Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ТЕМА 4. ІНФЛЯЦІЯ ТА ГРОШОВІ РЕФОРМИЩо буквально означає термін “інфляція”?

1. Піднесення.

2. Спад.

3. Здуття.

4. Рівновага.

2. Інфляція витрат обумовлена:

1. Зростанням інвестиційних витрат.

2. Зростанням споживчих витрат.

3. Зростанням собівартості продукції.

4. Зростання процента за кредит.

3. Основні теорії інфляції:

1. Теорія інфляції попиту.

2. Теорія інфляції витрат.

3. Теорія інфляції як багатофакторного явища.

4. Всі відповіді вірні.

4. Інфляція – це:

1. Повна чи часткова перебудова грошової системи, яку проводить держава.

2. Зростання загального рівня цін та зниження купівельної спроможності грошей.

3. Збільшення відсоткової ставки.

4. Збільшення обсягів банківських операцій.

5. Види інфляції від темпів інфляційного процесу:

1. Інфляція попиту, інфляція витрат, фіскальна інфляція, імпортна інфляція.

2. Відкрита інфляція, подавлена інфляція.

3. Помірна інфляція, повзуча інфляція, галопуюча інфляція, гіперінфляція.

4. Всі відповіді вірні.

6. При зниженні темпу інфляції до 5 % в місяць, інфляція стане:

1. Повзучою.

2. Галопуючою.

3. Гіперінфляцією.

4. Помірною.

Купівельна спроможність грошей ...

1. Збільшується в період інфляції.

2. Зменшується в період дефляції.

3. Зменшується в період інфляції.

4. Не змінюється в залежності від інфляції і дефляції.

8. При інфляції:

1. КГф > КГн.

2. КГф = КГн.

3. КГф < КГн.

4. КГф = 1.

де: КГн - кількість грошей необхідна в обігу, КГф - фактична кількість грошей в обігу

9. Головною формою прояву інфляції є:

1. Збільшення швидкості обігу грошей.

2. Знецінення грошових знаків відносно вартості звичайних товарів.

3. Зменшення обсягів банківських операцій.

4. Повна або часткова перебудова грошової системи країни.

10. Стабільність грошей – це:

1. Властивість грошей (як правило, металічних. яка дозволяє протягом довгого періоду часу зберігати їх фізичний стан.

2. Стабільна норма прибутку, що приноситься грошима, які використовується в якості капіталу протягом певного періоду часу.

3. Сукупність залишків грошей у всіх їх формах, які є в розпорядженні суб’єктів грошового обігу в певний момент.

4. Здатність грошей зберігати свою купівельну спроможність протягом певного періоду часу.

11. Яким показником не вимірюється інфляція:

1. Індекс Доу-Джонса.

2. Індекс споживчих цін.

3. Індекс цін на засоби виробництва.

4. Дефлятор ВВП.

12. До класифікації інфляції за формами прояву відноситься:

1. Гіперінфляція.

2. Інфляція попиту.

3. Цінова інфляція.

4. Інфляція витрат.

13. До класифікації інфляції за темпами знецінення грошей відноситься:

1. Цінова інфляція.

2. Ггалопуюча інфляція.

3. Інфляція попиту.

4. Інфляція заощаджень.

14. До класифікації інфляції за чинниками, що спричиняють інфляційний процес відноситься:

1. Цінова інфляція.

2. Інфляція заощаджень.

3. Гіперінфляція.

4. Інфляція витрат.

15. До класифікації інфляції залежно від ступеня передбачення відноситься:

1. Неочікувана інфляція.

2. Інфляція витрат.

3. Цінова інфляція.

4. Інфляція заощаджень.

16. Падіння темпів інфляції призводить до зниження цін:

1. Так.

2. Ні.

3. Ці процеси не пов’язані між собою.

17. Елементом антиінфляційної політики є:

1. Грошова одиниця.

2. Форми грошей.

3. Грошова реформа.

4. Масштаб цін.

18. Методи регулювання інфляцією:

1. Політика доходів.

2. Дефляційна політика.

3. Всі відповіді вірні.

19. Головна функція грошової реформи:

1. Стабілізація грошового обігу.

2. Заміна масштабу цін.

3. Конфіскація грошей у населення.

4. Впровадження нового зразка купюри.

20. За глибиною реформаційних заходів грошові реформи поділяються на:

1. Одномоментні реформи.

2. Структурні грошові реформи.

3. Реформи паралельного типу.

4. Грошові реформи конфіскаційного характеру.

21. За порядком введення в обіг нових грошей грошові реформи поділяються на:

1. Одномоментні реформи.

2. Структурні грошові реформи.

3. Реформи часткового типу.

4. Грошові реформи конфіскаційного характеру.

22. За характером обміну старих грошей на нові грошові реформи поділяються на:

1. Одномоментні реформи.

2. Структурні грошові реформи.

3. Реформи часткового типу.

4. Грошові реформи конфіскаційного характеру.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.