Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Приятельський вексель – це:1. Вексель, який не має товарного покриття і який взаємно виставляється суб’єктами один одному з метою отримання по них банківських кредитів.

2. Вексель, який випускається під товарну угоду між підприємствами, які мають довгочасні партнерські відносини.

3. Вексель, який виписується під товарну угоду між підприємствами на пільгових умовах.

18. Авальний кредит – це:

1. Кредит, який надається банками у вигляді гарантійної послуги за векселем.

2. Офіційне повідомлення при виконанні розрахункової (кредитної) послуги.

3. Різновид споживчого кредиту, де гарантами виступають члени колективу на основі кругової поруки.

19. Що означає термін “ажіо”:

1. Перевищення номінальної ціни акції над її біржовою ціною.

2. Перевищення біржової ціни акції над її номінальною ціною.

3. Професійне скорочення терміну ажіотаж на ринку цінних паперів, викликане змінами біржових індексів.

4. Рівність біржової та номінальної ціни.

20. Продаж облігацій з правом їх зворотного викупу по більш високій ціні (курсу) гарантує операція:

1. Ломбард.

2. Депорт.

3. Репорт.

4. Застава.

21. Ціна, за якою акції продаються та купуються на фондовому ринку – це:

1. Номінальна.

2. Біржова (ринкова).

3. Емісійна.

4. Балансова.

22. Цінний папір, що надає право власнику на придбання (або відмову від придбання) цінних паперів за договірною ціною протягом певного періоду часу або безстроково, називається:

1. Вексель.

2. Коносамент.

3. Опціон.

4. Варант.

23. Тант’єма -це:

1. Винагорода, що виплачується у вигляді процентів від прибутку директорам акціонерних товариств.

2. Кредитування зовнішньоекономічних операцій шляхом купівлі у експортера цінних паперів імпортером.

3. Двосторонній контракт про передачу або зобов’язань на купівлю або продаж цінних паперів по заздалегідь узгодженій ціні і в певний термін.

24. Комісійна винагорода брокеру або іншому посереднику за проведення операції на фондовій біржі:

1. Лаж.

2. Куртаж.

3. Сенйораж.

25. Суб’єкти фондової біржі, що проводять операції як правило за свій рахунок:

1. Брокери.

2. Дилери.

3. Маклери.

26. За якими цінними паперами виплачуються дивіденди:

1. Акції, сертифікати, скарбничі зобов’язання.

2. Векселі, опціони.

3. Коносаменти, варанти.

27.Фондова біржа – це:

1. Первинний ринок цінних паперів.

2. Вторинний ринок цінних паперів.

3. ”Вуличний” (“через прилавок”) ринок цінних паперів.

28. Двосторонній договір на купівлю чи продаж певних цінних паперів по встановленій ціні на раніше узгоджену дату – це:

1. Оферт.

2. Опціон.

3. Рестрикція.

4. Ф’ючерс.

29. Андерайтер – це:

1. Компанія, яка гарантує емітенту розміщення цінних паперів за спеціальну винагороду.

2. Компанія, яка здійснює емісію цінних паперів з метою залучення додаткових грошових коштів.

3. Компанія-емітент цінних паперів, яка нездатна своєчасно погасити зобов’язання перед інвесторами.

30. Зниження біржового курсу акцій над її номінальним курсом – це:

1. Ажіо.

2. Дізажіо.

3. Дивіденд.

4. Алонж.

5. Аваль.

31. Альпарі – це:

1. Місто в Італії, де вперше випущені в обіг цінні папери.

2. Поняття, ідентичне поняттю ажіо.

3. Різновид угоди на фондовій біржі, яка допускає виплату грошової суми за продані цінні папери через певний період за ціною, вказаною в контракті.

4. Відповідність біржового курсу цінних паперів номінальному курсу.

32. Преференційна акція – це:

1. Дає право голосу, але не гарантує отримання дивідендів.

2. Дає право голосу і гарантує отримання дивідендів.

3. Не дає право голосу, але гарантує отримання дивідендів.

33. Біржовий індекс Доу Джонса розраховується на основі трьох локальних індексів по акціях:

1.Промислових, транспортних (залізничних) та комунальних компаній.

2. Торгових, промислових та комунальних компаній.

3. Промислових, інвестиційних та комерційних компаній.

34. Покупець, який виступає на фондовій біржі в ролі “бика”, сподівається, що в майбутньому:

1. Курс на акції буде знижуватись.

2. Курс акцій буде зростати.

3. Курс залишиться незмінним.

35. Який вид капіталу представляють цінні папери:

1. Дійсний.

2. Позичковий.

3. Фіктивний.

36. Яке з визначень не належить до поняття державних облігацій:

1. Процентні.

2. Привілейовані.

3. Дисконтні.

4. Виграшні.

5. Конвертовані.

37. Які цінні папери відносяться до деривативів:

1. Форвардні та ф’ючерсні контракти, опціони.

2. Акції та облігації.

3. Приватизаційні цінні папери.

38. Лістинг – це:

1. Перелік брокерських компаній, які мають право діяльності на даній біржі.

2. Документ чітко встановленої форми, який свідчить про здійснення угоди на фондовій біржі.

3. Включення фондовою біржею цінних паперів до біржового переліку (допуск цінних паперів на біржу).

39. Які цінні папери характерні для країн з перехідною економікою:

Акції та облігації.

Ощадні сертифікати.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.