Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Правові основи валютного контролюОсновним органом валютного контролю відповідно до чинного законодавства України виступає Національний банк України.

Завданням валютного контролю є забезпечення дотримання валютного законодавства при здійсненні валютних операцій. Контроль за валютними операціями, які проводять резиденти і нерезиденти через банки, здійснюють уповноважені банки. Оскільки ці операції повинні проводитися виключно через бан­ки, саме вони вважаються агентами валютного контролю. Пра­вовою базою здійснення валютного контролю є "Положення про валютний контроль", затверджене постановою Національ­ного банку України № 49 від 8 лютого 2000

Валютний контроль здійснюють також:

—органи Державної митної служби за додержанням правил переміщення валютних цінностей через митний кордон України;

—органи Державної податкової служби;

—Міністерство зв'язку України за додержанням правил пош­тових переказів та пересилання валютних цінностей через митний кордон України.

Національний банк, уповноважені банки, які є агентами ва­лютного контролю, здійснюють контроль за валютними операціями резидентів і нерезидентів, відповідності їх дій чинному законодавству, умовам ліцензій, дотриманню положення про відповідальність за порушення валютних операцій.

Інструкція НБУ "Про переміщення валюти України, інозем­ної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кор­дон України" із змінами, внесеними 12 серпня 2005 р., встано­влює правила ввезення і вивезення валюти через митний кор­дон фізичними особами.

Фізична особа (незалежно від віку) може вивозити за межі України валюту в сумі, що не перевищує 10 тис. грн., у тому числі ювілейні та пам'ятні монети із недорогоцінних, та доро­гоцінних металів у сумі, що не перевищує 3 тис. грн., а за умови письмового декларування митному органу валюти України (у тому числі монет із дорогоцінних металів), якщо сума перевищує 3 тис. грн.

Якщо валюта України була вивезена з України на законних підставах (за наявності митної декларації"), фізична особа може ввести валюту на суму, що перевищує норму для усного дек­ларування. За межі України фізична особа може вивезти іно­земну валюту, дорожні чеки або картки Уіза Тгауе Мопеу в сумі, що не перевищує 10 тис. доларів США, або еквівалент цієї суми в Іншій іноземній валюті: за усного декларування митному органу іноземну валюту або чеків — не більше 3 тис. доларів США, за умови письмового декларування — якщо су­ма перевищує 3 тис. доларів США. Якщо сума валюти виво­зиться нерезидентом, необхідне підтвердження уповноважено­го банку. Вивезення карток Vіzа Тгауеї Мопеу вимагає підтве­рдження уповноваженого банку і не може перевищувати 10 тис. доларів США за однією карткою.

Фізична особа має право ввозити в Україну Іноземну валю­ту або чеки на суму, що не перевищує 15 тис. доларів США (або еквівалент цієї суми в іншій валюті), за умови усного дек­ларування — 3 тис. доларів, або за умови письмового декла­рування, якщо сума перевищує 3 тис. доларів США. Фізична особа має право ввозити в Україну банківські метали до 500 грн. та в Іноземних монетах з обов'язковим декларуванням.

У нормативно-правових актах Національного банку Украї­ни дуже часто вміщуються уповноважуючі фінансово-правові норми. І у вище викладеній Інструкції фізичні особи мають право ввозити І вивозити національну і Іноземну валюту тоді, коли вони суворо додержуються правил, встановлених НБУ. Діючи поза межами, встановленими Інструкцією, фізичні осо­би будуть допускати правопорушення, які караються за нашим законодавством.

Законодавство України, як правило, дозволяє використову­вати іноземну валюту на території України лише за наявності ліцензії, виданої Національним банком України, Використання Іноземної валюти як засіб платежу дозволяється лише тоді, ко­ли Ініціатором таких дій виступає уповноважений банк, який має ліцензію НБУ на здійснення таких операцій та письмовий дозвіл НБУ на здійснення операцій з валютними цінностями, або у випадках, передбачених законодавством. У всіх інших випадках використання іноземної валюти як засобу платежу можливе лише за наявності ліцензії. Банківські метали, пла­тіжні документи та інші цінні папери, виражені в іноземній валюті або банківських металах, можуть застосовуватися у платежах тільки з дозволу НБУ.

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.