Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Чим може формуватись статутний капітал комерційного банку в Україні?1. Тільки грошовими коштами.

2. Грошовими коштами та нематеріальними цінностями.

3. Тим же, що і статутні фонди акціонерних товариств.

4. Основними засобами та нематеріальними активами.

14. Державним банком в Україні вважається банк:

1. 100% статутного капіталу якого належить державі.

2. 75% статутного капіталу якого належить державі.

3. 50% статутного капіталу якого належить державі.

4. 10% статутного капіталу якого належить державі.

15. За функціональним призначенням банки поділяються на:

1. Універсальні та спеціалізовані.

2. Міжнародні та внутрішньодержавні.

3. Унітарні та колективні.

4. Материнські та дочірні.

16. Згідно із законодавством України спеціалізованими банками не вважаються:

1. Клірингові банки.

2. Ощадні банки.

3. Іпотечні банки.

4. Венчурні банки.

17. За формою власності комерційні банки поділяються на:

1. Унітарні, колективні, приватні, змішані.

2. Регіональні, міжнародні, національні.

3. Універсальні, спеціалізовані.

4. Спеціалізовані, регіональні.

18. За видами операцій комерційні банки поділяються на:

1. Універсальні, спеціалізовані.

2. Регіональні, міжнародні, національні.

3. Унітарні, колективні, приватні.

4. Спеціалізовані, регіональні.

19. До короткострокових депозитів відносяться депозити, терміном погашення:

1. До 1 року.

2. До 2 років.

3. До 3 років.

4. До 5 років.

20. Операції, за допомогою яких банки формують свої грошові ресурси для проведення операцій, називаються:

1. Пасивними.

2. Активними.

3. Комісійно-посередницькими.

4. Гарантійними.

21. Залежно від розміру активів на банківському ринку України більшість банків є:

1. Середніми.

2. Малими.

3. Великими.

4. Найбільшими.

22. Найширшу мережу філій на банківському ринку України має:

1. Ощадбанк.

2. Промінвест.

3. Укрсоцбанк.

4. Приватбанк.

23. Одним із джерел поповнення ресурсів комерційного банку є:

1. Міжбанківський кредит.

2. Міжгалузевий кредит.

3. Іпотечний кредит.

4. Споживчий кредит.

24.Пасивні операції банків – це:

1. Операції по мобілізації банківських ресурсів.

2. Операції по розміщенню наявних ресурсів.

3. Операції по здійсненню розрахунків за розпорядженням клієнтів.

4. Операції по розпорядженню грошовими ресурсами клієнтів.

25.Активні операції комерційних банків – це:

1. Операції по розміщенню банками власних та залучених коштів.

2. Операції у формі безготівкових розрахунків.

3. Операції банків по залученню додаткових грошових коштів.

4. Втручання центральних банків в операції на валютному ринку.

26.Вкажіть зобов’язання банку:

1. Термінові депозити.

2. Надані кредити.

3. Вкладення в цінні папери.

4. Касові операції.

До якого виду операцій відноситься інвестування в цінні папери?

1. Активних.

2. Пасивних.

3. Комісійно-посередницьких.

28.Які з перерахованих операцій є активними?

1. Клієнтські депозити.

2. Емісія цінних паперів.

3. Ощадні вклади.

4. Форфейтингові.

Хто проводить реєстрацію комерційних банків як суб’єктів економічної діяльності?

1. Верховна Рада України.

2. Кабінет Міністрів України.

3. Державне казначейство.

4. Національний банк України та місцеві органи влади.

Що є джерелом формування статутного фонду комерційного банку?

1. Кошти акціонерів і засновників банку.

2. Вклади населення.

3. Тимчасово вільні грошові кошти клієнтів банку.

Яка із перерахованих операцій є лише операцією НБУ, але в Україні частково делегована комерційним банкам?

1. Інкасування грошей.

2. Кредитування АПК.

3. Емісія грошей.

4. Формування золотовалютних резервів.

До яких операцій банків належать розміщення вкладів і депозитів?

1. До активних.

2. До пасивних.

3. До комісійно-посередницьких.

 

ТЕМА 12 «ПАРАБАНКІВСЬКА СИСТЕМА»

 

1. До фінансових установ належать:

1. Банки, кредитні спілки та інвестиційні компанії

2. Ломбарди та лізингові компанії

3. Довірчі товариства, страхові компанії, пенсійні фонди

4.Всі відповіді доповнюють одна одну

2. До фінансових посередників грошового ринку не належать:

1. Лізингові компанії

2. Банки

3. Казначейство країни

4. Інвестиційні компанії
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.