Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Розділ 4. КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ УЧАСНИКІВ ФАКТОРИНГОВОЇ ОПЕРАЦІЇ4.1. Клієнт (Постачальник/ Покупець), якому Банк надає послуги Факторингу:

ð Здійснює або планує здійснювати поставки/ купівлю товару з відстрочкою платежу за Контрактами, що відповідають критеріям “факторабельності”, а саме:

Дійсність Контракту Форма та зміст Контракту відповідають установчим документам Клієнта та чинному законодавству
В Контракті відсутні умови, що суперечать діючому законодавству
Адекватний характер поставок Характер поставок (регулярність, сезонність, умови оплати тощо) відповідає умовам, характерним для даної групи товарів, галузі, ринкового сегменту
Можливість відступлення Прав вимог за Контрактом Відсутність/можливість усунення умов, які ускладнюють/унеможливлюють відступлення Прав вимоги, в тому числі (але не виключно):
- продаж на умовах консигнації;
- обтяження третіми особами грошових та майнових прав на виручку за Контрактом (приймається за умови вивільнення на момент укладання Факторингової угоди);
- штрафні санкції за розголошення умов Контракту третім особам (конфіденційність);
- передумова для невизнання Дебітором своїх платіжних зобов’язань (наприклад, умова успішного введення в експлуатацію придбаного обладнання)
Можливість здійснити інкасацію/стягнення виручки за Контрактом Виключення будь-яких інших умов розрахунку за отриманий товар крім прямих безготівкових платежів:
- бартерні розрахунки;
- розрахунки на умовах давальницької сировини;
- розрахунки емісійними цінними паперами;
- інші форми розрахунку, які ускладнюють/унеможливлюють інкасацію/стягнення дебіторської заборгованості Банком.

 

ð Має, як правило, розгалужену систему контрагентів (постачальників/ покупців), що відповідає поточній ринковій ситуації та дозволяє підготувати структуру факторингової операції;

ð Має стабільні (неодноразові) надходження виручки/розрахунки з контрагентами, що пропонуються на Факторинг;

ð Постачає/ купує ліквідні товари, які користуються стабільним попитом на ринку, має стійку ринкову позицію та зважену маркетингову стратегію;

ð Має фінансовий стан, що відповідає вимогам внутрішніх процедур Банку, має доступну та прозору фінансову звітність, ефективну структуру управління;

ð Має відкриті поточні рахунки в Банку та ідентифікований відповідно до вимог Банку.

Для компаній, які не є клієнтами Банку, як виняток, Банк може прийняти на себе ризик неотримання платежу за факторинговою операцією, за умови надання ними всієї інформації, необхідної для виконання повної оцінки відповідно до внутрішніх процедур.

4.2. Контрагент, який приймається Банком до Факторингу:

ð Має позитивну ділову репутацію (компанія, засновники, керівництво);

ð Має досвід роботи на відповідному ринку та з відповідною товарною групою (у т. ч. через власників, топ-менеджмент, споріднені компанії);

ð Підтримує на належному рівні платіжну дисципліну з контрагентами та кредиторами.

4.3. Дебіторська заборгованість, яка не приймається до Факторингу:

ð Дебіторську заборгованість у сумі грошових вимог по одному дебітору, що більша за норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента, встановленого НБУ;

ð Портфель простроченої заборгованості Контрагента;

ð Контракти, що передбачають бартерні розрахунки, виробництво на давальницьких умовах, розрахунки цінними паперами, готівкою.

Розділ 5. ФАКТОРИНГОВА УГОДА

Базові параметри та умови, що мають бути передбачені Факторинговою угодою (або кількома, якщо кількість Факторингових угод більше, ніж одна, відповідно до структури факторингової операції) :

Ліміт фінансування – встановлений на Клієнта та/або окремі Ліміти для кожного Контрагента.

2. Частка Фінансування – в межах до 90% від суми грошового зобов’язання, як виняток - 100% (у випадку, якщо в транзакції не беруть участь операції, що коригують Номінальну вартість Прав вимог – зменшують або збільшують).

Ліміт покриття кредитного ризику – встановлений на Клієнта та/або окремі Ліміти для кожного Контрагента.
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.