Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Правила оформлення лабораторних робітЛ. Лисогор

БОТАНІКА

ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ

ДВНЗ «КНУ»

Криворізький педагогічний інститут

Кривий Ріг

УДК 581.03

ББК 28.5я73

Лисогор Л. Ботаніка. Лабораторні роботи: [навчальний посібник]/ Людмила Лисогор. – Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ «КНУ», 2013. – 74с.

Розробники:

Л. П. Лисогор, асистент кафедри змісту і методики початкового навчання (Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «КНУ»).

 

Рецензенти:

Багрікова Н.А. –старший науковий співробітник лабораторії флори та рослинності Нікицького ботанічного саду НААНУ, д.б.н.

Павлик О.А. –доцент кафедри змісту і методики початкового навчання, к.пед.н.

Лабораторний практикум з ботаніки підготовлений у відповідності з робочою програмою з дисципліни «Основи природознавства. Ботаніка». Описані основні методики проведення занять. Викладені короткі відомості теоретичного характеру, які сприяють кращому засвоєнню основних положень курсу ботаніки. Призначений для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Початкова освіта».

 

 

Рекомендовано до друку на засіданні кафедри змісту і методики початкового навчання (протокол №1 від 28 серпня 2013 року).

ЗМІСТ

Передмова ………………………………………………..............…… 4

Правила оформлення лабораторних робіт …………………….….… 5

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1

Будова рослинної клітини ……………………….…………………. 6

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2

Рослинні тканини ……………………………...………………..…. 12

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3

Вегетативні органи рослин (корінь, стебло, листок) ....…….…. 17

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4

Будова і різноманітність квіток. Суцвіття. Будова і різноманітність плодів …………….…………………………………...………. 28

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5

Будова та різноманітність водоростей …………………..………. 33

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №6

Вищі спорові рослини. Будова і різноманітність мохів, плаунів, папоротей та хвощів ……………………………..…………..……. 40

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №7

Гриби та лишайники. Будова і різноманітність грибів та лишайників ……………………………………………..…………..…. 47

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №8

Різноманітність і будова Голонасінних рослин …………...……. 55

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №9

Різноманітність і будова Покритонасінних рослин. Характеристика родин класів Однодольні та Дводольні ………………..…. 62

Список використаних джерел ………………………...………….…. 68

 

 

ПЕРЕДМОВА

Запропонований навчальний посібник побудований з урахуванням завдань програми навчального курсу «Основи природознавства. Ботаніка», передбачених для студентів вищої педагогічної школи.

Завдання курсу полягає в тому, щоб ознайомити студентів з різноманітністю рослинних форм, розкрити взаємозв'язки між рослинами і навколишнім середовищем, вивчити процеси, які проходять в органах рослин, показати господарське значення та необхідність раціонального використання і охорони рослинних ресурсів.

Загальною метою курсу «Ботаніка» є розкриття закономірностей внутрішньої та зовнішньої будови рослинного організму. Довести, що рослина є цілісним організмом, що сформувався поступово під час онтогенезу та філогенезу. Розкрити родинні зв'язки рослин. Розглянути принципи та основні положення міжнародного кодексу ботанічної номенклатури.

На основі ботанічніх знань студенти вчаться спостерігати за рослинами різних місцезростань, аналізувати свої спостереження і робити правильні логічні висновки.

Саме ботанічні знання виховують у людей повагу до рідної природи, бережливого ставлення до рослин та раціонального використання рослинних ресурсів.

 

 

Правила оформлення лабораторних робіт

Для виконання лабораторних робіт Вам знадобляться:

1) альбом формату А4;

2) зошит 24 аркуша;

3) прості олівці;

4) кольорові олівці;

Кожна лабораторна робота виконується у відповідності з завданнями, а її результати оформлюються письмово і в кінці заняття даються на перевірку викладачу.

 

Вимоги до оформлення:

 

1) в альбомі виконуються малюнки до лабораторних робіт;

2) у зошиті записується в заголовку номер лабораторної роботи, дата її виконання, мета, обладнання, хід роботи та висновки;

3) малюнки повинні бути великого розміру, естетично виконаними, відображати основні особливості об’єкта, що розглядається;

4) підписи до малюнку повинні бути розбірливими та акуратними;

5) кожен малюнок повинен мати назву.

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.