Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Па практичному занятті студенти вивчали забарвлений мазок крові миші з фагоцитованими лейкоцитами бактерій. Яка органела клітини завершує перетравлення цих бактерій?

A. Рибосома

B. Мітохондрія

C. Ендоплазматична сітка

D. Хромосома

E. Лізосома

 

47. Після екстирпації зуба у 40-річного чоловіка утворилася ранева поверхня, де відбулася активна регенерація. Враховуючи функції органел клітини, визначте, які з них забезпечили в першу чергу регенерацію:

A. Лізосоми

B. Центросоми

C. Рибосоми

D. Хромосоми

E. Мітохондрії

 

48. До органел двомембранної будови належать:

A. Апарат Гольджі

B. Лізосоми

C. Мітохондрії

D. Центросоми

E. Рибосоми

 

49. При ревматизмі у хворої людини спостерігається руйнування та порушення функцій клітин хрящів. В цьому приймає участь одна із клітинних органел, це:

A. Лізосоми

B. Клітинний центр

C. Комплекс Гольджі

D. Мікротрубочки

E. Рибосоми

 

У клітинах всіх організмів присутні немембранні органели, які складаються із двох субчасток, різних за розміром. Вони мають мікроскопічну будову і беруть участь у синтезі білків. Що це за органели?

A. Лізосоми

B. Хромосоми

C. Центріолі

D. Рибосоми

E. Мітохондрії

 

У клітинах людини є органела, з якою пов’язано формування лізосом, а також біосинтез та накопичення полісахаридів, ліпідів. Яка це органела?

A. Пластиди

B. Ендоплазматична сітка

C. Лізосоми

D. Хромосоми

E. Комплекс Гольджі

У хворого гострий панкреатит, що загрожує автолізом підшлункової залози. З функціями якої органели клітини може бути пов’язаний цей процес?

A. Мітохондрії

B. Рибосоми

C. Мікротрубочки

D. Лізосоми

E. Центріолі

53. Вкажіть, який розподіл статевого хроматину при синдромі Клайнфельтера (ХХУ):

A. Тільце Барра відсутнє

B. 2 тільця Барра

C. 1 тільце Барра

D. 3 тільця Барра

E. 1 тільце Барра у 50 % клітин

 

54. Хромосоми, для яких характерна вторинна перетяжка, називаються:

A. Субметацентричними

B. Супутниковими

C. Телоцентричними

D. Акроцентричними

E. Метацентричними

 

Вкажіть, який набір статевих хромосом у жінки, якщо в ядрах епітелію слизової

оболонки порожнини рота не виявлено грудки статевого хроматину:

A. ХХХХ

B. ХХУ

C. ХУ

D. ХО

E. ХХ

 

56. На хромосомах відбувається:

A. Біосинтез білка

B. Синтез РНК

C. Редуплікація ДНК

D. Фотосинтез

E. Біосинтез жирів

 

57. Проводиться каріотипування клітин здорової людини. У каріотипі знайдено дрібну акроцентричну непарну хромосому. Це може бути:

A. У-хромосома

B. Х-хромосома

C. Хромосома групи А

D. Хромосома групи В

E. Хромосома групи С

Клітину обробили препаратом, який зруйнував ядро. Яку із функцій не зможе виконувати клітина?

A. Синтез білків

B. Синтез вуглеводів

C. Синтез жирів

D. Виділення продуктів

E. Накопичення продуктів

 

У клітині зруйновано ядерце. Які органели будуть відсутні?

A. Рибосоми

B. Мітохондрії

C. Лізосоми

D. Ендоплазматична сітка

E. Пластиди

60. Аналіз ідіограми каріотипу жінки дозволив встановити, що в Х - хромосомі центромера розташована посередині. Така хромосома має назву:

A. Акроцентрична

B. Супутникова

C. Телоцентрична

D. Метацентрична

E. Субметацентрична

 

Ядра клітин обробили препаратом, що зруйнував структуру гістонів. Які компоненти клітини зміняться внаслідок цього в першу чергу?

A. Мітохондрії

B. Рибосоми

C. Хромосоми

D. Ядерна оболонка

E. Мембрана

 

62. Студенти першого курсу на засіданні студентського наукового гуртка вирішили дослідити свій каріотип методом вивчення статевого хроматину. Який матеріал найчастіше використовують для цих досліджень:

A. Епітелій ротової порожнини

B. Еритроцити

C. Епідерміс шкіри

D. Нервові клітини

E. Статеві клітини

 

63. Каріотип організму – це:

A. Автосоми

B. Статеві хромосоми

C. Гомологічні хромосоми

D. Диплоїдний набір хромосом

E. Гаплоїдний набір хромосом

 

Вкажіть, який набір статевих хромосом у жінки, якщо в ядрах епітелію слизової

оболонки порожнини рота виявлено грудку статевого хроматину:

A. ХХ

B. ХХУ

C. ХУ

D. ХХХХ

E. ХО

 

65. У медико-генетичну консультацію звернувся юнак з приводу відхилень у фізичному і статевому розвитку. При мікроскопії клітин слизової оболонки рота виявлене одне тільце Барра. Вкажіть найбільш вірогідний каріотип юнака:

A. 47, ХХУ

B. 47, 21+

C. 47, 18+

D. 47, ХУУ

E. 45, ХО

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.