромі Шерешевського-Тернера

D. Синдромі Трипло-Х

Е. Синдромі Дубель-Y

143. Частота певного алеля в популяції – це:

А. Ступінь вираженості алеля в популяції

В. Відсоток особин з даним алелем в популяції

С. Відносне число особин у популяції з даним алелем

D. Загальне число особин в популяції

Е. Абсолютне число особин у популяції з даним алелем

 

144. Метгемоглобінемія (автосомно-рецесивне захворювання) зустрічається з частотою 0,09. Частота гена метгемоглобінемії в популяції становить:

А 0,9

В. 0,1

С. 0,7

D. 0,3

Е. 1

 

145. Зменшення гребеневого рахунку спостерігається при:

А. Синдромі Шерешевського-Тернера

В. Синдромі Едвардса

С. Синдромі Дауна

D. Синдромі Клайнфельтера

Е. Синдромі Патау

 

146. В ізольованій людській популяції зарєстровано понад 90% близькоспоріднених шлюбів. Як зміниться генетична структура популяції?

A. Збільшиться гетерозиготність і домінантна гомозиготність

B. Зменшиться гетерозиготність і рецесивна гомозиготність

C. Зменшиться рецесивна гомозиготність

D. Збільшиться рецесивна гомозиготність

E. Збільшиться гетерозиготність

147. Закон Харді-Вайнберга відображає:

А Зв’язок генотипу з чинниками середовища

В. Розподіл генів у разі незалежного успадкування

С. Характер успадкування зчеплених генів

D. Характер успадкування зчеплених зі статтю генів

Е. Розподіл генотипів в ізольованих популяціях

 

148. При дерматогліфічному дослідженні хворого виявили кут atd 660. Для якого захворювання це характерно?

А. Синдром Шерешевського-Тернера

В.Синдром Едвардса

С. Синдром Дауна

D. Синдром Клайнфельтера

Е. Синдром Патау

 

149. Гребеневий рахунок у жінок становить:

А. 127 ± 52

В. 127 ± 51

С. 144 ± 51

D. 144 ± 52

Е. Вірна відповідь відсутня

 

150. Панміксія – це...(знайдіть правильне продовження):

А. Схрещування близькоспоріднених форм з різних популяцій

В. Схрещування між собою близькоспоріднених форм у межах роду

С. Вільне схрещування особин у межах популяції

D. Схрещування неспоріднених організмів

Е. Вільне схрещування особин з різних популяцій

 

151. Кількісним показником дерматогліфіки є:

А. Кут atd

В. Папілярні лінії візерунка

С. Тип візерунка

D. Гребеневий рахунок

Е. Трирадіус

152. Який % людей блакитнооких в популяції, якщо частота гена кароокості становить 0, 6?

А. 16

В. 36

С. 48

D. 64

Е. 84

 

153. При синдромі Клайнфельтера серед папілярних ліній пальців рук переважають:

A. Дуги

B. Радіальні петлі

C. Ульнарні петлі

D. Завитки

E. Петлі і дуги

 

154. Невеликі популяції людей, де представники інших груп складають близько 1 %, називаються:

А. Відкритими популяціями

В. Закритими популяціями

С. Ідеальними популяціями

D. Деми

Е. Ізоляти

155. В популяції Європи частота фенілкетонурії (автосомно-рецесивне захворювання) становить 25´10-6. На яку кількість людей у популяції припадає один хворий?

А50000.

В. 100000

С. 40000

D. 200000

Е. 20000

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.