Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Подорожній лист будівельної машини(форма № ЕСМ-2)2

 

Застосовується в управліннях механізації і в буді­вельних організаціях для обліку роботи будівельної машини на автомобільному ходу при погодинній опла­ті, а також є підставою для отримання вихідних даних для нарахування заробітної плати обслуговуючому персоналу. Подорожній лист виписується в одному примірнику диспетчером і видається на зміну, на день або декаду. Виїзд і повернення будівельної машини оформлює диспетчер, механік, машиніст.

Результати роботи і простої будівельної машини відображаються на зворотній стороні подорожнього листа і щоденно підтверджуються підписом і штам­пом замовника.

Оформлений подорожній лист підписується маши­ністом, виконробом, начальником дільниці, техніком-нормувальником і передається до бухгалтерії.

1.9.3. Рапорт про роботу будівельної машини (механізму) (форма № ЕСМ-3)3

 

Застосовується в управліннях механізації для обліку роботи будівельної машини (механізму) при погодинній оплаті і є підставою для отримання вихід­них даних при нарахуванні заробітної плати обслу­говуючому персоналу. Рапорт виписується в одному примірнику техніком-нормувальником, виконробом.

Видача паливно-мастильних матеріалів підтвер­джується підписом заправника або машиніста (якщо отримані талони на пальне). Передача залишків паль­ного оформлюється підписами того, хто передає і того, хто приймає.

Результати роботи і простої будівельної машини відображаються на зворотній стороні рапорту та що­денно підтверджуються підписом і штампом замов­ника.

В кінці декади рапорт підписується і передається до бухгалтерії.

1.9.4. Рапорт-наряд про роботу будівельної машини (механізму) (форма № ЕСМ-4)4

 

Застосовується в управліннях механізації і в бу­дівельних організаціях, що мають будівельні маши­ни на балансі, для оформлення і обліку виконання зав­дання на підрядні роботи, що вимірюються в нату­ральному виразі, і є підставою для отримання вихід­них даних при нарахуванні заробітної плати обслуго­вуючому персоналу.

Рапорт-наряд заповнюється в одному примірнику техніком-нормувальником, виконробом і видається машиністам на весь період виконання роботи. Рапорт-наряд заповнюється на одного замовника.

 
 


1 Зразок форми наведено на с. 119—120.

2 Зразок форми наведено на с. 121-—122.

3 Зразок форми наведено нас. 123—124.

4 Зразок форми наведено на с. 125—126.

 

Опис робіт і умов виробництва, облік виконання завдання відображаються на зворотній стороні форми. Виконання роботи будівельною машиною підтвер­джується підписом і штампом замовника.

1.9.5. Картка обліку роботи будівельної машини (механізму) (форма № ЕСМ-5)5

Застосовується при ручній обробці даних для об­ліку відпрацьованого часу будівельної машини, а та­кож для обліку виконаного обсягу робіт. Картка ве­деться в одному примірнику і заповнюється на підставі форм № ЕСМ-1, ЕСМ-2, ЕСМ-3, ЕСМ-4.

1.9.6. Журнал обліку роботи будівельних машин (механізмів) (форма № ЕСМ-6)6

Застосовується для обліку і контролю щоденної ро­боти великих і малих будівельних машин (механізмів).

1.9.7. Довідка про виконані роботи (послуги) (форма № ЕСМ-7)7

Застосовується для підтвердження виконаних робіт (послуг) і для проведення розрахунків управлінь ме­ханізацій із замовниками при ручній обробці даних подорожніх листів та рапортів. Довідка завіряється печаткою замовника і передається до бухгалтерії.


5 Зразок форми наведено на с. 127.

6 Зразок форми наведено на с. 128.

7 Зразок форми наведено на с. 129.
 


  
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.