Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Якщо центральний банк скуповує цінні папери, то грошовий ринок характеризується?1. Збільшенням пропозиції грошей

2. Рівновагою пропозиції грошей

3. Зменшенням пропозиції грошей

4. Макропластичною руйнацією пропозиції грошей

11. Яка з перелічених функцій грошей не пов’язана із потребою в грошах:

1. Функція грошей як міри вартості

2. Функція грошей як засіб утворення скарбів, накопичень і заощаджень

3. Функція грошей як засіб обміну

4. Функція світових грошей

12. Мотив економічних суб’єктів мати в розпорядженні певний запас грошей, з тим, щоб за сприятливих умов перетворити їх у високодохідні фінансові інструменти, це:

1. Спекулятивний мотив

2. Мотив завбачливості

3. Трасакційний мотив

4. Інтеграційний мотив

Що має прямий вплив на кількість грошей, необхідних для обігу?

1. Швидкість обігу готівкових і кредитних грошей

2. Рівень цін і тарифів

3. Ступінь розвитку безготівкових розрахунків

4. Фіскальна політика

14. Особливий сектор ринку, на якому здійснюються купівля та продаж грошей як специфічного товару, формуються попит, пропозиція і ціна на цей товар це:

1. Грошовий ринок

2. Ринок грошей

3. Ринок капіталу

4. Кредитний ринок

15.Величина множника, на яку збільшується кількість грошей в обігу внаслідок операцій на грошовому ринку, називається:

1. Грошовий мультиплікатор

2. Процентний мультиплікатор

3. Кредитний мультиплікатор

4. Фіскальний мультиплікатор

16. Канали, по яких грошові кошти рухаються безпосередньо від власників до позичальників, називають:

1. Каналами прямого фінансування

2. Каналами непрямого фінансування

3. Каналами кредитного фінансування

4. Каналами фіскального фінансування

17. Всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької діяльності, в результаті чого створюється прибуток або досягається соціальний ефект, називаються:

1. Інвестиціями

2. Заощадженнями

3. Накопиченнями

4. Відтворенням

18. Ринок, де відбувається купівля чи реалізація короткострокових угод (до 1 року), називають:

1. Ринком грошей

2. Грошовим ринком

3. Фондовим ринком

4. Валютним ринком

19. Кількість грошей, яка необхідна економічним агентам для задоволення особистих та виробничих потреб, називається:

1. Реальним попитом на гроші

2. Номінальним попитом на гроші

3. Візуальним попитом на гроші

4. Віртуальним попитом на гроші

20. Консолідуючий показник резервних грошей банківської системи, на основі якого через грошовий мультиплікатор формується пропозиція грошей, називається:

1. Грошовою базою

2. Грошовою масою

3. Грошовою емісією

4. Грошовою інтервенцією

ТЕМА 6. РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ

1. Класифікація цінних паперів в залежності від характеру відносин:

1. Іменні та пайові.

2. Іменні та боргові.

3. Боргові та пайові.

4. Іменні та ордерні.

2. Класифікація цінних паперів в залежності від легітимації:

1. Іменні, пайові та боргові.

2. Іменні, на пред’явника та ордерні.

3. Іменні, пайові та ордерні.

4. На пред’явника, пайові та ордерні.

3. Класифікація ринку цінних паперів за складом:

1. Грошовий ринок та первинний ринок.

2. Первинний ринок та вторинний ринок.

3. Грошовий ринок та ринок капіталу.

4. Ринок капіталу та вторинний ринок.

4. Класифікація ринку цінних паперів за організаційною структурою:

1. Грошовий ринок та первинний ринок.

2. Первинний ринок та вторинний ринок.

3. Грошовий ринок та ринок капіталу.

4. Ринок капіталу та вторинний ринок.

5. Вторинний ринок цінних паперів поділяється на:

1. Грошовий ринок та ринок капіталу.

2. Біржовий ринок та грошовий ринок.

3. Ринок капіталу та біржовий ринок.

4. Біржовий ринок та позабіржовий ринок.

6. Складові елементи ринку цінних паперів:

1. Цінні папери, інвестор, держава.

2. Цінні папери, процес, учасники.

3. Процес, держава, емітент.

4. Посередники, держава, емітент.

7. Класифікація цінних паперів в залежності від випуску:

Довгострокові, безстрокові, емісійні.

2. Емісійні, неемісійні.

3. Короткострокові, середньострокові, неемісійні.

4. Довгострокові, короткострокові, середньострокові.

8. Класифікація цінних паперів в залежності від строку обігу:
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.