Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Завдання лабораторної роботи. 1. Розгляньте рисунок, на якому зображені представники водоростей1. Розгляньте рисунок, на якому зображені представники водоростей. Які три групи водоростей можна виділити на основі цього рисунку?

2. Підготуйте мікроскоп до роботи. Піпеткою краплю води з водорістю нанесіть на предмет­не скло, капніть краплю розчину йоду та накрийте накривним склом. Надлишок розчину видаліть фільтрувальним папером. Розгляньте виготовлений мікропрепарат. Знайдіть клітинну стінку, цитоплазму, хлоропласт, вічко, скоротливі вакуолі, джгутики та по­значте їх на малюнку.

 

 

 


Кожна частина одноклітинного тіла хламідомонади виконує певні функції. Визначте які саме? Заповніть таблицю «Функції частин тіла хламідомонади».

 

3. Дайте відповідь чому зелені водорості є найчисельнішою групою серед Відділу Водорості. Чому вони отримали таку назву? У чому проявляється їх схожість із зеленими рослинами, які належать до інших відділів? А в чому відмінність?

4. Розгляньте рисунок. Що це за водорість? ЇЇ ще називають «космічною мандрівницею», ді­знайтеся, чому.

 

5. Розгляньте рисунок, на якому зображений процес розмноження у хлорели. Які особливості цього процесу? Чим розмноження хлорели відрізняється від розмноження хламідомонади?

6. Доведіть, що клітини хлорели і хламідомонади - це цілісний організм, система.

7. Розгляньте рисунок. Які особливості будови має ця водорість? Чому, незважаючи на те, що вольвокс складається з великої кількості клітин, він належить до коло­ніальних організмів, а не до багатоклітинних?

 

 

Порівняйте особливості будови і процесів життєдіяльності зелених водоростей. Заповніть таблицю «Життєдіяльність зе­лених водоростей».

  Ознаки Хламідомонади Хлорела Вольвокс
Середовище існування        
Спосіб пересування        
Живлення        
Запасна речовина        
Спосіб розмноження        
                 

8. Розгляньте на рисунку водорість улотрикс. Яку будову має її слань? Що характерно для будови її клітин? Як улотрикс кріпиться до субстрату? Що на рисунку позначено цифрами 1−5?

 

 

9. Розгляньте на рисунку багатоклітинну водорість − хару. Які особливості її будови? Чим вона відрізняється від квіткових рослин? Які особливості будови та середовища існування водоростей дозволяють їм сотні мільйонів років існувати на Землі без коренів, пагона і листків?

10. До відділу Водорості належать незвичайні за будовою та надзви­чайно красиві представники — діатомові водорості. Розгляньте рисунок. Що незвичайного в їх будові? До яких водоростей їх відносять: одно-, багатоклітинних чи колоніальних? Які особ­ливості їхніх процесів життєдіяльності?

11. Велику групу переважно багатоклітинних водних рослин скла­дають морські бурі та червоні водорості, зарості яких тягнуться на десятки кілометрів, утворюючи підводні луки та ліси. У по­рівнянні із зеленими водоростями вони мають більш складну будову і зовні нагадують квіткові рослини. Розгляньте на ри­сунках представників бурих та червоних водоростей і запо­вніть таблицю «Характерні особливості бурих та червоних во­доростей».

 

Ознаки для порівняння Бурі водорості Червоні водорості
Поширення    
Особливості будови слані    
Колір пігментів    
Живлення    
Запасна речовина    
Розмноження    
Представники    

Запитання для контролю

1. Схарактеризуйте особливості будови і життєдіяльності одноклітинної водорості хладомідомонади.

2. Порівняйте одноклітинні та багатоклітинні водорості

3. Чому у водоростей не формуються тканини і органи?

4. Які особливості будови тіла водоростей?

 

 
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.