Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Які грошові знаки мають законну платіжну силу в Україні?1.Банкноти, білонні монети

2.Казначейські білети, білонні монети

3.Банкноти, казначейські білети, розмінна монета

4.Банківські та казначейські білети, білонні монети

21.Характерною рисою неринкової грошової системи є:

1.Переважання адміністративних методів регулювання грошового обороту

2.Переважання економічних методів регулювання грошового обороту

3.Встановлення кредитних ставок на основі співвідношення між попитом та пропозицією на ринку грошей

4.Мінімальне втручання державних органів у грошову сферу

22.У системі подвійної валюти співвідношення між золотом та сріблом:

1.Встановлювалося у співвідношенні 1:20,7

2.Встановлювалось у співвідношенні 1:25,8

3.Встановлювалося державою в законодавчому порядку

4.Встановлювалося стихійно

23.Характерною рисою ринкової грошової системи є:

1.Переважання адміністративних методів регулювання грошового обороту

2.Переважання економічних методів регулювання грошового обороту

3.Централізоване планування грошових потоків

4.Одержавлення банківської системи

24.Біметалістична система, в якій один з видів монет карбувався у закритому порядку – це:

1.Система паралельної валюти

2.Система подвійної валюти

3.Система “кульгаючої” валюти

4.Система золотодевізного стандарту

25.При золотозливковому монометалізмі:

1.В обігу відсутні золоті монети, а обмін банкнот здійснюється на стандартні золоті зливки

2.В обігу відсутні золоті монети, а обмін банкнот здійснюється на іноземну валюту, що розмінна на золото

3.Здійснюється вільний обіг золотих монет та їх карбування

4.Здійснюється вільний обіг та карбування золотих і срібних монет

26.До елементів національної грошової системи не відноситься:

1.Парабанківська установа

2.Масштаб цін

3.Види та купюрність грошових знаків

4.Валютний курс

27.При золотомонетному монометалізмі:

1.В обігу відсутні золоті монети, а обмін банкнот здійснюється на іноземну валюту, що розмінна на золото

2.В обігу відсутні золоті монети, а обмін банкнот здійснюється на стандартні золоті зливки

3.Здійснюється вільний обіг золотих монет та їх карбування

4.Здійснюється вільний обіг та карбування золотих і срібних монет

28.Класичною формою золотого монометалізму вважається:

1.Золотодевізний стандарт

2.Золотомонетний стандарт

3.Золотозливковий стандарт

4.Золотокартковий стандарт

29.Грошовою одиницею Великобританії є:

1.Євро

2.Фунт стерлінгів

3.Долар

4.Тугрик

30.До країн “золотого блоку” не входила:

1.Австрія

2.Голандія

3.Франція

4.Польща

31.Латинський монетний союз встановив наступні правила:

1.Золото та срібло використовується на території країн, що входять до союзу, між ними встановлюється співвідношення 1: 15,5

2.Золото заборонене до використання

3.Срібло забороняється до офіційного карбування та використання в Європі

4.Співвідношення між сріблом та золотом встановлюється як 1:20

32.Для відкритої грошової системи не є характерним:

1.Повна конвертованість валют

2.Неконвертованість валют

3.Мінімальне втручання держави в регулювання валютних відносин

4.Ринковий механізм регулювання валютного ринку

33.Емісія казначейських білетів використовується, як правило, для:

1.Надання кредитів населенню

2.Кредитування населення та юридичних осіб

3.Покриття дефіциту бюджету

4.Для будь-яких операцій держави

34.Грошовою одиницею Франції є:

1.Євро

2.Фунт стерлінгів

3.Долар

4.Тугрик

35.Форма організації грошового обороту в країні – це:

1.Грошова система

2.Грошова маса

3.Грошова база

4.Агрегат грошової маси

36.Історично металеві грошові системи виступали у таких формах:

1.Біметалізм, монометалізм

2.Біметалізм, система кредитних грошей

3.Монометалізм, система кредитних грошей

4.Золотий монометалізм, система кредитних грошей

37.До саморегульованих грошових систем відносять:

1.Систему кредитних грошей

2.Систему паперового обігу

3.Валютну систему

4.Біметалізм

38.До характерних ознак сучасних грошових систем не відноситься:

1.Широкий розвиток безготівкового обігу та зменшення готівкового

2.Розвиток інтеграційних процесів у сфері грошово-кредитних відносин

3.Наявність золотого стандарту

4.Державне регулювання грошового обігу

39.Історично першим різновидом біметалізму була:

1.Система подвійної валюти.

2.Система паралельної валюти.

3.Система “кульгаючої” валюти.

4.Система золотодевізного стандарту.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.