Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Е. Невпорядкованість біохімічних процесів

35. Старіння – це процес ”дозрівання клітинних колоїдів, які утворюють біохімічно інертні комплекси”. Дане твердження є основою наступної теорії старіння організму:

А. Згасаючого самооновлення білків

В. Міжклітинних системних співвідношень

С. Інтоксикаційної

D. Енергетичної

Е. Адаптаційно-регуляторної

36. Пубертатний – це період:

А. Зрілого віку I

В. Зрілого віку II

С. Статевого дозрівання

D. Підлітковий

Е. Юнацький

37. Чоловіки і жінки вважаються особами старечого віку, якщо їхній хронологічний вік становить:

А. 90 і більше

В. 61-75 років

С. 74-90 років

D. 61-74 роки

Е. 75-90 років

38. Основний обмін речовин регулюється гормоном:

А. Адреналіном

В. Інсуліном

С. Естріолом

D. Тестостероном

Е. Тироксином

39. Реанімаційні заходи є найбільш ефективними на стадії:

А. Клінічної смерті

В. Втрати рухливості

С. Зміни метаболізму

D. Біологічної смерті

Е. Втрати свідомості

40. Геріатрія – це наука, яка вивчає:

A. Тривалість життя організму

B. Механізми старіння організму

C. Вікові біологічні зміни організму людини

D. Вікові особливості адаптації організму до факторів довкілля

E. Хвороби осіб літнього і старечого віку

41. При старінні спостерігається інволюція функціональних показників організму. При цьому одні функціональні показники зростають, інші – суттєво не змінюються, а деякі прогресивно знижуються. До останніх належить:

A. Рівень цукру в крові

B. Активність залоз внутрішньої секреції

C. Кількість еритроцитів в крові

D. Кількість лейкоцитів в крові

E. Рівень холестерину в крові

42. Конституція відображає все, окрім:

A. Ступеня статевого дозрівання

B. Стану здоров’я

C. Схильності до захворювань

D. Пропорцій тіла

Е. Резистентності організму до захворювань

43. В процесі онтогенезу у здорової людини на рівні організму відбулись наступні зміни: збільшились розміри і пропорції тіла, зросли процеси анаболізму, спостерігається активація залоз внутрішньої секреції. Найбільш вірогідно це період:

А. Зрілий вік I

B. Пубертатний

C. Зрілий вік II

D. Дитинство

E. Юнацький

44. Синдром передчасного старіння дорослих носить назву:

A. Тея-Сакса

B. Вільсона-Коновалова

C. Вернера

D. Хатчинсона-Гілфорда

E. Шерешевського-Тернера

45. Назвіть вченого, який ввів у науку термін ”акселерація”:

А. С. Гершензон

В. Ц. Кох

С. О. Кулябко

D. М. Бочков

Е. В. Фролькіс

46. Акселерація – це:

A. Вплив магнітного поля Землі на ріст і розвиток людей

B. Патологічне прискорення росту дітей і підлітків

C. Прискорення росту і розвитку дітей і підлітків

D. Прискорення росту і розвитку людей зрілого віку

E. Патологічне прискорення росту людей зрілого віку

Вкажіть, в якому віці у дитини сформовані вигини хребта?

А. 3 місяці

В. 6 місяців

С. 12 місяців

D. 15 місяців

Е. 24 місяці

48. Соматичне та статеве дозрівання порушується при:

А. Cиндромі Шерешевського-Тернера

В. Синдромі Орбелі

С. Синдромі ”крику кішки”

D. Хворобі Тея-Сакса

Е. Хворобі Хартнепа

49. Назвіть вченого, який ввів у науку термін ”геронтологія”:

A. С.М. Давиденков

B. М.П. Бочков

C. С.М. Гершензон

D. О.О. Кулябко

Е. І. І. Мечніков

50. Ріст організму регулюється гормоном (виберіть найбільш правильну відповідь):

A. . Інсуліном

B Соматотропіном

C. Адреналіном

D. Тироксином

E. Кортизолом

51. Показником здоров’я нації є:

A. Соціальний статус людей

B. Стан здоров’я людей

C. Середня тривалість життя

D. Відсоток людей літнього і старечого віку

E. Народжуваність

 


 

Модуль 3. Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний

Рівні організації життя

Змістовий модуль 5. Медико-біологічні основи паразитизму.

Медична протозоологія

При санітарно-протозоологічному дослідженні стічних вод одного із районних міст виявлено цисти округлої форми розміром 18мкм з різко окресленою оболонкою, у цитоплазмі 8 ядер. Цисти яких найпростіших виявлено у стічних водах?

A. Токсоплазми

B. Амеби дизентерійної

C. Балантидія кишкового

D. Лямблії кишкової

E. Амеби кишкової
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.