Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Яка з форм грошей не характеризує повноцінні гроші?1. Вагові.

2. Паперові.

3. Монетні.

4. Штучні.

33. Представники еволюційної концепції походження грошей:

1. Л. Пігу.

2. І. Фішер.

3. Аристотель.

4. К. Маркс.
34.Основою металістичної теорії грошей є наступна теорія:

1. Ототожнення грошей з благородними металами.

2. Гроші-умовний знак, що немає нічого спільного з товарами.

3. Вартість грошей знаходиться у зворотній залежності від їх кількості.

4.Паперові гроші значно кращі за металеві завдяки їхній необмеженій емісії в умовах держави.

35. Назвіть найбільш відомий прояв абстрактної теорії грошей:

1. Класична кількісна теорія.

2. Модерністична теорія.

3. Номіналістична теорія.

4. Фундаментальна теорія.

36. Визнання відсутності можливості впливу на економіку через гроші це:

1. Постулат екзогенності кількісного фактора.

2. Постулат нейтральності грошей.

3. Постулат ендогенності кількісного фактора.

4. Постулат відносності кількісного фактора.

37. Суть металістичної теорії грошей полягає:

1. У визначенні кількості грошей в обігу.

2. У запереченні товарної природи грошей.

3. У запереченні функції грошей як міри вартості.

4. В ототожненні грошового обігу з товарним обміном.

38. Представники "кембриджської версії" кількісної теорії грошей:

1. Д. Рікардо.

2. І. Фішер.

3. А. Маршалл.

4. Д. Юм.

39. Назвіть найбільш відомий прояв кількісної теорії грошей:

1. Монетариська теорія.

2. Номіналістична теорія.

3. Модерністична теорія.

4. Фундаментальна теорія.

40. «Кон’юнктурний» варіант кількісної теорії грошей М.І.Туган-Барановського сформувався в:

1. 16-17 ст.

2. 18-19 ст.

3. Середина 20 ст.

4. Кінець 19ст.-початок 20 ст.

41. Вперше ідею про залежність рівня цін від кількості благородних металів висунув:

1. Ж.Боден.

2. Дж. Локк.

3. Д.Юм.

4. А. Сміт.

42. Із перерахованих ознак визначити ті, що характеризують кількісну теорію Юма:

1.Гроші - один з важливих факторів формування інвестиційного попиту.

2.Купівельна сила грошей і ціни товарів встановлюються на ринку.

3.Необхідність державної грошової політики.

43. Визнання грошей лише в якості технічного посередника в обміні товарів це:

1. Постулат екзогенності кількісного фактора.

2. Постулат ендогенності кількісного фактора.

3. Постулат нейтральності грошей.

4. Постулат відносності кількісного фактора.

44. Хто не є основоположником «Кембриджської версії попиту на гроші»:

1. Ж.Боден.

2. А.Маршалл.

3. А Пігу.

4. Дж.М. Кейнс.

45. Дж. Кейнс виділив для аналізу нагромадження грошей такі мотиви:

1. Консолідований.

2. Узгодження.

3. Трансакційний.

4. Прибутковості.

46.Праця М.І.Туган-Барановського «Паперові гроші та метал» була опублікована в:

1. 1912 р.

2. 1916 р.

3. 1918 р.

4. 1920 р.

47. Одним з перших дослідників попиту на гроші з мікроекономічних позицій був:

1. Ж.Боден.

2. Дж. Локк.

3. А.Маршалл.

4. Д.Юм.

48. Згідно з рівнянням Фішера кількість грошей, необхідна для забезпечення обігу товарів і послуг:

1. Прямо пропорційна номінальному обсягу виробництва (ВНП) та обернено пропорційна швидкості обігу грошової одиниці.

2. Прямо пропорційна швидкості обігу грошової одиниці та обернено пропорційна номінальному обсягу виробництва (ВНП).

3. Жодна з пропорцій не правильна.

49. Коефіцієнт Маршала характеризує:

1. Рівень монетизації ВВП.

2. Рівень інфляції.

3. Рівень касових залишків.

4. Рівень осідання коштів.

50. «Постулат однорідності», що стосується зв’язку динаміки грошей та рівня цін обґрунтував:

1. Ж.Боден.

2. Дж. Локк.

3. Д.Юм.

4. А. Сміт.

51. Вперше обґрунтував попит на спекулятивні залишки:

1. А.Маршалл.

2. Ж.Боден.

3. А Пігу.

4. Дж.М. Кейнс.

52. Сучасний монетаризм виник:

1. В 30-х роках 20 ст..

2. В 60-х роках 20 ст..

3. В 90-х роках 20 ст..

4. На початку 20 ст.

53. Вперше визнано регулювання пропозиції грошей головним напрямом впливу на економіку в межах:

1. Монетариської теорії.

2. Номіналістичної теорії.

3. Модерністичної теорії.

4. Фундаментальної теорії.

54. Із перерахованих ознак визначити ті, що характеризують кількісну теорію Кейнса:

1. Держава не повинна втручатись у процес виробництва.

2. Купівельна сила грошей і ціни товарів встановлюються на ринку.

3. Головна функція держави - можливість впливу на динаміку цін.

4. Вартість грошей не залежить від їх матеріального змісту і визначається лише найменування.

55. Виникнення кейнсіансько-монетариського синтезу теорії грошей обумовлено:

1. Переходом інфляції та безробіття в хронічний стан.

2. Необхідністю виходу із чергової економічної кризи.

3. Переоцінкою фіскального чинника.

4. Недооцінкою чинника глобалізаційних процесів.

56. Потреба в запасі засобів обігу і платежу для здійснення поточних платежів це:

1. Мотив обачності накопичення грошей.

2. Мотив очікуваного накопичення грошей.

3. Мотив неочікуваного накопичення грошей.

4. Трансакційний мотив накопичення грошей.

57. Із перерахованих ознак визначити ті, що характеризують кількісну теорію Юма:

1. Необхідність державної грошової політики.

2. Визначення співвідношення між наявною грошовою масою та номінальною величиною ринку товарів і послуг.

3. Правильної відповіді не має.

58. Залежність накопичення грошей у економічних суб’єктів від обсягу виробленого продукту та рівня розвитку їх мотивів до формування касових залишків виражена у:

1. Формулі кейнсіанського рівняння.

2. Формулі монетариського рівняння.

3. Формулі кембріджського рівняння.

4. Формулі рівняння Фішера.

59. Класична кількісна теорія грошей сформувалася в:

1. 16-17 ст.

2. 18-19 ст.

3. Кінець 19 ст.- початок 20 ст.

4. Середина 20 ст.

60. В економічній теорії виділяють такі концепції походження грошей:

1. Трансакційна.

2. Раціоналістична.

3. Монетариська.

4. Маржинальна.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.