Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Прийняття заяви (подання) про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинамиПро прийняття заяви, подання прокурора про перегляд судово­го рішення за нововиявленими обставинами господарський суд виносить ухвалу, в якій повідомляється про час і місце розгляду заяви чи подання.

Ухвала надсилається відповідно сторонам у справі та прокуро­ру, який брав участь у справі чи вніс подання.

Перегляд судових рішень за нововиявле­ними обставинами

Рішення і ухвали, що набрали законної сили і прийняті судом першої інстанції, переглядаються господарським судом, який прийняв ці судові рішення.

Перегляд за нововиявленими обставинами постанов і ухвал апеляційної і касаційної інстанції, якими змінено або скасовано судове рішення суду першої інстанції, здійснюється судом тієї ін­станції, яким змінено або прийнято нове судове рішення.

Заява, подання прокурора про перегляд рішення, ухвали, поста­нови за нововиявленими обставинами розглядаються господар­ським судом у судовому засіданні у місячний строк з дня їх над­ходження.

Неявка заявника та інших осіб, які беруть участь у справі,не є перешкодою для розгляду заяви.

За результатами перегляду судового рішення приймаються:

1) рішення - у разі зміни або скасування рішення;

; 2) постанова - у разі зміни або скасування постанови;

3) ухвала - у разі зміни чи скасування ухвали або залишення рішення, ухвали, постанови без змін.

Рішення, ухвала, постанова, прийняті за результатами перегля­ду судових рішень за нововиявленими обставинами, надсилають­ся сторонам, прокурору у п'ятиденний строк з дня їх прийняття.

Рішення, ухвала, постанова, прийняті за результатами перегля­ду судових рішень за нововиявленими обставинами, можуть бути .переглянуті на загальних підставах.

У разі скасування судового рішення за результатами його пере­гляду за нововиявленими обставинами справа розглядається гос­подарським судом за правилами, встановленими цим Кодексом.

Тема№9 Виконання рішення, ухвали, постанови. Провадження у справах за участю іноземних підприємств і організацій.

План:

Виконання рішення, ухвали, постанови.

Провадження у справах за участю іноземних підприємств і організацій.

Виконання рішення, ухвали, постанови.

Обов'язковість виконання судових рішень

рішення, ухвали, постанови господарського суду, що набрали законної сили, є обов'язковими на всій території України і вико­нуються у порядку, встановленому цим Кодексом та Законом України «Про виконавче провадження».

Наказ господарського суду і пред'явлен­ня його для виконання.Виконання рішення господарського суду провадиться на під­ставі виданого ним наказу, який є виконавчим документом. Наказ видається стягувачеві або надсилається йому після набрання су­довим рішенням законної сили.

Накази про стягнення грошових сум видаються стягувачеві або надсилаються йому рекомендованим чи цінним листом, а про стягнення сум у доход бюджету - місцевим органам податкової служби і виконуються у встановленому порядку через установи банку. Решта наказів виконується державними виконавцями.

У разі повного або часткового задоволення первісного і зу­стрічного позовів накази про стягнення грошових сум видаються окремо по кожному позову.

Якщо судове рішення прийнято на користь декількох позива­чів, або проти декількох відповідачів, або якщо виконання повин­но бути проведено в різних місцях, видаються накази із зазначен­ням тієї частини судового рішення, яка підлягає виконанню за даним наказом.

Зміст наказу

У наказі господарського суду має бути зазначено:

1) найменування господарського суду, номер справи, дата прийняття рішення, дата видачі наказу та строк його дії;

2) резолютивна частина рішення;

3) найменування стягувача і боржника, їх адреси, найменуван­ня і номери рахунків у банках.

Якщо рішенням господарського суду встановлюється відстрочка або розстрочка виконання, в наказі зазначається, з якого часу починається перебіг строку його дії.

Наказ підписується суддею і засвідчується печаткою господар­ського суду.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.