Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

При якій операції гроші виконують функцію платіжних засобів?1. При погашенні боргових зобов’язань.

2. При вимірюванні вартості товарів та послуг.

3. При обміні одних товарів на інші.

4. При накопиченні вартості в процесі виробництва.

Чому паперові гроші, не маючи властивостей, що надають їм вартості і не підтверджені золотим забезпеченням, виконують функції грошей ?

1.На них вказана номінальна вартість.

2. Вони можуть змінювати своїх власників.

3. Держава оголосила їх законним платіжним засобом.

4. Вони можуть розмінюватись на дрібні купюри.

Функція грошей як засіб обігу - це ...

1. Функція, при якій гроші обслуговують рух вартості в міжнародному економічному обороті.

2. Функція, при якій гроші виступають як посередник при обміні товарів і забезпечують їх обіг.

3. Функція, при якій гроші забезпечують вирахування і вимір вартості, надаючи їй форму ціни.

4. Функція, при якій гроші погашають різні боргові зобов’язання суб’єктів економічних відносин.

16. Що таке кредитні гроші:

1. Гроші, випущені державою для покриття своїх потреб, що фінансуються з бюджету.

2. Будь-які неповноцінні гроші.

3. Гроші, що виникають як заміщення майнових боргових зобов'язань приватних осіб і держави.

4. Гроші, що емітуються банками для фінансування бюджетного дефіциту.

Що означає номінальна вартість банкноти 10 гривень?

1. Вартість товарів і послуг, які можна купити за 10 гривень.

2. Вартість золота, яке забезпечує банкноту.

3. Вартість праці, затраченої на друкування банкноти.

4. Вартість паперу, на якому вона надрукована.

18. Тезаврація золота – це:

1. Припинення виконання золотом грошових функцій.

2. Перенесення національного багатства з однієї країни в іншу.

3. Реформація грошових знаків держави в золото.

4. Накопичення золота у вигляді скарбів чи страхових фондів.

19. Купівельна спроможність грошей:

1. Піднімається із зростанням цін.

2. Може підвищуватись і знижуватись.

3. Зростає з часом.

4. Залишається постійною.

Яку функцію виконують гроші при визначенні суми поставок по торговому контракту?

1. Засіб обігу.

2. Платіжний засіб.

3. Міра вартості.

4. Засіб накопичення.

Яку форму вартості характеризує процес обміну за допомогою загального еквіваленту, роль якого закріплена за одним товаром на різних ринках?

1.Загальну.

2.Повну чи розгорнуту.

3.Просту.

4.Грошову.

22. Функціями грошей є:

1. Розподіл вартості.

2. Засіб нагромадження.

3. Сповільнення інфляції.

4. Надання ділової інформації.

5. Ціна товарів.

Які гроші виконують функцію грошей як засобів утворення скарбів?

1. Повноцінні, реальні.

2. Неповноцінні, ідеальні.

3.Неповноцінні, реальні.

4. Повноцінні, ідеальні.

24. Яке з тверджень правильне:

1. Гроші - загальний товар-еквівалент.

2. Гроші - продукт згоди людей.

3. Гроші - знак обміну.

4. Гроші - все вище зазначене.

Гроші - це ...

1. Загальний еквівалент вартості.

2. Все, що може прийматися у формі оплати за товари.

3. Лише випущені державою паперові гроші і монети.

4. Лише золото і срібло.

Що означає термін “повноцінна монета”?

1. Монета, яка відповідає своїми розмірами світовим стандартам.

2. Монета, яка вміщує дорогоцінні метали у відповідності з її номінальною вартістю.

3. Монета, яка наділена примусовою вартістю на території даної держави.

4. Монета, яка виготовлена з матеріалу високої якості.

27. До кредитних грошей належать:

1. Кредитні картки.

2. Вексель.

3. Електронні гроші.

4.Дебетові картки.

28. Виберіть відповідь, яка найточніше відображає еволюцію розвитку грошей:

1. Товарні, паперові, металеві, кредитні, електронні.

2. Металеві, товарні, паперові, кредитні, електронні.

3. Товарні, металеві, паперові, кредитні, електронні.

4. Товарні , металеві, кредитні, паперові, електронні.

Що означає термін “білонна монета”?

1. Розмінна монета.

2. Дорогоцінна монета.

3. Нерозмінна монета.

4. Монета, яка виготовлена з матеріалу низької якості.

30. В якій функції гроші обслуговують процес ціноутворення:

1. Засобу обігу.

2. Міри вартості.

3. Засобу нагромадження.

4. Засобу платежу.

Який з термінів найбільш повно розкриває суть грошової одиниці?

1. Знак вартості, який існував до відміни кредитних грошей на золото.

2. Кредитні та паперові гроші.

3. Розмінні монети.

4. Встановлений у законодавчому порядку знак вартості для виміру і виразу цін товарів.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.