Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Нормативно-правові акти1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України – 1996. - № 30. – Ст. 141.

2. Декларація про державний суверенітет України (прийнята Верховною Радою України 16 липня 1990р.) // Відомості Верховної Ради України. - 1990. - №31. -Ст.429.

3. Закон УРСР від 3 серпня 1990р. "Про економічну самостійність Української РСР" // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1990. - №34. - Ст.499.

4. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 06 вересня 2005 року // Відомості Верховної Ради України. – 2005.- № 49.- Ст. 519.

5. Бюджетний кодекс України / Упорядочник М.П.Кучерявенко Б 82 – Х.: Право 2005. – 164 с.

6. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 01 липня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. – 2004. - № 52. – Ст. 562.

7. Про Державний бюджет України на 2005 рік : Закон України від 07 липня 2005 року // Відомості Верховної Ради України. – 2005. - № 34. – Ст. 441.

8. Про основні напрями бюджетної політики на 2005 рік: Постанова Верховної Ради України від 24 червня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. – 2004. - № 50. – Ст. 541.

9. Про аудиторську діяльність: Закон України від 06 липня 2005 року // // Відомості Верховної Ради України. – 2005. - № 34. – Ст. 434.

10. Положення про Пенсійний фонд України: Указ Президента України від 1 березня 2001 року № 121/2001 / // Офіційний вісник України. – 2001.- № 9.- Ст. 350.

11. Про податок на додану вартість: Закон України від 29 червня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. – 2004. - № 51. – Ст. 549.

12. Про податок з доходів фізичних осіб: Закон України від 01 липня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. – 2004. - № 32. – Ст. 564.

13. Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 4 грудня 1990 року (в редакції Закону від 24 грудня 1993 року) // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 15. – Ст. 84.

14. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України від 26 січня 1993 року// Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 13. – Ст. 110.

15. Про Рахункову палату: Закон України від 11 липня 1996 року// Відомості Верховної Ради України. – 1998. - № 24. – Ст. 137.

16. Про Національний банк України: Закон України від 20 травня 1999 року// Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 29. – Ст. 238.

17. Про створення Державної податкової адміністрації України та місцевих державних податкових адміністрацій: Указ Президента України від 22 серпня 1996 року № 760/96 // Урядовий кур’єр. – 1996. – 29 серпня.

18. Про положення про Міністерство фінансів України: Указ Президента України від 26 серпня 1999 року № 1081/96 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 35. – Ст. 1785.

19. Про положення про Головне контрольно-ревізійне управління України: Указ Президента України від 28 листопада 2000 року № 1265/2000 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 48. – Ст. 2080.

20. Про деякі питання діяльності Державного казначейства України: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 лютого 1999 року № 180 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 7. – Ст. 251.

21. Про утворення Державної пробірної служби та казенних підприємств пробірного контролю: Постанова Кабінету України від 28 квітня 2000 року № 732 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 18. – Ст. 744.

22. Правила оформлення проекту закону про Державний бюджет України: Постанова Верховної Ради України від 6 травня 1996 року № 170/96 – ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 27. – Ст. 129.

23. Про систему оподаткування: Закон України від 18 лютого 1997 року // Офіційний вісник України. – 1997. - № 12. – Кн.. І. – С. 13–21.

24. Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 4 грудня 1990 року № 7–93 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 13. – Ст. 113.

25. Про систему оподаткування: Закон України від 18 лютого 1997 року // Офіційний вісник України. – 1997. - № 12. – Кн.. І. – С. 13–21.

26. Про місцеві податки і збори: Декрет кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 року № 56-93 // Збірник постанов Уряду України. – 1993. - № 8. – Ст. 159.

27. Про Державний реєстр фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів: Закон України від 22 грудня 1994 року // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 2. – Ст. 10.

28. Про цінні папери і фондову біржу: Закон України від 18 червня 1991 року // Закон України. – Т. 2. – С. 3-18.

29. Про державний внутрішній борг України: Закон України від 16 вересня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. - 1992.- № 41.- Ст. 598.

30. Про джерела фінансування органів державної влади: Закон України від 30 червня 1999 року // Офіційний вісник України. – 1999.- № 31.- Ст. 1587.

31. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 200 року // Офіційний вісник України. – 2001.- № 1-2.- Ст. 1.

32. Про платіжні системи та переказ грошей в Україні: Закон України від 5 квітня 2001 року // Офіційний вісник України. – 2001.- № 20.- Ст. 828.

33. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 // Збірник постанов Уряду України. – 1993.- № 4-5.- Ст. 58.

 

Додаткова література

1. Орлюк О.П. Фінансове право України: Навчальний посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2003.

2. Зюнькін А.Г. Фінансове право: Опорний конспект лекцій. – К.: МАУП, 2001. – 2-ге вид.

3. Фінансове право: навчальний посібник для студентів юридичних вузів та факультетів. / За редакцією д.ю.н., проф.. Воронової Л.К./ - К.: Вен турі., 1998.

4. Біленчук Д.П., Біленчук П.Д., Залетів О.М., Клименко Н.І. Страхове право України. Підручник вищих навчальних закладів. – Київ: Атака, 1999.

5. Зюнькін А.Г. Фінансове право: Опорний конспект лекцій. – К.: МАУП, 2003. – 3-ге вид.

6. Фінансове право: Хрестоматія. Посібник для студентів юридичних вузів та факультетів.: - К.: Віл бор, 1998.

7. Фінансове право: Підручник / (Алісов Є.О., Воронова Л.К., Кадькаленко С.Т. та інші.). – Х.- Фірма «Консум», 1998.

8. Костюченко О.А. Банківське право: Навчальний посібник. – 2-ге вид. – А.С.К., 2001.

9. Податкове законодавство України. – Київ.: Парламентське видання, 1998.

10. Відповідальність та санкції за податкові правопорушення. Збірник нормативних актів. – К.: Атіка, 200.

11. Податкове право: Навчальний посібник.: Г.В. Бех, О.О. Дмитрик, Д.А. Кобильнік та ін.; За ред. прф. М.П. Кучерявенька. – К.: Юрінком Інтер, 2003.

12. Все про податки: Довідник / М.Я. Азаров, В.Д. Кольга, В.А. Онищенко. – К.: Експерт-Про, 2000.

13. Безгубенко Л.М. Фінансова система України в умовах економіки перехідного періоду // "Фінанси України". -1996. - №9. - с.13-18.

14. Василик О.Д., Буковинський С.А., Павлюк К.В. Баланс фінансових ресурсів і витрат держави // "Фінанси України"- -1996- - №1. - с.23-31.

15. Павлюк К.В. Концептуальні основи фінансової незалежності місцевого самоврядування // "Фінанси України". -1997. - №7. - с.36-44.

16. Костюченко М. Для запобігання порушенням бюджетного законодавства // "Закон і бізнес". - №6, лютий 1997р.

17. Криницкий И.Е., Кучерявенко Н,Л. Налоговое право. -Харьков, 1995.

18. Крисоватий А.І. Вдосконалення податку на додану вартість // "Фінанси України". -1996. - №9. - с.96-101.

19. Чуприна О.В. Місцеві податки - справа державна // "Урядовий кур'єр", - 20 січня 1996р.; його ж; Неподаткові платежі, місцеві податки і збори // "Фінанси України". - 1997. - №3. - с.95-98; Плата за землю // "Фінанси України". - 1997. -№1.-с.96-97; Податки місцеві ~ справа державна // "Вісник податкової служби України". - 1995. - №1, - с.55-56; Податкові проблеми сьогодення // "Фінанси України".-1997. - №6. - с.99-102.

20. Василик О. Проблеми вдосконалення бюджетної і банківської систем України // "Банківська справа".- 1997.- №2.- с.44-49.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.