Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Метод стабілізації грошового обігу, який означає відновлення попереднього золотого вмісту грошової одиниці – це:1. Нуліфікація.

2. Дефляція.

3. Реставрація.

4. Деномінація.

24. Стагфляція – це:

1. Стан економіки країни, який характеризується поєднанням економічної кризи з інфляцією.

2. Стан економіки країни, який характеризується піднесенням економіки і стабільним курсом національної грошової одиниці.

3. Стан економіки країни, який характеризується стабільною економікою і стійким грошовим обігом.

Що означає термін “нуліфікація” ?

1. Відновлення попереднього золотого вмісту грошової одиниці.

2. Метод “закреслення нулів”, тобто збільшення масштабу цін.

3. Підвищення конкурентноздатності національної грошової одиниці.

4. Оголошення про анулювання значно знеціненої грошової одиниці і впровадження нової валюти.

26. Ревальвація – це:

1. Офіційне підвищення державою золотого вмісту та валютного курсу.

2. Оголошення про анулювання значно знеціненої грошової одиниці і впровадження нової валюти.

3. Офіційне зниження державою металевого вмісту та курсу національних грошей щодо іноземних валют.

4. Підвищення конкурентноздатності національної грошової одиниці.

27. Девальвація – це:

1. Офіційне підвищення державою золотого вмісту та валютного курсу.

2. Оголошення про анулювання значно знеціненої грошової одиниці і впровадження нової валюти.

3. Офіційне зниження державою металевого вмісту та курсу національних грошей щодо іноземних валют.

4. Підвищення конкурентноздатності національної грошової одиниці.

У якому році була проведена грошова реформа в незалежній Україні?

1. 1996 р.

2. 1995 р.

3. 1998 р.

4. 1993 р.

Яке з наведених нижче тверджень характеризує різновид грошової реформи – деномінацію?

1. Знецінення національної грошової одиниці порівняно з іноземною валютою.

2. Оголошення державного знецінення грошових знаків недійсними.

3. Обмін усіх старих грошових знаків на нові у певній пропорції з одночасним перерахунком у цій пропорції цін, заробітної плати, пенсій тощо.

30. В Україні деномінацію було проведено в 1996 р. у співвідношенні 1 гривня до:

1. 100000 крб.

2. 10000 крб.

3. 1000000 крб.

ТЕМА 5. ГРОШОВИЙ РИНОК

1. Що не є структурним елементом ринку капіталів:

1. Ринок короткострокового кредитування

2. Ринок цінних паперів

3. Ринок середньострокового кредитування

4. Ринок довгострокового кредитування

2. Ринок, що обслуговує угоди щодо незабезпечених короткострокових кредитів, за допомогою яких комерційні банки можуть балансувати свою поточну ліквідність, є:

1. Міжбанківським ринком

2. Відкритим ринком

3. Позабіржовим ринком

4. Біржовим ринком

3. Попит на гроші, що обумовлений потребами інвестування, називається:

1. Попитом на гроші як на активи

2. Попитом на гроші для трансакцій

3. Попитом на гроші як на агрегацію

4. Попитом на гроші як на активізацію

4. Який інститут безпосередньо управляє пропорцією грошей на грошовому ринку:

1. Центральний банк

2. Комерційні банки

3. Спеціалізовані фінансово-кредитні інститути

4. Фондові біржі

5. Що не є інструментом встановлення грошової рівноваги:

1. Реальні доходи

2. Грошова маса

3. Номінальні доходи

4. Грошова база

Назвіть основну функцію грошового ринку?

1. Забезпечення рівноваги попиту і пропозиції грошей

2. Забезпечення перевищення попиту над пропозицією грошей

3. Забезпечення перевищення пропозиції над попитом грошей.

4. Забезпечення кредитоспроможності комерційних банків

Як називається точка перетину ліній пропозиції і попиту на гроші?

1. Рівноважна точка грошового ринку

2. Точка зниження активності грошового ринку

3. Точка інфляційної спіралі грошового ринку

4. Точка пасивності грошового ринку

8. В результаті зростання цін відбувається:

1. Порушення рівноваги грошового ринку

2. Зменшення рівноваги грошового ринку

3. Збереження рівноваги грошового ринку

4. Руйнування рівноваги грошового ринку

9. Взаємодія попиту і пропозиції грошей під тиском зростання цін розглядається в:

1. Кейнсіанській макроекономічній моделі

2. Класичній макроекономічній моделі

3. Раціональній макроекономічній моделі

4. Ірраціональній макроекономічній моделі
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.